Prawo administracyjne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Skuteczność i efektywność administracji ...

Publikacja przedstawia i uzasadnia tezę o możliwości i za... Publikacja przedstawia i uzasadnia tezę o możliwości i zasadności szerokiej recepcji w polskim prawie administracyjnym wiedzy z zakresu zarządzania, a zwłaszcza zarządzania publicznego. Recepcja ...
€19,47
€19,47

Legislacja administracyjna Repetytorium ...

W książce opracowano kluczowe zagadnienia dotyczące zasad... W książce opracowano kluczowe zagadnienia dotyczące zasad techniki prawodawczej i procesu tworzenia prawa powszechnie obowiązującego – z uwzględnieniem polskich realiów sejmowych – oraz prawa mie...
€15,35
€15,35

Milczące załatwienie sprawy przez organ ...

Publikacja kompleksowo omawia instytucję milczącego załat... Publikacja kompleksowo omawia instytucję milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej włączonej przez ustawodawcę do Kodeksu postępowania administracyjnego na mocy ustawy zm...
€33,34
€33,34

Gwarancja ochrony zobowiązanego w egzeku...

Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące a... Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wyk...
€25,62
€25,62

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,61
€2,61

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,61
€2,61

Świadczenia z pomocy społecznej Postępow...

Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjn... Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministers...
€17,79
€17,79

Prawo administracyjne dziś i jutro

„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jub... „Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii ...
€49,04
€49,04

Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemi...

Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych... Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych założeń, zasad i instytucji materialnoprawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólnym znaczeniu tego pojęcia, a także udzielenia odpo...
€19,47
€19,47

Wolność zabudowy Mity a normatywna rzecz...

Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności ... Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności zabudowy, obejmuje swym zasięgiem prawne regulacje urbanistyczno-budowlane oraz ich szerszy fundament, tj. Konstytucję RP i regulacje praw...
€9,89
€9,89

Nieruchomości w prawie cywilnym administ...

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezent... W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. Pos...
€57,01
€57,01

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu...

Opracowanie stanowi praktyczny komentarz do przepisów ust... Opracowanie stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej d...
€46,42
€46,42

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Od 1 czerwca 2017 r. znacząco zmieniono Kodeks postępowan... Od 1 czerwca 2017 r. znacząco zmieniono Kodeks postępowania administracyjnego przez wprowadzenie nowych instytucji: - rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, - mediacji - umożliwiającej za...
€69,50
€69,50

Postępowanie administracyjne i sądowoadm...

W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych in... W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane or...
€20,79
€20,79

Postępowanie administracyjne i sądowoadm...

W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych inst... W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orze...
€20,82
€20,82

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administrac...

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódz... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych Opis: Czasopismo poświęcone publikowaniu orzeczeń i uchwał składu siedmiu sędziów NSA, uchwał składu pięciu...
€14,38
€14,38

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracy...

Celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictw... Celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz, a także...
€12,28
€12,28

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadmini...

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświę... Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce...
€25,54
€25,54

Przegląd Prawa Publicznego 2008/04

Miesięcznik z dziedziny szeroko pojętego prawa administra... Miesięcznik z dziedziny szeroko pojętego prawa administracyjnego skierowany do praktyków i teoretyków. Przegląd Prawa Publicznego to: artykuły, które w sposób reprezentatywny odzwierciedlają c...
€16,22
€16,22

Reforma ochrony danych osobowych - cel ...

Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle inte... Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle waż...
€13,80
€13,80

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast...

Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy – ... Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy – urzędu miasta. Gotowy wzorzec instrukcji przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013...
€37,72
€37,72

Ustawa o orderach i odznaczeniach Komentarz

Niniejsza monografia publikacja zawiera tekst jednolity U... Niniejsza monografia publikacja zawiera tekst jednolity Ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach wraz z uwagami niezbędnymi do jej pełniejszego zrozumienia. Zamieszczono także ...
€9,36
€9,36

Argument z linii orzeczniczej w orzeczni...

Przedmiotem monografii jest argument z linii orzeczniczej... Przedmiotem monografii jest argument z linii orzeczniczej. Polega on na odwołaniu się przez podmiot stosujący przepisy prawa do ustabilizowanego w dotychczasowych orzeczeniach wzorca ich interpre...
€5,25
€5,25

Ustawa o drogach publicznych

Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i... Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i zarazem najważniejsze dla wykładni tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych do poszczególnych artykułów ustawy o drogach publicz...
€25,68
€25,68