Prawo karne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Kodeks Karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€2,61
€2,61

Z problematyki zakazów dowodowych w post...

Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów d... Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kw...
€36,02
€36,02

Kodeks wykroczeń

„Kodeks wykroczeń” – broszura zawierająca najważniejsze u... „Kodeks wykroczeń” – broszura zawierająca najważniejsze ustawy dotyczące prawa wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. ...
€3,36
€3,36

Kodeks Karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€2,61
€2,61

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,97
€3,97

Nielegalnie uzyskane dowody w procesie k...

Jest to pierwsza monografia naukowa dotycząca tematyki ni... Jest to pierwsza monografia naukowa dotycząca tematyki nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym. To zagadnienie od lat budzi wiele kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i praktyce stosowa...
€38,80
€38,80

Szkody na zdrowiu i życiu

W książce autorzy przedstawiają całościowe ujęcie zagadni... W książce autorzy przedstawiają całościowe ujęcie zagadnienia szkód powstałych na zdrowiu i życiu osób fizycznych. Omawiają szczegółowo aspekty procesowe dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynien...
€11,75
€11,75

Last Minute Prawo karne

Jak zdać egzamin z Kodeksu karnego i się nie przemęczyć ... Jak zdać egzamin z Kodeksu karnego i się nie przemęczyć Lubisz przygotowywać się do egzaminów z jednej książki, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje? Masz pamięć wzrokową i efekt...
€7,81
€7,81

Kodeks karny Komentarz

W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów poj... W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lu...
€51,65
€51,65

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykro... Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych...
Opracowanie Zbiorowe
€11,71
€11,71

Środki karne Przepadek i środki kompensa...

Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o il... Przepisy normujące środki karne są jedną z częściej, o ile nie najczęściej, modyfikowaną grupą przepisów Kodeksu karnego. Można wręcz stwierdzić, że ustawa ta w zakresie regulacji dotyczących śro...
€33,39
€33,39

Polskie prawo karne Część ogólna

Reprint jednego z nasłynniejszych dzieł przedwojennej myś... Reprint jednego z nasłynniejszych dzieł przedwojennej myśli prawniczej - podręcznika do części ogólnej prawa karnego, autorstwa prof. Juliusza Makarewicza - jednego z najznakomitszych polskich pr...
€17,93
€17,93

Prawo wykroczeń

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawi... Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€3,36
€3,36

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy ...

Stan prawny: 1 września 2018 r. Publikacja zawiera: ... Stan prawny: 1 września 2018 r. Publikacja zawiera: Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Opłaty w sprawach kar...
€12,94
€12,94

Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo...

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania karnego, zaw... Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania karnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń...
€38,81
€38,81

Lecznicze środki zabezpieczające stosowa...

Autor prezentuje kierunki zmian postępowania ze skazanymi... Autor prezentuje kierunki zmian postępowania ze skazanymi za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem, przedstawia ewolucję środków zabezpieczających stosowanych wobec tego typu sprawców...
€10,25
€10,25

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocni...

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach kar... Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także...
€41,24
€41,24

Polskie prawo karne Część ogólna

Polskie prawo karne to obowiązkowa lektura dla wszystkich... Polskie prawo karne to obowiązkowa lektura dla wszystkich studentów, którzy chcą opanować teoretyczne podstawy prawa karnego. Publikacja ta powinna stać się również niezbędną pomocą dla aplikantó...
€10,73
€10,73

Kodeks karny Komentarz

Kodeks karny. Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości p... Kodeks karny. Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi z...
€72,60
€72,60

Kazusy Prawo karne

Pierwsza na rynku książka przedstawiająca autorski sposób... Pierwsza na rynku książka przedstawiająca autorski sposób rozwiązywania kazusów – i to z wykorzystaniem komiksów. Świetny sposób na sprawdzenie swoich wiadomości i zastosowanie ich w praktyce. Un...
€10,50
€10,50

System Prawa Karnego Procesowego Tom 4 D...

Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek proce... Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowisk...
€92,95
€92,95

Kodeks karny wykonawczy

Stan prawny: 4 listopada 2015 r. Seria "Twoje Prawo" z... Stan prawny: 4 listopada 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,90
€3,90

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawied...

Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: s... Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach pra...
€44,01
€44,01

Kodeks postępowania karnego Porównanie s...

Opracowanie Zbiorowe
W tomie zawarto brzmienie poszczególnych artykułów KPK zm... W tomie zawarto brzmienie poszczególnych artykułów KPK zmienianych kolejnymi nowelizacjami w latach 2015-2016. Każda wersja zamieszczona jest w osobnej ramce przez co ogląd zmian staje się prosty...
Opracowanie Zbiorowe
€13,10
€13,10