Energetyka. Elektryka

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Instalacje elektryczne

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elek... Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony instalacjom elektrycznym. Opisano w nim rodzaje przewodów elektrycznych (ich budowę, parametry, oznaczanie i sposoby łączenia), sprzęt i osprzęt w instala...
€13,25 €12,19
€13,25 €12,19

Poradnik elektrotechnika

Poradnik elektrotechnika prezentuje, w oparciu o aktualny... Poradnik elektrotechnika prezentuje, w oparciu o aktualny stan wiedzy, zagadnienia z zakresu teorii obwodów, dokumentacji technicznej, pomiarów, instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa pracy, uk...
€26,69 €24,55
€26,69 €24,55

Montaż i konserwacja instalacji elektryc...

Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwa... Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych. Opisano w nim zasady bhp podczas wykonywania prac elektrycznych, technologię pracy elektryka, zasa...
€20,21 €18,59
€20,21 €18,59

Monter instalacji elektrycznych

W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów... W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporaż...
€9,39 €8,64
€9,39 €8,64

Polsko-angielski słownik elektryczny z w...

Słownik zawiera około 14 000 podstawowych terminów z zakr... Słownik zawiera około 14 000 podstawowych terminów z zakresu elektryczności, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak: elektrotechnika, elektrochemia, elektroakustyka czy elektronika, z u...
€15,87 €14,60
€15,87 €14,60

Czarodziejski śpiew

Grażyna Fosar i Franz Bludorf w swoich badaniach zajmują ... Grażyna Fosar i Franz Bludorf w swoich badaniach zajmują się m.in.. Wpływem fal elektromagnetycznych na środowisko naturalne, w szczególności biosferę. W tej książce autorzy starają się znaleźć ...
€6,79 €6,25
€6,79 €6,25

Rewolucja energetyczna Ale po co?

Książki o systemie energetycznym, zasobach i środowisku w... Książki o systemie energetycznym, zasobach i środowisku w większości dzielą się na dwie kategorie: tak fachowe i trudne, że nikt poza jajogłowymi ekspertami nie jest w stanie przez nie przebrnąć,...
€14,44 €9,69
€14,44 €9,69

Bezpieczeństwo energetyczne Koncepcje, w...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwa... Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy” dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bezpieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces P...
Opracowanie Zbiorowe
€15,83 €14,56
€15,83 €14,56

Lampy naftowe w Polsce

Wynalezienie lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza d... Wynalezienie lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza dało początek nowej epoce w dziejach cywilizacji. Obecnie, pomimo innych źródeł światła, do lamp naftowych mamy ciągle ogromny sentyment. Z...
€13,53 €12,45
€13,53 €12,45

Technika wysokich napięć

Prąd o wysokim napięciu wykorzystywany jest głównie w ele... Prąd o wysokim napięciu wykorzystywany jest głównie w elektroenergetyce, ale również w innych dziedzinach, m.in.: elektromedycynie, energetyce jądrowej, ochronie środowiska oraz wielu gałęziach p...
€15,94 €14,66
€15,94 €14,66

Poradnik montera elektryka Tom 1

Wiadomości ogólne z zakresu metrologii, rysunku techniczn... Wiadomości ogólne z zakresu metrologii, rysunku technicznego, sporządzania dokumentacji technicznej, matematyki, mechaniki oraz elektrotechniki Maszyny elektryczne, transformatory, napęd elektry...
€15,92 €14,65
€15,92 €14,65

Instalacje elektryczne w obiektach budow...

Instalacje elektryczne niskiego napięcia stanowią końcowy... Instalacje elektryczne niskiego napięcia stanowią końcowy odcinek całego ciągu różnego rodzaju elementów systemu elektroenergetycznego służącego do dostawy energii elektrycznej. Bardzo ważnym et...
€18,64 €17,15
€18,64 €17,15

Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodar...

Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na przestrzeni ost... Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na przestrzeni ostatnich lat stały się jednym z najbardziej „gorących” tematów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pojawiają się dziesiątki artykułów i opra...
€11,99 €11,03
€11,99 €11,03

Procesy reologiczne przewodowych stopów ...

Tematyka pracy lokuje się w obszarze elektroenergetyki na... Tematyka pracy lokuje się w obszarze elektroenergetyki napowietrznej. Jednym z podstawowych problemów eksploatacyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych są trwałe przyrosty długości ...
€10,90 €10,03
€10,90 €10,03

Europejski wymiar bezpieczeństwa energet...

Opracowanie Zbiorowe
Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" n... Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swojej literatury przedmiotu, nie znalazło dotąd też swego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne. Za...
Opracowanie Zbiorowe
€20,14 €18,53
€20,14 €18,53

Śmiertelny atom

Główny argument zwolenników energii atomowej to stwierdze... Główny argument zwolenników energii atomowej to stwierdzenie, że jest to „czysta energia”. Czysta, bo wolna od CO2. Autorka radykalnie nie zgadza się z poglądem określającym ją jako bezpieczną dl...
€6,45 €5,93
€6,45 €5,93

Polski wpływ na kształtowanie polityki e...

Polityka energetyczna Unii Europejskiej jest obszarem, w ... Polityka energetyczna Unii Europejskiej jest obszarem, w którym widoczne są różnorodne interesy państw członkowskich. Akcesja Polski do Unii spowodowała, że nasze państwo stało się współkreatorem...
€13,41 €12,34
€13,41 €12,34

Ryzyko inwestowania w polskim sektorze e...

Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla m... Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynn...
€15,79 €14,53
€15,79 €14,53

Wielka Płyta. Analiza skuteczności podwy...

„(…) cenne opracowanie naukowo-techniczne dotyczące jedne... „(…) cenne opracowanie naukowo-techniczne dotyczące jednego ze strategicznych celów społeczno-gospodarczego rozwoju kraju: racjonalizacji użytkowania energii. Budownictwo i gospodarka komunalna t...
€18,41 €16,94
€18,41 €16,94

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących ...

W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podst... W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takie...
€15,32 €14,09
€15,32 €14,09

Analiza porównawcza polityki energetyczn...

Przedmiotem badań jest polityka energetyczna Niemiec i Ar... Przedmiotem badań jest polityka energetyczna Niemiec i Arabii Saudyjskiej w perspektywie geoekonomicznej. Jest to pierwsza publikacja, która porównuje te państwa pod tym kątem. O ile Arabia Saudy...
€9,21 €8,47
€9,21 €8,47

Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych ...

W prezentowanej monografii podjęto próbę odpowiedzi na py... W prezentowanej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób koncerny energetyczne funkcjonujące w Polsce są w stanie sfinansować niezbędne projekty inwestycyjne? W celu od...
€10,47 €9,63
€10,47 €9,63

Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakre...

Mimo że energetyka, w tym zwłaszcza elektroenergetyka, ju... Mimo że energetyka, w tym zwłaszcza elektroenergetyka, już od lat 80. XX wieku podlega procesom liberalizacji, których celem jest rozszerzanie pola do działania sił rynkowych, to stanowi ona nada...
€5,66 €5,21
€5,66 €5,21

Terminale LNG w polityce energetycznej p...

Rola gazu ziemnego jako surowca energetycznego w zamożnyc... Rola gazu ziemnego jako surowca energetycznego w zamożnych państwach europejskich staje się coraz ważniejsza. Stopniowa wypiera on tradycyjnie wykorzystywany w północnej i środkowej części Stareg...
€10,14 €9,33
€10,14 €9,33