Finanse międzynarodowe. Dotacje unijne

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Fundusze europejskie na półmetku perspek...

Publikacja jest interesującą i udaną próbą analiz naukowy... Publikacja jest interesującą i udaną próbą analiz naukowych w obszarze problematyki funduszy europejskich, uwzględniającą okres półmetka siedmioletniej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. A...
€4,95
€4,95

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej...

W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w s... W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w struktury Unii Europejskiej i stała się pełnoprawnym członkiem tego ugrupowania. Z dniem 1 maja 2004 r. stała się zarówno przedmiotem, jak ...
€14,51
€14,51

Środki finansowe Unii Europejskiej jako ...

Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyska... Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej dla rozwoju regionów w Polsce. Jako cele szczegółowe przyjęto: 1) ocenę wpływu europejskich środków pomocowych na...
€14,37
€14,37

Instrumenty wspólnej polityki rolnej jak...

Opracowanie zawiera wyniki kompleksowych badań nad proble... Opracowanie zawiera wyniki kompleksowych badań nad problematyką absorpcji funduszy wdrażanych w ramach programów finansowanych ze Wspólnej Polityki Rolnej w regionie kujawsko-pomorskim. Walorem p...
€28,57
€28,57

Kierunki wpływu funduszy unii europejski...

Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwó... Autorka odpowiada m.in. na pytania: • Czym jest rozwój inteligentny, zrównoważony i inkluzywny i jakie jest jego miejsce w teorii ekonomii? • Jak można mierzyć rozwój oraz jaka jest pozyc...
€11,08
€11,08

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego p...

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł... Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł z zakresu szeroko rozumianych rozliczeń w obrocie towarowym z zagranicą.
€14,18
€14,18

Audyt projektu ze środków unijnych Obowi...

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze... Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwr...
€17,72
€17,72

Korekty finansowe nakładane przez Komisj...

Tematyka korekt finansowych jest sporadycznie podejmowana... Tematyka korekt finansowych jest sporadycznie podejmowana w piśmiennictwie prawniczym, a największą kontrowersją związaną z ich funkcjonowaniem jest ustalenie ich charakteru prawnego. Książka sta...
€46,13
€46,13

Samorządowe prawo dotacyjne Dotacje jako...

Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardó... Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardów samorządowego dotowania, które miałyby zastosowanie do wszystkich dotacji udzielanych z budżetów gmin, powiatów i województw samorządowy...
€38,56
€38,56

Rozwój endogenicznej przewagi w handlu m...

Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a ... Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej
€13,84
€13,84

Wpływ aktywności finansowej Unii Europej...

Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska star... Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumie-nie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeni...
€10,45
€10,45

Finanse międzynarodowe Zbiór zadań

Zbiór zadań, w którym treści teoretyczne ograniczono do n... Zbiór zadań, w którym treści teoretyczne ograniczono do niezbędnego minimum, wychodząc z założenia, że są one przekazywane podczas wykładów. Na początku każdego rozdziału podano niezbędne informa...
€10,12
€10,12

Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-...

Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego sy... Monografia przedstawia charakterystykę funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli środków z budżetu UE na poszczególnych etapach wdrażania tych środków, zgodność jego organizacji z przepisami...
€18,22
€18,22

Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w...

Książka przybliża krajowe i wspólnotowe regulacje dotyczą... Książka przybliża krajowe i wspólnotowe regulacje dotyczące warunków udzielania pomocy inwestycyjnej ze środków publicznych dla przedsiębiorców na terenie Unii Europejskiej. Uwzględnia reformę za...
€13,71
€13,71

Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego

Opracowanie Zbiorowe
Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu ... Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego" podpowiadają, jak poprawnie wypełnić typowy wniosek. Zwracają uwagę, o czym warto pomyśleć gromadząc informacje, aby informacje ...
Opracowanie Zbiorowe
€12,63
€12,63

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokum...

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do ... Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowan...
€34,97
€34,97

Potencjał polskich MSP w zakresie absorb...

Spis treści: MSP wobec rozszerzenia. Synteza oczekiwań ... Spis treści: MSP wobec rozszerzenia. Synteza oczekiwań Pierwsze bilanse i wypływające z nich wnioski Kontrowersje wokół konkurencyjności polskich MSP Zarządzanie innowacjami. Niewykorzystany...
€5,54
€5,54

Środki unijne w rachunkowości podmiotów ...

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachu... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych. Szczegółowo omówiono w niej kwestie dotyczące...
€15,25
€15,25

Słownik ubezpieczeń i gwarancji handlu z...

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł... Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł z zakresu szeroko rozumianych ubezpieczeń i gwarancji stosowanych w obrocie towarowym z zagranicą.
€14,16
€14,16

Instruktaż końcowego rozliczenia projekt...

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych... Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem -...
€40,36
€40,36

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na...

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2... Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udziel...
€12,45
€12,45

Dotacje unijne dla NGO

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korz... Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycj...
€10,22
€10,22

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezp...

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce św... Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, kt...
€13,07
€13,07

Finanse międzynarodowe

Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodow... Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minim...
€15,47
€15,47