Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Zarządzanie w sektorze kultury między te...

Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką ... Zarządzanie w sektorze kultury. Między teorią a praktyką podejmuje kwestie teoretycznych i praktycznych analiz dotyczących zarządzania instytucjami i organizacjami sektora kultury. Celem książki ...
€10,43
€10,43

Wynagrodzenia w oświacie 2013 Komentarz,...

Publikacja została opracowana na bazie ostatnich zmian pr... Publikacja została opracowana na bazie ostatnich zmian prawnych w: •Karcie Nauczyciela •Ustawie o systemie oświaty •Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych •Ustawie o dodatkowym wy...
€33,57
€33,57

Finansowanie mediów publicznych w Polsce...

Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron osk... Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron oskarżeń, że media publiczne w Polsce niedostatecznie realizują swe obowiązki misyjne (i jest to zarzut kierowany przede wszystkim wobec TVP ...
€6,52
€6,52

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kult...

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochr... Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturalnego ? zbiorów bibliotecznych, materiałów archiwalnych, muzealiów, dzieł osieroconych, fol...
€22,93
€22,93

BHP w szkole Obowiązki odpowiedzialność ...

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części ... Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie sil...
€22,93
€22,93

Podatek CIT i PIT w instytucjach kultury...

Instytucje kultury wciąż mają problemy z rozliczaniem nie... Instytucje kultury wciąż mają problemy z rozliczaniem nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Z jednej strony sytuacja pracodawców i pracowników polepszyła się, gdyż Trybunał Konstytucyjny podał...
€17,55
€17,55

Kultura w praktyce Zagadnienia prawne To...

„Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sz... „Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki” t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury. Opr...
€13,34
€13,34

Wartości niematerialne i prawne oraz śro...

Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilan... Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilansową budzącą wiele emocji wśród księgowych. Nie inaczej jest w przypadku instytucji kultury (IK). Polskie prawo bilansowe jest w tym zakre...
€17,73
€17,73

Dotacje oświatowe po zmianach Zeszyt 16

Stan prawny na 1 lutego 2018 r. Nowa ustawa o finansow... Stan prawny na 1 lutego 2018 r. Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza szereg zmian m.in. w sposobie finansowania zadań z zakresu oświaty. Publikacja Dotacje oświatowe po zmi...
€12,67
€12,67

Szkoły doktorskie Komentarz do art. 198-...

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ... Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) przewiduje utworzenie szkół doktorskich jako jedynej zorganizowanej formy kształcenia doktorantów. Prowadzenie szkół doktorski...
€9,83
€9,83

Udzielanie i dokumentowanie pomocy psych...

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organ... Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną r...
€18,00
€18,00

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Pierwszy na rynku praktyczny komentarz do przepisów ustaw... Pierwszy na rynku praktyczny komentarz do przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach Najważniejsze korzyści wynikające z zakupu książki: poznanie pełnej treści konstytucyjnej wolności zg...
€43,45
€43,45

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów...

Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w ... Publikacja zawiera zbiór ponad 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z pr...
€51,30
€51,30

Zamiast edukacji przymusowej Apel o prze...

Pewnego dnia Peter Hartkamp usłyszał od swojej córki, że ... Pewnego dnia Peter Hartkamp usłyszał od swojej córki, że wolałaby umrzeć niż iść do szkoły, i postanowił wziąć edukację swoich dzieci we własne ręce. Założył w Holandii trzy wysoce innowacyjne sz...
€9,05
€9,05

Karta Nauczyciela Komentarz

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która... Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmian...
€59,08
€59,08

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszko...

Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu oma... Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2017 r. Konieczność przyjęcia nowego roz...
€12,65
€12,65

Zamknięcie roku 2018 w księgach instytuc...

W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rach... W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rachunkowości dotyczące przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych oraz rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych...
€17,83
€17,83

Prawo autorskie w muzeum Przewodnik ze w...

Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zaga... Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności muzealnej oraz wystawienniczej. Publikacja stanowi praktyczne narzędzie, na podstawie k...
€25,42
€25,42

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora s...

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieni... Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: - sposoby, tryby i warunki na...
€17,92
€17,92

Zarządzanie zbiorami muzeum Podręcznik M...

Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w sło... Zarządzanie zbiorami jest stosunkowo nowym terminem w słowniku pojęć związanych z muzeologią i dziedzictwem kulturowym. Źródeł jego powstania należy upatrywać w rosnącej potrzebie kształtowania p...
€9,27
€9,27

Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich Histo...

Opracowanie Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia ... Opracowanie Wirtualna galeria im. Mielżyńskich. Historia - Idea – Prawo stanowi jeden z rezultatów realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk projektu Elektroniczna baza z history...
€4,92
€4,92

BHP w szkole Obowiązki. Odpowiedzialność...

W publikacji dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne ... W publikacji dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa, ale również praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp, jak ...
€22,93
€22,93

Postępowanie dyscyplinarne i odpowiedzia...

System odpowiedzialności pracowniczej nauczycieli omówion... System odpowiedzialności pracowniczej nauczycieli omówiony w niniejszym opracowaniu został rozdzielony na dwa rodzaje odpowiedzialności pracowniczej: dyscyplinarną i porządkową. W najbliższym cza...
€2,59
€2,59

Obowiązki i uprawnienia nauczyciela jako...

Celem niniejszej publikacji jest przypomnienie uprawnień ... Celem niniejszej publikacji jest przypomnienie uprawnień składających się na zakres nauczycielskiego prawa podmiotowego, jakim jest członkostwo w radzie pedagogicznej. Uprawnienia te scharakteryz...
€2,86
€2,86