Komentarze i opracowania prawne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

ABC Jak inwestować w nieruchomości

„ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowią... „ABC. Jak inwestować w nieruchomości” – to lektura obowiązkowa dla początkujących i bardziej doświadczonych inwestorów. Dzięki niej każdy czytelnik może zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą między ...
€12,15 €9,76
€12,15 €9,76

Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w ...

Książka mówi o ważnych sprawach, takich jak wolność finan... Książka mówi o ważnych sprawach, takich jak wolność finansowa i zabezpieczenie przyszłości w prosty, przystępny sposób.
€8,85
€8,85

Jak inwestować w nieruchomości. Kompendi...

Kompendium inwestora to najobszerniejsze wprowadzenie do ... Kompendium inwestora to najobszerniejsze wprowadzenie do tematyki inwestowania w nieruchomości, jakie dotychczas ukazało się na polskim rynku. Damian Kleczewski, członkowie jego zespołu inwestycy...
€17,00
€17,00

Taryfikator mandatów i punktów karnych

Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów karnych... Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w...
€4,84
€4,84

Księga Przychodów i Rozchodów Wszystko, ...

Rozliczenia dla niewtajemniczonych Księga Przychodów i... Rozliczenia dla niewtajemniczonych Księga Przychodów i Rozchodów jest jednym z dostępnych sposobów, w jaki firma może rozliczać się z fiskusem. Ta forma rachunkowego podejścia do działalności ...
€11,63
€11,63

Prawo administracyjne dziś i jutro

„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jub... „Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii ...
€48,91
€48,91

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijn...

Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wyd... Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w „Wytycznych w zakresie kwalifikowaln...
€17,70
€17,70

Stalking

Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego... Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego nękania) w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnymi uwzględnieniem aspektów prawnokarnych (analiza ustawowych znamion przestępstwa nęk...
€35,70
€35,70

Vademecum Zarządcy Nieruchomości Wzory d...

Opracowanie zawiera zarówno wzory uchwał dotyczących zarz... Opracowanie zawiera zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnoty (wybór zarządu wspólnoty, regulamin pracy zarządu wspólnoty), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w spra...
€25,59
€25,59

Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy ...

Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swoje... Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swojej praktyce na co dzień zobowiązani są stosować pracodawcy. W niniejszym opracowaniu Czytelnik odnajdzie ujdonoliconą treść przepisów KP (w...
€17,76
€17,76

Prawo dla fizjoterapeutów

W obecnej rzeczywistości prawnej oraz społecznej żaden fi... W obecnej rzeczywistości prawnej oraz społecznej żaden fizjoterapeuta nie może wykonywać efektywnie i bezpiecznie swego zawodu bez znajomości prawa. Publikacja przybliża podstawowe terminy, ja...
€13,49
€13,49

Kodeks spółek handlowych Komentarz

Książka stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlo... Książka stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulując...
€77,48
€77,48

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybu...

Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyr... Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Przedmiotem rozważań są zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa międz...
€35,92
€35,92

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, kt... Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. In...
€38,29
€38,29

Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiekt...

Trzeba na bieżąco monitorować i kontrolować stan technicz... Trzeba na bieżąco monitorować i kontrolować stan techniczny każdego obiektu budowlanego w celu nieustannego utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, tak aby mógł ...
€20,24
€20,24

Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwi...

W publikacji znajduje się rozporządzenie w sprawie klasyf... W publikacji znajduje się rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej po najnowszych zmianach z kwietnia 2018 roku z praktycznymi przykładami i zestawieniami. Stanowi ona niezbędne narzędzie...
€17,99
€17,99

Meritum HR

Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakr... Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a...
€59,26
€59,26

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach a...

Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audyt... Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym stanowi pierwsze na rynku opracowanie, w którym podjęto próbę przedstawienia zagadnień regulowanych w ustawi...
€56,76
€56,76

Świadczenia odszkodowania socjalnego w p...

Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monog... Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym poświęconym świadczeniom odszkodowania socjalnego. Jest również pierwszą próbą koncepcyjnego wyodrębnienia instytucji odszkodowa...
€15,58
€15,58

Elektroniczne postępowanie wieczystoksię...

Publikacja - jako pierwsza na rynku wydawniczym - przedst... Publikacja - jako pierwsza na rynku wydawniczym - przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze ...
€41,04
€41,04

Funkcjonowanie apteki

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w zw... Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami związanymi z tworzeniem oraz z funkcjonowaniem aptek (również szpitalnych) i punktów aptec...
€25,34
€25,34

Aplikacja od ogółu do szczegółu Akty nor...

Aplikacja od ogółu do szczegółu to streszczenie podstawow... Aplikacja od ogółu do szczegółu to streszczenie podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 54 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawie...
€27,97
€27,97

Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 + p...

W związku z licznymi zmianami, przygotowaliśmy publikację... W związku z licznymi zmianami, przygotowaliśmy publikację, która zawiera: 61 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na maj 2018 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i poda...
€50,28
€50,28

Last Minute Prawo Karne 2017/12

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu karnego, z... Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu karnego, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 grudnia 2017 r. Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne i...
Opracowanie Zbiorowe
€6,51
€6,51