;
Zobacz jako
Sortuj po

Tłumaczenie poświadczone Status, kształc...

Prezentowana publikacja jest pierwszym na polskim rynku w... Prezentowana publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w ...
€20,50
€20,50

Postępowanie szczególne w polskim proces...

Postępowania szczególne w polskim procesie karnym to mono... Postępowania szczególne w polskim procesie karnym to monografia, w której przedstawiono - przez pryzmat obowiązujących przepisów, poglądów doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów pows...
€16,88
€16,88

Małżeńskie ustroje majątkowe

Stosunki majątkowe między małżonkami odgrywają istotną ro... Stosunki majątkowe między małżonkami odgrywają istotną rolę. Uprawnienia każdego z małżonków do majątku, który zgromadzili w czasie trwania małżeństwa, kształtują się różnie w zależności od tego,...
€14,21
€14,21

Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wo...

Praca ukazuje reakcję Francji na wprowadzenie stanu wojen... Praca ukazuje reakcję Francji na wprowadzenie stanu wojennego, z uwzględnieniem sytuacji politycznej i społecznej obu krajów i różnic między postawami poszczególnych francuskich grup społecznych....
€7,90
€7,90

Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Eur...

Globalizacja stawia na porządku dziennym pytanie o to, ja... Globalizacja stawia na porządku dziennym pytanie o to, jakie prawo będzie podstawą sądowego rozstrzygnięcia danej sprawy. Odpowiedź na nie ma kluczowe znaczenie zarówno na etapie negocjowania kon...
€23,18
€23,18

Karnomaterialne i procesowe aspekty napr...

Monografia jest wynikiem dyskusji teoretyków i praktyków ... Monografia jest wynikiem dyskusji teoretyków i praktyków prawa prowadzonej podczas zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski IV ogólnopolskiej konferencji poświęconej materialnym i procesowym a...
€27,14
€27,14

Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu...

"Niniejsza praca dotyczy ważnego problemu z pogranicza pr... "Niniejsza praca dotyczy ważnego problemu z pogranicza problematyki prawa pracy, cywilnego prawa procesowego i szeroko pojętego prawa prywatnego międzynarodowego [...]. Teoretyczne i praktyczne z...
€25,59
€25,59

Renty strukturalne jako instrument prawn...

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturaln... Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji ...
€20,38
€20,38

Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa...

Książka stanowi pierwszą w literaturze karnoprocesowej op... Książka stanowi pierwszą w literaturze karnoprocesowej opublikowaną monografię poświęconą ochronie prawa do prywatności w polskim postępowaniu karnym. Z uwagi na złożony charakter tego zagadnieni...
€27,01
€27,01

Ochrona interesu pracodawcy

Trwająca od kilku lat recesja, zjawisko globalnej konkure... Trwająca od kilku lat recesja, zjawisko globalnej konkurencji, komplikujące się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, wreszcie – trudna sytuacja na rynku pracy – powodują, że na prawo pr...
€23,11
€23,11

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ...

O atrakcyjności spółki partnerskiej wśród osób wykonujący... O atrakcyjności spółki partnerskiej wśród osób wykonujących wolne zawody decydują zasady odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki odróżniające ją od pozostałych spółek osobowych. Mianowicie –...
€17,89
€17,89

Umowa przyznawania pomocy z Europejskieg...

Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w p... Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie n...
€20,49
€20,49