Prawo gospodarcze i handlowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Pozycja prawna przedsiębiorców telekomun...

Publikacja stanowi pierwsza na rynku wydawniczym monograf... Publikacja stanowi pierwsza na rynku wydawniczym monografię, w której dokonano analizy zagadnienia pozycji prawnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej. Została w niej ...
€20,97
€20,97

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

Opracowanie zbiorowe
Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – usta...
Opracowanie zbiorowe
€12,79
€12,79

Postępowanie upadłościowe Współczesne pr...

Opracowanie – jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczy... Opracowanie – jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczych – przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowany...
€38,32
€38,32

Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy D...

Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych,... Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonar...
€11,69
€11,69

Mienie komunalne a działalność gospodarc...

Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w ... Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorka analizuje tę problematykę w oparciu o t...
€43,52
€43,52

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględnio... Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady ...
Opracowanie Zbiorowe
€7,76
€7,76

Prawo Budowlane 2019

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej... Publikacja "Prawo budowlane" to kompendium wiedzy prawnej przeznaczone dla architektów, projektantów budowlanych, studentów oraz organów administracji publicznej działających w ww. dziedzinach. Z...
Opracowanie Zbiorowe
€9,22
€9,22

Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Ap...

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawier... Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzec...
€33,39
€33,39

Grupy kapitałowe Tworzenie i funkcjonowanie

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków zarz... Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków zarządzania i marketingu, ekonomii, finansów i bankowości oraz studiów menedżerskich zgłębiających wiedzę o tworzeniu i funkcjonowaniu grup ka...
€12,83
€12,83

Zamówienie z wolnej ręki Procedura krok ...

Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosow... Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosować tylko w określonych - wyjątkowych - sytuacjach, które są niezależne od zamawiającego. Ze względu na swoją specyfikę zamówienia z wolnej...
€10,52
€10,52

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cen...

Z początkiem kwietnia bieżącego roku weszła w życie ustaw... Z początkiem kwietnia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Celem ...
€10,88
€10,88

Publiczne prawo gospodarcze

W podręczniku ,,Publiczne prawo gospodarcze" omówiono naj... W podręczniku ,,Publiczne prawo gospodarcze" omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działaln...
€18,03
€18,03

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze nowelizacje, m.... Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze nowelizacje, m.in. istotne zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innyc...
€38,35
€38,35

Unijne prawo konkurencji Efektywność sys...

Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacj... Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 13...
€25,47
€25,47

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne ...

Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w n... Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliższym czasie znacznemu uelastycznieniu. Są bowiem przedmiotem nowelizacji ustawy Pzp, która powinna zacząć obowiązywać od 18 kwietnia...
€12,81
€12,81

Ceny transferowe Protokół kontroli

Publikacja w praktyczny i przystępny sposób przedstawia p... Publikacja w praktyczny i przystępny sposób przedstawia przenikanie się dyscypliny cen transferowych z szeroko rozumianym opodatkowaniem działalności przedsiębiorcy. Najważniejszą część książki s...
€33,10
€33,10

Kodeks spółek handlowych z komentarzem S...

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółe... Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 9 października 2016 r. Całość została uzupełniona o zbiór 10 wzorów dokume...
€17,81
€17,81

Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporzą...

„Prawo zamówień publicznych 2017. Komentarze do rozporząd... „Prawo zamówień publicznych 2017. Komentarze do rozporządzeń” to pierwszy i jedyny na rynku profesjonalny komentarz do rozporządzeń wykonawczy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.
€32,27
€32,27

Transgraniczny handel wodą w świetle pra...

Woda jako czynnik niezbędny do życia i rozwoju od zarania... Woda jako czynnik niezbędny do życia i rozwoju od zarania dziejów ludzkości stanowiła przedmiot regulacji normatywnych w świetle nie tylko norm prawnych, lecz również religijnych i obyczajowych. ...
€10,60
€10,60

Prawo gospodarcze zagadnienia wybrane

Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ... Procesy i aktywność gospodarcza w Polsce oraz na świecie ulega bardzo dynamicznym zmianom. Coraz częściej podejmowane działania nie ograniczają się jedynie do dobrze opracowanych i przyswojonych ...
€38,46
€38,46

Problematyka akcjonariatu pracowniczego ...

Akcjonariat pracowniczy to idea, która umiejętnie wdrożon... Akcjonariat pracowniczy to idea, która umiejętnie wdrożona przynosi wymierne korzyści pracownikom, firmom, a także gospodarkom krajów, które zdecydowały się podjąć wysiłek jego upowszechniania. D...
€25,45
€25,45

Zamówienia publiczne na usługi społeczne...

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją usta... Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniar...
€38,33
€38,33

Prawo budowlane

Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych ... Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,85
€3,85

Kodeks spółek handlowych z komentarzem + CD

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółe... Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 9 października 2016 r. Całość została uzupełniona o zbiór 10 wzorów dokume...
€25,49
€25,49