Pozostałe działy prawa

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywat...

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do pr... Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do prawa polskiego rozwiązania ułatwiające zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych, co jest bardzo istotne zwłaszcza w...
€16,02
€16,02

Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej

Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomic... Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na: - specyfikę proponowan...
€30,62
€30,62

Najwyższa Izba Kontroli Komentarz do ust...

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokieg... Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli. NIK jako konstytucyjnie umocowany naczelny organ kontrol...
€23,13
€23,13

Elektroniczna dokumentacja medyczna Wdro...

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadze... Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej to czwarte uaktualnione wydanie praktycznego poradnika, który krok po korku wyjaśnia, jak bezproblemowo wdrożyć e...
€25,46
€25,46

Prowadzenie działalności leczniczej Zakł...

Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14.6.2012 ... Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14.6.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która obowiązuje od 30.6.2012 r. Książka wskazuje jak w praktyce dokonać przekształcenia s...
€48,72
€48,72

Instytucje kształtujące system opieki zd...

Intencją autora niniejszego opracowania jest przedstawien... Intencją autora niniejszego opracowania jest przedstawienie unormowań prawnych wybranych instytucji kształtujących funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju w różnych okresach, bior...
€12,70
€12,70

Ustawa o orderach i odznaczeniach Komentarz

Niniejsza monografia publikacja zawiera tekst jednolity U... Niniejsza monografia publikacja zawiera tekst jednolity Ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach wraz z uwagami niezbędnymi do jej pełniejszego zrozumienia. Zamieszczono także ...
€9,35
€9,35

Położna w systemie prawnym Prawo dla poł...

W książce w syntetyczny i przejrzysty sposób zostały prze... W książce w syntetyczny i przejrzysty sposób zostały przedstawione obowiązujące regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu położnej. Autorka nie tylko podaje konkretne ustawy i rozporządze...
€10,07
€10,07

Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie....

Książka Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetyto... Książka Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK skierowana jest do absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego. Będzie również przydatna praktykujący...
€15,30
€15,30

Medical Law

The publications presents several dozen judgements of Eur... The publications presents several dozen judgements of European and constitutional tribunals and of Polish as well as foreign courts which relate to the main issues of the debate conducted In Pola...
€38,61
€38,61

Biologiczne produkty lecznicze Aspekty p...

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe probl... Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych stanowiących jedną z najważniejszych innowacji w dziedzinie medycyny. Zawiera analizę aktualnych ...
€33,21
€33,21

Kształtowanie się regulacji prawnej zrze...

Jest to kompleksowa analiza kształtowania się administrac... Jest to kompleksowa analiza kształtowania się administracyjnoprawnej regulacji sportu, w szczególności w kontekście zasad funkcjonowania, realizowanych zasad i uprawnień historycznie podstawowej ...
€9,50
€9,50

Prawo medyczne w przypadkach Część 2

Ludzie słuchają oczami. Pierwsze wrażenie jest najważniej... Ludzie słuchają oczami. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Dobry komunikat to ten, który łatwo dociera do świadomości odbiorcy. Truizmy, prawda? Oczywiście tak. A jednak o nich zapominamy. W c...
€17,69
€17,69

Ochrona praw pacjenta Studium publicznop...

W Polsce wieloletni kryzys systemu ochrony zdrowia, spory... W Polsce wieloletni kryzys systemu ochrony zdrowia, spory o jego kształt, finansowanie i warunki zatrudnienia personelu medycznego odsunęły pacjenta i przysługujące mu prawa na dalszy plan. Podej...
€13,44
€13,44

Ustawa o grach hazardowych Komentarz

"Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie inst... "Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie instytucje prawne właściwe prawu administracyjnemu, prawu finansowemu, publicznemu prawu gospodarczemu czy prawu karnemu. W wielu przypadkach ...
€64,09
€64,09

Zbiór kazusów z prawa socjalnego

Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem z... Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kier...
€11,72
€11,72

Prawo farmaceutyczne Komentarz

W komentarzu kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze... W komentarzu kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia prawa farmaceutycznego dotyczące m.in.: - pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i procedur ich otrzymywan...
€77,54
€77,54

Prawo i psychologia w ochronie zdrowia

Książka porusza zagadnienia dotyczące aktualnych regulacj... Książka porusza zagadnienia dotyczące aktualnych regulacji prawnych w ochronie zdrowia, zarówno w zakresie organizacji podmiotów opieki zdrowotnej, jak i praw pacjenta czy praw lekarza i jego zob...
€12,64
€12,64

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dent...

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie ... W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą ...
€38,70
€38,70

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - za... W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; - zasady funkcjonowania podmio...
€43,69
€43,69

Nowe procedury medyczne a prawo

W książce m.in.: Jacek Sobczak Prawo do opieki medyczne... W książce m.in.: Jacek Sobczak Prawo do opieki medycznej w systemie prawnym Unii Europejskiej Daria Bieńkowska Człowiek wobec prawa, czy prawo wobec człowieka? O istocie prawa w pryzmacie ...
€11,01
€11,01

Zagadnienia prawa medycznego

Książka porusza najbardziej aktualne i sporne zagadnienia... Książka porusza najbardziej aktualne i sporne zagadnienia styku prawa i medycyny, które wywołują kontrowersje w piśmiennictwie oraz praktyce zarówno medycznej jak i prawniczej. Tematyka rozdziałó...
€15,59
€15,59

Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów

W publikacji przedstawiono regulacje prawne dotyczące wyk... W publikacji przedstawiono regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza obejmuje aspekty dotyczące form organizacyjnych ud...
€12,46
€12,46

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego K...

Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszys... Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących m.in.: - ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania ...
€51,18
€51,18