;
Zobacz jako
Sortuj po

Marketing dla studentów kierunków techni...

W podręczniku przedstawiano wszystkie istotne aspekty mar... W podręczniku przedstawiano wszystkie istotne aspekty marketingu, m.in.: - współczesne zagadnienia i konteksty marketingu, - elementy marketing-mix, - główne obszary, na których kadra technicz...
€15,50
€15,50

Prawo bankowe

Podręcznik stanowi systemowe ujęcie prawa bankowego. Auto... Podręcznik stanowi systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych k...
€18,35
€18,35

Prawo reklamy

W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakr... W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym: - ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, - ...
€15,40
€15,40

Prawo karne wykonawcze

Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu pr... Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: - źródeł oraz zas...
€15,37
€15,37

Powszechna historia państwa i prawa

W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą si... W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą się bezpośrednio do historii ustroju państwa, zostały zamieszczone petitem. Wprowadzono też pogrubienia podkreślające ważne partie materiału...
€19,68
€19,68

Informatyka prawnicza

Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych... Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej. W pracy zaprezentowano informatykę prawniczą jako współczesną d...
€18,05
€18,05

Finanse i prawo finansowe

Finanse i prawo finansowe to podręcznik, który zawiera ja... Finanse i prawo finansowe to podręcznik, który zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Przedstawiono w nim zasady funkcjonowania publicznej gospodarki f...
€19,65
€19,65

Prawo pracy

Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy - ... Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy - z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.: - umów terminowych, - urlopów związanych z rodzicielstwem, - in...
€20,74
€20,74

Prawo rodzinne

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profes... Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie wydanie zaktualizowane przez samego Profesora - w 1996 r...
€19,81
€19,81

Prawo administracyjne materialne

Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające w... Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w niej m.in.: - regulacje administracyjnoprawne stanowiące o obywat...
€20,94
€20,94

System ubezpieczeń społecznych Zagadnien...

Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ren... Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dokonano w nim zwięzłej analizy ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach w razie choroby i ...
€23,03
€23,03

Prawo rzeczowe i rodzinne Kazusy

W publikacji Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy Czytelnik ... W publikacji Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy Czytelnik znajdzie kazusy wraz z rozwiązaniami odnoszące się do zagadnień z prawa rzeczowego i rodzinnego ułożone w kolejności wynikającej z systema...
€14,32
€14,32