Prawo cywilne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Postępowanie cywilne Wprowadzone i proje...

W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostat... W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy ustawodawca wprowadził bądź planuje wprowadzić do postępowania cywilnego. Przewodnim tematem opracowania jest tzw. duża nowe...
€33,33
€33,33

Postępowanie w sprawach nieletnich Komen...

W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o post... W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw: - których popełnienie w okresie próby stanowi ...
€38,52
€38,52

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€3,96
€3,96

Prawo rzeczowe

Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystki... Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego i zawiera informacje na temat: własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz użytkowania wiecz...
€15,36
€15,36

Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictw...

Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1917–2019... Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1917–2019 oraz piśmiennictwo z lat 1828–2019, dotyczące przepisów księgi trzeciej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisam...
€65,74
€65,74

Umowa o dożywocie w prawie polskim

Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o... Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie - od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trze...
€35,93
€35,93

Adopcja i przywiązanie Praktyczny poradn...

Książka podpowiada, jak nawiązać bliższe więzi, wypracowa... Książka podpowiada, jak nawiązać bliższe więzi, wypracować szacunek, współpracę, zaufanie i troskę między członkami rodziny adopcyjnej. Jej wielką zaletą są też opisy różnych przypadków, z jakimi...
€15,62
€15,62

Nie podejmujcie pochopnej adopcji

Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakt... Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakterze przewodnika przeznaczona dla potencjalnych rodziców zmagających się z problemem niepłodności i bezpłodności, ale również dla tych któ...
€6,59
€6,59

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z ...

Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć ... Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie bad...
€7,89
€7,89

Prawo rodzinne

W piątym, uaktualnionym wydaniu podręcznika kompleksowo o... W piątym, uaktualnionym wydaniu podręcznika kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzo...
€16,47
€16,47

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz ...

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego koment... Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obe...
€67,15
€67,15

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywi...

Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Cywi... Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (tzw. "zielone orzecznictwo"), tłoczony z polecenia Prezesa Sądu Najwyższego. Każdy z numerów miesięcznika zawier...
€28,32
€28,32

Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 1

Nowa pozycja, która przedstawia najważniejsze i aktua... Nowa pozycja, która przedstawia najważniejsze i aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące Kodeksu cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe). Orzeczenia zostały pogrupowane według haseł, przy każd...
€30,86
€30,86

Internetowy system pozasądowego rozstrzy...

Ustanowiona na szczeblu europejskim internetowa PLATFORMA... Ustanowiona na szczeblu europejskim internetowa PLATFORMA ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między e-konsumentami i e-przedsiębiorcami. Choć instrument ten został wprowadzony przez un...
€11,65
€11,65

Zbiór kazusów z prawa socjalnego

Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem z... Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kier...
€10,44
€10,44

Kodeks postępowania cywilnego Orzecznict...

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, z... Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. Cały zbiór składa się z pięciu części: ...
€38,74
€38,74

Kodeks cywilny Komentarz Tom II Zobowiąz...

Komentarz z szeroką perspektywą Tom II – Zobowiązania ... Komentarz z szeroką perspektywą Tom II – Zobowiązania precyzyjnie wśród zawiłości przepisów z zakresu prawa umów, czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia; znaczenia podstawowyc...
€90,58
€90,58

Doręczenia w postępowaniu cywilnym Komen...

Niniejsza publikacja dotyczy czynności procesowej, jaką j... Niniejsza publikacja dotyczy czynności procesowej, jaką jest doręczenie pism sądowych i procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym. Zawarto w niej ocenę charakteru tej czynności, sposób jej doko...
€38,35
€38,35

Zbiór cywilny 2013 Kodeks cywilny Kodeks...

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny na 15 stycznia 2013 roku. Oddawany do rąk ... Stan prawny na 15 stycznia 2013 roku. Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H. K.P.C. – ostatnie zmiany są m.in. zwi...
Opracowanie Zbiorowe
€16,76
€16,76

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywil...

Zbiór orzeczeń Skorowidz artykułowy Skorowidz przedmiot... Zbiór orzeczeń Skorowidz artykułowy Skorowidz przedmiotowy Wykaz orzeczeń
€10,55
€10,55

Wzory pism procesowych w sprawach cywiln...

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczyc... Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych zawierają zmiany w obowiązującym stanie prawnym wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 16 września 2011 r...
€64,72
€64,72

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz ...

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tad... Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego to pięciotomowa publikacja autorstwa wybitnych autorytetów polskiej procedury cywilnej, praktyków i teoretyków prawa. K...
€52,30
€52,30

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz ...

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tad... Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego to pięciotomowa publikacja autorstwa wybitnych autorytetów polskiej procedury cywilnej, praktyków i teoretyków prawa. K...
€52,07
€52,07

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz

Stan prawny: styczeń 2014 r. Dzieła z serii KOMENTARZE... Stan prawny: styczeń 2014 r. Dzieła z serii KOMENTARZE KODEKSOWE tworzą kanon literatury prawniczej. Prawo polskie opiera się na kodeksach. Ich nazwa odwołuje się do tradycji prawnej i podkreś...
€90,61
€90,61