;
Zobacz jako
Sortuj po

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy o... Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa...
€20,91
€20,91

Kryminologia

Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na ... Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym - w mikroskali rozpatruje indywidualne zacho...
€57,21
€57,21

Legislacja administracyjna Repetytorium ...

W książce opracowano kluczowe zagadnienia dotyczące zasad... W książce opracowano kluczowe zagadnienia dotyczące zasad techniki prawodawczej i procesu tworzenia prawa powszechnie obowiązującego – z uwzględnieniem polskich realiów sejmowych – oraz prawa mie...
€15,35
€15,35

Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu

W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe ... W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny eta...
€19,57
€19,57

Kryminalistyka Zarys wykładu

Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu krym... Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowa...
€12,72
€12,72

Rynek turystyczny Ekonomiczne zagadnieni...

Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej akt... Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizującym rynku turystycznym. Uwzględniono w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodzące p...
€12,81
€12,81

Prawo administracyjne Repetytorium

Niniejsze repetytorium w zwięzły i przystępny sposób prze... Niniejsze repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawia najważniejsze wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. Omówione w nim zagadnienia dotyczą przede wszystkim podstawowych zasad...
€10,17
€10,17

Prawo konstytucyjne Repetytorium

W repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawion... W repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawiono najważniejsze wiadomości z zakresu prawa konstytucyjnego. Omówione zagadnienia dotyczą przede wszystkim: ustrojowych zasad funkcjonowani...
€10,22
€10,22

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych

Prezentowany podręcznik obejmuje analizę ustrojów sześciu... Prezentowany podręcznik obejmuje analizę ustrojów sześciu państw współczesnych - Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Francji i Szwajcarii - których ustawy zasadnicze zawieraj...
€12,83
€12,83

Przedsiębiorczość

Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces r... Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces równoległy do cyklu życia firmy. Jest to podejście amerykańskie, wypracowane w grupie Babson College i rozpropagowane przez takich autorów,...
€16,43
€16,43

Marketing na rynku międzynarodowym

W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia zwi... W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z działalnością marketingową na rynku międzynarodowym. Autor wyjaśnia: * w jaki sposób prowadzone są badania marketingowe rynków z...
€15,36
€15,36

Kryminologia Repetytorium

W książce przedstawiono najważniejsze kwestie stanowiące ... W książce przedstawiono najważniejsze kwestie stanowiące przedmiot badań, analizy oraz interpretacji współczesnej nauki kryminologicznej. Omówiono zjawiska, które obecnie są w kręgu szczególn...
€10,16
€10,16