Historia Unii Europejskiej

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Niebezpieczne związki Donalda Tuska

Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz ... Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz śledczy w Polsce, i Tomasz Budzyński, major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w swojej najmocniejszej książce odsłaniają nam niebezpiec...
€11,72 €8,84
€11,72 €8,84

Oblicza Wielkiej Brytanii Skąd wziął się...

Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego gdy jeden Angli... Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego gdy jeden Anglik otwiera usta, drugi już nim pogardza albo go nienawidzi? Czy brexit jest przejawem racjonalności Brytyjczyków, czy największym aktem kol...
€10,42
€10,42

Janusz Lewandowski. Sprinter długodystan...

Ta książka to jednak zdecydowanie więcej niż opowieść o s... Ta książka to jednak zdecydowanie więcej niż opowieść o sukcesach i porażkach przemian po 1989 roku. To fascynująca opowieść o chłopaku z Lublina, który przyjeżdża na studia do Sopotu, a życie to...
€10,49
€10,49

Unia Europejska

Znakomita książka, trudno wskazać jej słabe strony. West... Znakomita książka, trudno wskazać jej słabe strony. West European Politics Solidne opracowanie będące czymś więcej niż podręcznik. To podstawowe źródło wiedzy dla naukowców i praktyków. Mi...
€16,78
€16,78

Priorytety prezydencji Polski w Radzie U...

Przewodnictwo w Radzie UE stanowi dla państwa duże wyzwan... Przewodnictwo w Radzie UE stanowi dla państwa duże wyzwanie, a równocześnie ogromną szansę. Stopień sprawności i efektywności realizacji zadań umożliwia pełne sprawdzenie zdolności kraju do wypeł...
€12,83
€12,83

Lobbing i grupy interesu w Unii Europejs...

Wraz z rozwojem procesów integracyjnych i nowych obszarów... Wraz z rozwojem procesów integracyjnych i nowych obszarów współpracy wzrosło znaczenie grup interesu w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Działalność lobbystów stała się integraln...
€15,53
€15,53

Lizbońska Unia Europejska Zagadnienia wy...

Lektura Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie j... Lektura Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie jest najprzyjemniejszym zadaniem. Jeśli wziąć bowiem do ręki Traktat z Lizbony, to można się przekonać, jak trudne jest ogarnięcie całości ...
€10,43
€10,43

Inteligentne specjalizacje a budowa inno...

Inteligentna specjalizacja to ścisłe powiązanie działalno... Inteligentna specjalizacja to ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub pań...
€10,95
€10,95

Konwergencja realna i synchronizacja cyk...

Spójność Unii Europejskiej i jej trwałość jako projektu p... Spójność Unii Europejskiej i jej trwałość jako projektu politycznego i ekonomicznego wymaga konwergencji poziomu rozwoju państw członkowskich. Ponadto dla zapewnienia stabilnego rozwoju Unii Euro...
€8,86
€8,86

Polityka Unii Europejskiej wobec krajów ...

Niniejsza monografia poświęcona jest polityce na rzecz ro... Niniejsza monografia poświęcona jest polityce na rzecz rozwoju prowadzonej przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą (następnie Wspólnotę Europejską) od 1958 r. Naturalną kontynuatorką tego procesu ...
€11,83
€11,83

Sypiając ze smokiem Polityka Unii Europe...

Stosunki europejsko-chińskie nigdy nie były tak bliskie, ... Stosunki europejsko-chińskie nigdy nie były tak bliskie, ale też nigdy nie były tak trudne. Potężniejące z każdym rokiem państwo kusi atrakcyjnymi możliwościami współpracy, stanowiąc jednak coraz...
€10,15
€10,15

Informacja w Unii Europejskiej Jaka i dl...

Książka stanowi udaną próbę odpowiedzi na pytania o to, w... Książka stanowi udaną próbę odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób realizowana jest polityka informacyjna w Unii Europejskiej oraz jak informacja wpływa na wiedzę obywateli a w efekcie ich pos...
€15,58
€15,58

Unia Europejska Słownik polsko-angielsko...

Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminol... Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również ...
€33,55
€33,55

Nurt radykalny wśród społeczności muzułm...

Książka poświęcona jest analizie fundamentalizmu muzułmań... Książka poświęcona jest analizie fundamentalizmu muzułmańskiego w Europie. Przedstawiono w niej uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące sytuację muzułmanów europejskich. Wyjaśnienie ro...
€8,73
€8,73

Siła państw w Unii Europejskiej Formalno...

Autor stara się m.in. odpowiedzieć na pytanie, w jaki spo... Autor stara się m.in. odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób reguły formalnoprawne, tworzące ramy, w których toczy się proces decyzyjny, wpływają na siłę głosu państw w Radzie UE i Radzie Europej...
€9,88
€9,88

Znikająca Europa

Wspólne przedsięwzięcie niemieckiego wydawnictwa Suhrkamp... Wspólne przedsięwzięcie niemieckiego wydawnictwa Suhrkamp i Wydawnictwa Czarne. Opowieść o „mówiących ruinach, przesuniętych granicach i niewidzialnych miastach” czyli o tych miejscach na mapie ...
€10,46
€10,46

Aksjologia Unii Europejskiej w świetle ź...

Praca zawiera wiele cennych i interesujących treści. Prze... Praca zawiera wiele cennych i interesujących treści. Przede wszystkim w sposobie myślenia Autora i w sposobie formułowania wniosków przejawia się pogłębiona refleksja filozoficznoprawna, co zdecy...
€10,28
€10,28

Dekada Polski w Unii Europejskiej Wybran...

Pierwsza dekada członkostwa Polski w UE skłoniła autorów ... Pierwsza dekada członkostwa Polski w UE skłoniła autorów książki do podjęcia próby identyfikacji oraz oceny wybranych ekonomicznych i społecznych zmian, jakie dokonały się w naszym kraju. Oszaco...
€16,81
€16,81

Unia Europejska a obywatele

Unia Europejska a obywatele. Relacje komunikacyjne w inte... Unia Europejska a obywatele. Relacje komunikacyjne w internecie a unijna strategia komunikowania się. „Książka ta jest propozycją podejmującą zagadnienia związane z Unią Europejską oraz jej re...
€11,75
€11,75

Crises in the Process of European Integr...

This monograph is the result of the research programme “C... This monograph is the result of the research programme “Crises of the European integration process and the methods of overcoming them” financed by National Science Centre. This project was comple...
€7,54
€7,54

Współzarządzanie miastami w Unii Europej...

Książka ma na celu zapoznanie czytelników z aktualną prob... Książka ma na celu zapoznanie czytelników z aktualną problematyką zarządzania miastami w Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście realizowanej perspektywy finansowej 2014-2020, w której Agenda...
€12,50
€12,50

Europejska wojna domowa

Prawicowy populizm dzieli narody Europy. Wielka Brytania,... Prawicowy populizm dzieli narody Europy. Wielka Brytania, Austria, Holandia, Polska, Węgry i Francja to społeczeństwa głęboko rozdarte. Naprzeciw siebie stoją zwolennicy i przeciwnicy partii popu...
€7,75
€7,75

Europolis czyli diabeł mieszka w Brukseli

Marek Orzechowski, dziennikarz, publicysta i pisarz, ma w... Marek Orzechowski, dziennikarz, publicysta i pisarz, ma w swoim dorobku wywiady z czołowymi politykami Europy, setki komentarzy, artykułów i reportaży, w tym z wojny na Bałkanach. W Europolis prz...
€11,78
€11,78

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gos...

Opracowanie Zbiorowe
Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzan... Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich. Autorzy w publikacji wskazują słab...
Opracowanie Zbiorowe
€23,30
€23,30