Prawo pracy

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Krytyka w stosunkach pracy

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Po... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4. ...
€16,44
€16,44

Pracownicze Plany Kapitałowe - praktyczn...

Pracownicze plany kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki ... Pracownicze plany kapitałowe – nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawców! Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz...
€40,48
€40,48

Funkcjonowanie systemu poradnictwa zawod...

Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu porad... Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Prowadzone w jednostkach penitencjarnych działania z zakresu poradni...
€25,45
€25,45

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy o... Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa...
€20,94
€20,94

ZFŚS 2019 komentarz

Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego arty... Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socj...
€17,78
€17,78

PPK w firmie Tworzenie, obowiązki inform...

Pracownicze plany kapitałowe już wkrótce staną się główną... Pracownicze plany kapitałowe już wkrótce staną się główną częścią systemu oszczędzania, a zgromadzone środki posłużą zarówno przedsiębiorcom jako kapitał na inwestycje, jak i uczestnikom, którzy ...
€17,79
€17,79

Vademecum dokumentacji kadrowej 2019 Czę...

Dzięki publikacji VADEMECUM DOKUMENTACJI KADROWEJ 2019 cz... Dzięki publikacji VADEMECUM DOKUMENTACJI KADROWEJ 2019 cz. II - Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia ułatwisz sobie pracę przy planowaniu i udzielaniu urlopów pracowniczych – dowiesz się np., jak mo...
€17,93
€17,93

Ocena ryzyka dla ochrony danych osobowyc...

Publikacja szczegółowo objaśnia, jak krok po kroku przepr... Publikacja szczegółowo objaśnia, jak krok po kroku przeprowadzić ocenę ryzyka da ochrony danych osobowych. Znajdują się w niej odpowiedzi na pytania co to jest ocena skutków dla ochrony danych i ...
€22,88
€22,88

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa Prakt...

W niniejszej publikacji omawiamy przede wszystkim prawne ... W niniejszej publikacji omawiamy przede wszystkim prawne aspekty związane z cyberbezpieczeństwem. Wyjaśniamy, czym jest bezpieczeństwo cyfrowe, jakie kwestie związane z bezpieczeństwem IT wynikaj...
€22,89
€22,89

Awans zawodowy nauczyciela

Eksperci portalu ePedagogika.pl omówili każdy z 18 kroków... Eksperci portalu ePedagogika.pl omówili każdy z 18 kroków nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. Poszczególne zagadnienia ilustrowane są przykładami z praktyki oraz tabe...
€15,27
€15,27

Labour Law and Social Rights in Europe T...

This book is the fruit of a meeting of the ELLYS, which w... This book is the fruit of a meeting of the ELLYS, which was held in Santiago de Compostela (Spain) on 4–5 June 2015. The main scholarly part of the meeting comprised papers addressing ten differe...
€5,54
€5,54

Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnyc...

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierz... Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obejmujące różnego rodzaju instytucje prawne o funkc...
€43,53
€43,53

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom...

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnie... Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która komplek...
€40,93
€40,93

Wynagrodzenie minimalne 2018 Umowa o pra...

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na: • wysokość w... Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na: • wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, • podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych, do których zaliczamy np. p...
€17,74
€17,74

Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym k...

Opracowanie Zbiorowe
W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia... W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia: Wliczanie różnych aktywności do czasu pracy Czas pracy a delegacje, szkolenia, dyżur Okresy odpoczynku Systemy i r...
Opracowanie Zbiorowe
€18,12
€18,12

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszko...

Publikacja szczegółowo omawia zasady nowego nadzoru pedag... Publikacja szczegółowo omawia zasady nowego nadzoru pedagogicznego: nowe zadania i obowiązki dyrektora oraz organu kontrolującego. Ekspert interpretuje przepisy oświatowe, wskazuje procedury post...
€18,06
€18,06

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn d...

Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony s... Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Oprac...
€38,51
€38,51

Statut szkoły wyższej jako źródło prawa ...

Publikacja jest poświęcona rozważaniom dotyczącym statutu... Publikacja jest poświęcona rozważaniom dotyczącym statutu szkoły wyższej jako źródło prawa pracy. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia poprzedza kompleksowa analiza statutu w znaczeniu ogólnym....
€25,54
€25,54

Normy czasu pracy kierowcy według rozpor...

Opracowanie Zbiorowe
Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest prze... Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest przewozem po drogach publicznych samochodem podlegającym rozporządzeniu nr 561/2006, kierowca powinien przestrzegać przepisów tego rozporządze...
Opracowanie Zbiorowe
€20,67
€20,67

Prawo ochrony pracy współczesność i pers...

„Recenzowana praca zbiorowa stanowi pierwsze od kilkudzie... „Recenzowana praca zbiorowa stanowi pierwsze od kilkudziesięciu lat opracowanie o charakterze monograficznym, podejmujące problematykę ochrony pracy. Materia ta, będąc niewątpliwie przedmiotem za...
€51,31
€51,31

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Meritum

Nowości w wydaniu Meritum BHP 2017: - omówienie zmienion... Nowości w wydaniu Meritum BHP 2017: - omówienie zmienionych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku); - nowe wzory...
€66,99
€66,99

Kodeks pracy

Stan prawny 1 sierpnia 2017 roku Przepisy wprowadzające ... Stan prawny 1 sierpnia 2017 roku Przepisy wprowadzające Skorowidz
€3,13
€3,13

Orzecznictwo Sądu Najwyższego zbiór urzę...

Warszawa, dnia 30 września 2009 roku Sprawy z zakresu ... Warszawa, dnia 30 września 2009 roku Sprawy z zakresu prawa pracy Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych Sprawy publiczne
€9,80
€9,80

Nowe prawo związkowe PPK1304

Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 ma... Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych inny...
€40,50
€40,50