Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Ewidencja rozliczeń VAT po centralizacji...

EWIDENCJA ROZLICZEŃ VAT PO CENTRALIZACJI 1. VAT w jedno... EWIDENCJA ROZLICZEŃ VAT PO CENTRALIZACJI 1. VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 1.1. Państwowe jednostki budżetowe 1.2. Jednostki samorządu terytorialnego 1.3. Jednostki organi...
€20,31
€20,31

Elektroniczna dokumentacja podatkowa Fak...

Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązk... Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązków podatkowych związanych z zastąpieniem papieru elektroniką. Od 18 kwietnia 2019 r. zamówienia publiczne będą zasadniczo fakturowane elek...
€17,74
€17,74

VAT Komentarz

VAT. Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy ... VAT. Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Autorem publikacji jest znany i ceniony ekspert specjalizujący się w prawie podatkowym. W 13. wydaniu komentarza szczególny nac...
€85,26
€85,26

Ustawa o rachunkowości

Opracowanie Zbiorowe
Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst j... Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrz...
Opracowanie Zbiorowe
€4,20
€4,20

Społeczne życie hipoteki

Społeczne życie hipoteki podejmuje problematykę ważną w d... Społeczne życie hipoteki podejmuje problematykę ważną w debacie dotyczącej uwarunkowań, przebiegu oraz następstw transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej (ze szczególnym uwzględn...
€11,57
€11,57

Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako i...

W książce omówiono – wynikające z Konstytucji RP oraz Ord... W książce omówiono – wynikające z Konstytucji RP oraz Ordynacji podatkowej – stopień bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego oraz instrumenty jego zapewnienia. Konie...
€18,39 €15,63
€18,39 €15,63

Prawo finansów publicznych z kazusami i ...

Autorami poszczególnych części podręcznika są specjaliści... Autorami poszczególnych części podręcznika są specjaliści z danych dziedzin – profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy będący pracownikami Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Admin...
€15,48
€15,48

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach a...

Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audyt... Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym stanowi pierwsze na rynku opracowanie, w którym podjęto próbę przedstawienia zagadnień regulowanych w ustawi...
€56,85
€56,85

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usłu...

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mec... W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepis...
€33,07
€33,07

Modele nadzoru rynku finansowego Aspekty...

W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym... W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym przemiany jakie zaszły i zachodzą w tym zakresie. Analizując rozwiązania prawne z zakresu nadzoru Autorka omówiła także m.in.: - wpływ d...
€13,21
€13,21

Prawo wekslowe i czekowe

Opracowanie Zbiorowe
„Prawo wekslowe i czekowe” broszura – zawiera jednolity t... „Prawo wekslowe i czekowe” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1926 r. Prawo wekslowe, ustawę z dnia 28 kwietnia Prawo czekowe oraz skorowidze przedmiotowe. Poprzez syst...
Opracowanie Zbiorowe
€3,84
€3,84

Ustawa o finansach publicznych

Opracowanie Zbiorowe
„Ustawa o finansach publicznych” broszura – zawiera jedno... „Ustawa o finansach publicznych” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o fi...
Opracowanie Zbiorowe
€3,89
€3,89

Ordynacja podatkowa

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotni... Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z akta...
Opracowanie Zbiorowe
€3,94
€3,94

Podstawy finansów i prawa finansowego

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został n... Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
€20,85 €17,62
€20,85 €17,62

Rejestr należności publicznoprawnych Zas...

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego ... Z dniem 1 stycznia 2018 r. do krajowego systemu prawnego został wprowadzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samo...
€25,39
€25,39

Ustawa o finansach publicznych

Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" za... Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€4,68
€4,68

Stopa procentowa jako kanał transmisji p...

Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowyc... Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki stóp procentowych i mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej. Ma charakter unikatowy, ...
€11,70
€11,70

Mechanizm podzielonej płatności w pytani...

Mechanizm podzielonej płatności, określany również skróte... Mechanizm podzielonej płatności, określany również skrótem MPP lub angielską nazwą split payment, został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie przepisów ustawy z 15.12.2017 r. o...
€33,12
€33,12

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Publikacja stanowi wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. p... Publikacja stanowi wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Pytania zostały opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw ...
€51,45
€51,45

CIT 2019 Komentarz

CIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego ... CIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Nasza publikacja zawi...
€51,72
€51,72

Jakość jako determinanta wiarygodności w...

Monografia podejmuje ważny i aktualny problem jakości wsp... Monografia podejmuje ważny i aktualny problem jakości współczesnej sprawozdawczości finansowej sprzedaży w Polsce. W pracy opisano szereg wykonanych badań empirycznych nad jakością kluczowych obs...
€19,44
€19,44

Instytucje polityczne i proces budżetowy...

Autor przedstawia czynniki, które wpływają na politykę bu... Autor przedstawia czynniki, które wpływają na politykę budżetową w państwach rozwiniętych, w tym w Polsce. Wykorzystuje koncepcje z obszaru ekonomii politycznej, odnoszące się do działania podmio...
€10,47
€10,47

Faktury

Od 2013 roku obowiązują zmienione przepisy regulujące dok... Od 2013 roku obowiązują zmienione przepisy regulujące dokumentowanie sprzedaży fakturami. Od tego czasu pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji i komentarzy na temat wprowadzonych zmian. W z...
€8,80
€8,80

Odpowiedzialność karno-skarbowa członków...

W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej s... W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej stało się niezwykle trudnym zadaniem. Prawidłowa interpretacja prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem. Ewentualny błąd w zakresie p...
€11,67
€11,67