Prawo zamówień publicznych

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

Opracowanie zbiorowe
Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – usta...
Opracowanie zbiorowe
€12,82
€12,82

Specyfikacja istotnych warunków zamówien...

Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacj... Sprawdź, jak po wejściu w życie przepisów o elektronizacji i RODO opracowywać specyfikację istotnych warunków zamówienia.
€12,84
€12,84

Instytucja wadium w postępowaniu o udzie...

Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza ... Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przeds...
€25,47
€25,47

Warunki udziału w postępowaniu po noweli...

Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ... Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w ar...
€12,84
€12,84

Informator zamawiającego 2016

Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kro... Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę specjalisty ds. zamówień publicznych. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane i usystematyzowane w praktycz...
€12,83
€12,83

Jak skutecznie udzielać zamówień publicz...

W książce autorka dr Andrzela Gawrońska-Baran, były Wicep... W książce autorka dr Andrzela Gawrońska-Baran, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, zamieściła praktyczne wskazówki dotyczące udzielenia zamówień publicznych w instytucjach kultury, które...
€17,78
€17,78

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach ...

W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-p... W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowan...
€46,28
€46,28

RODO w zamówieniach publicznych

Zmiany związane z RODO nie ominęły zamówień publicznych. ... Zmiany związane z RODO nie ominęły zamówień publicznych. Sięgnij po poradnik, w którym przedstawione zostały praktyczne skutki reformy systemu ochrony danych osobowych dla wykonawców i zamawiając...
€12,82
€12,82

E-Zamówienia publiczne Przewodnik po ele...

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udz... Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektroni...
€33,15
€33,15

Zamówienia publiczne placówek oświatowych

Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. De... Publikacja „Zamówienia publiczne placówek oświatowych. Definicje, interpretacje, podstawy prawne. Planowanie zamówień. Tryby, procedury, etapy postępowania. Sprawozdawczość. Praktyczne przykłady”...
€23,06
€23,06

Procedura zlecania zadań publicznych jed...

Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowani... Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie or...
€43,18
€43,18

Konsorcjum Praktyczne wskazówki dla podm...

Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających ... Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
€13,23
€13,23

Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów ...

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa ... Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki publikacji, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, ...
€49,05
€49,05

Korzystanie z zasobów osób trzecich w za...

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wyk... Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres konieczne...
€25,54
€25,54

Zamówienia publiczne w 3 krokach

Zamówienia publiczne to proces, w którym krzyżują się int... Zamówienia publiczne to proces, w którym krzyżują się interesy zamawiających i wykonawców. Sięgnij po zgodną z najnowszymi przepisami książkę, która przeprowadzi Cię przez każdy etap tej złożonej...
€25,63
€25,63

Prawo zamówień publicznych Interpretacje...

Opracowanie Zbiorowe
Prawo zamówień publicznych – interpretacje, porady, komen... Prawo zamówień publicznych – interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje to zbiór tekstów, które odpowiadają na pytania, jak w praktyce przygotować i przeprowadzić postępowanie i udzielić zam...
Opracowanie Zbiorowe
€38,66
€38,66

Podwykonawca Prawa, obowiązki i zasady w...

Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zm... Na mocy nowelizacji ustawy Pzp z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, wykonawca stał się podmiotem bezpośredni...
€12,83
€12,83

Kierownik zamawiającego, komisja przetar...

Kierownik zamawiającego odgrywa kluczową rolę podczas udz... Kierownik zamawiającego odgrywa kluczową rolę podczas udzielania zamówień publicznych. Odpowiada on za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Jednak należy pamiętać, że nie k...
€12,83
€12,83

Zmowy przetargowe w prawie ochrony konku...

Monografia zawiera omówienie uregulowań służących przeciw... Monografia zawiera omówienie uregulowań służących przeciwdziałaniu zmowom przetargowym w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. W publikacji przedstawiona jest krytyczna analiza przyjętego w...
€33,43
€33,43

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczn...

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane... W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, pow...
€40,53
€40,53

Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzo...

Stosowanie nowych przepisów – zwłaszcza tak obszernych no... Stosowanie nowych przepisów – zwłaszcza tak obszernych nowelizacji, z jakimi mamy do czynienia w przypadku Prawa zamówień publicznych – zawsze wiąże się z początkowymi trudnościami. Potrzeba czas...
€25,76
€25,76

Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacj...

Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to kor... Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających jak wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w znacznej mierze zmieniła dotychc...
€15,40
€15,40

Prawo zamówień publicznych

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uw... Publikacja zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian wydanych w 2017 r. Zamieszczony w tomie akt prawny cieszy się stałym zainteresowaniem osób prowadzących dzi...
Opracowanie Zbiorowe
€3,65
€3,65

Informator zamówień publicznych 2019

„Informator zamówień publicznych 2019” to podręczny zbiór... „Informator zamówień publicznych 2019” to podręczny zbiór najważniejszych informacji o Prawie zamówień publicznych w 2019 roku. Znajdują się tutaj tabele, zestawienia i wskazówki postępowania ...
€12,82
€12,82