Prawo międzynarodowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,22 €14,90
€19,22 €14,90

Konkordaty Polskie Historia i teraźniejs...

Przedmiot niniejszej publikacji dotyczy regulacji stosunk... Przedmiot niniejszej publikacji dotyczy regulacji stosunków między państwem polskim a Kościołem katolickim przy użyciu konkordatu, czyli umowy pomiędzy Stolicą Apostolską a najwyższymi organami p...
€25,71
€25,71

Autonomia woli w prawie prywatnym między...

Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spad... Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku – współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od obowi...
€19,59
€19,59

Dowody i postępowanie dowodowe w międzyn...

Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie... Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Skarb Państwa był i jest zaangażowany w liczne głośne spory arbi...
€35,85
€35,85

Rozprawy i studia z prawa prywatnego mię...

W publikacji zamieszczono wybrane teksty autorstwa profes... W publikacji zamieszczono wybrane teksty autorstwa profesora Andrzeja Mączyńskiego z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, nadal przydatne dla rozważań doktrynalnych i praktyki prawniczej or...
€77,23
€77,23

Ubi ius, ibi remedium Księga dedykowana ...

Pozycja „Ubi ius, ibi remedium” jest publikacją dedykowa... Pozycja „Ubi ius, ibi remedium” jest publikacją dedykowaną pamięci wybitnego specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, Panu Profesorowi Janowi Kolasie. Księga zawiera teksty autorstwa wyb...
€51,58
€51,58

Miscellanea Iuridica aktualne problemy p...

Miscellanea iuridica — aktualne problemy prawa europejski... Miscellanea iuridica — aktualne problemy prawa europejskiego i międzynarodowego to publikacja złożona z artykułów naukowych powstałych na kanwie prac magisterskich w ramach seminarium dyplomowego...
€9,17
€9,17

Zapobieganie masowym naruszeniom praw cz...

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził so... W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b...
€9,92
€9,92

Międzynarodowe unikanie opodatkowania do...

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do n... Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje spo...
€35,04
€35,04

FATCA Komentarz

Niniejsza publikacja to praktyczny komentarz dotyczący re... Niniejsza publikacja to praktyczny komentarz dotyczący regulacji FATCA, tj: umowy z 7.10.2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie po...
€43,50
€43,50

Przesłanki dopuszczalności wykonywania j...

Prezentowana monografia dotyczy przesłanek dopuszczalnośc... Prezentowana monografia dotyczy przesłanek dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli określonych w obowiązujących przepisach warunków, od których uzależni...
€14,35
€14,35

Wspólnota międzynarodowa

Polecamy pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografię... Polecamy pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografię poświęconą tematyce wspólnoty międzynarodowej autorstwa Tomasza Widłaka. Publikacja stanowi próbę zwrócenia uwagi na doniosłość zagadnien...
€16,57
€16,57

Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla U...

Niniejsze opracowanie dotyczy niezbyt romantycznego aspek... Niniejsze opracowanie dotyczy niezbyt romantycznego aspektu małżeństwa, a mianowicie jego skutków majątkowych, które obecnie nabierają wymiaru międzynarodowego. Zmiana miejsca zamieszkania kilka ...
€12,64
€12,64

Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie i...

W książce autorzy rozważają czynniki, które determinują d... W książce autorzy rozważają czynniki, które determinują długookresowe sukcesy firmy uczestniczącej w wymianie międzynarodowej, a więc w procesach internacjonalizacji. W związku z tym autorzy skup...
€12,41
€12,41

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb z... Siedemnaste wydanie podręcznika zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawn...
€18,00
€18,00

Prawo Prywatne Międzynarodowe broszura 2019

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo p... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego , Rady WE...
Opracowanie Zbiorowe
€3,66
€3,66

System Prawa Pracy Tom 9 Międzynarodowe ...

Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuj... Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy w międzynarodowym publicznym prawie pracy. Po raz pierwszy na rynku wydawniczym autorzy podjęli się określenia poziom...
€77,61
€77,61

Swoboda przemieszczania się w prawie mię...

Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ... Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych w...
€11,44
€11,44

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zb...

Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w... Książka Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego to pierwsza na polskim rynku monografia wskazująca dopuszczalne prawnie cele w konfliktach zbrojnych zarów...
€12,20
€12,20

Porządek wielkoobszarowy w prawie między...

Carl Schmitt (1888–1985) należał do grupy niemieckich int... Carl Schmitt (1888–1985) należał do grupy niemieckich intelektualistów, którzy mieli w swoich życiorysach mniej lub bardziej bliskie powiązania z nazizmem lat 1933–1945. Powiązania Schmitta były ...
€8,25
€8,25

Prawo prywatne międzynarodowe

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo p... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego , Rady WE...
Opracowanie Zbiorowe
€3,66
€3,66

Handel narządami ludzkimi w świetle praw...

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ... Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Wokół aksjologicznej wizji człowieka, ciała ludzkiego oraz jego części we współczesnym prawie międzynarodowym ...
€13,05
€13,05

Prawo prywatne międzynarodowe

Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatn... Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze or...
€18,04
€18,04

Międzynarodowe prawo podatkowe

Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, kt... Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, które podejmuje problematykę międzynarodowego prawa podatkowego z perspektywy traktatowej i krajowego prawa podatkowego. W książce przed...
€12,70
€12,70