Bankowość

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Sektor FinTech na europejskim rynku usłu...

Po globalnym kryzysie finansowym w latach 2007–2009 zauwa... Po globalnym kryzysie finansowym w latach 2007–2009 zauważalny jest spadek zaufania do tradycyjnych instytucji finansowych oraz zmiana preferencji klientów, spowodowana głównie dynamicznym rozwoj...
€13,02
€13,02

Skok na banki Kto kontroluje pieniądze P...

Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku... Do bejruckiej rezydencji Jubrana Tawka docieram po zmroku. Podobnie jak przed czterdziestu laty, także i dziś Tawk należy do najbardziej wpływowych ludzi w Libanie. Mam do niego proste pytanie, ...
€13,28
€13,28

Banksterzy Kulisy globalnej zmowy

Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny ... Niezłomny wojownik o polski Skarb Narodowy, o dynamiczny rozwój gospodarczy Polski o uczciwe i przejrzyste zasady funkcjonowania banków, a zarazem wybitny publicysta ekonomiczny – Janusz Szewczak...
€15,57
€15,57

Wycena nieruchomości do celów kredytowych

Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to... Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to podstawa funkcjonowania rynku nieruchomości. Książka stanowi cenne źródło wiedzy niezbędnej do zamawiania, wykonywania i odbioru wyceny. ...
€15,67
€15,67

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsc...

Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogrom... Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Wpływ mają na nią zarówno rozwiązania instytucjonalno-prawne, jak i zachowania uczestników gry...
€9,41
€9,41

Zarządzanie ryzykiem w małym banku w kon...

„Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześ... „Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki „Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei II...
€15,59
€15,59

Repolonizacja banków w Polsce Przesłanki...

Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące ... Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowania pojęcia "r...
€15,33
€15,33

Lean Banking Zastosowanie Six Sigma w św...

Pierwsze książki, jakie powstały na temat Six Sigma, spra... Pierwsze książki, jakie powstały na temat Six Sigma, sprawiały wrażenie łączenia wielu tematów, które wydawały się zupełnie ze sobą niezwiązane, co powodowało, że firmy wdrażały metodę niejako na...
€11,66
€11,66

Wpływ regulacji kapitałowych i płynności...

W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji... W publikacji podjęto oryginalną i udaną próbę prezentacji oceny skutków regulacji Bazylei III na działalność sektora bankowego i wzrost polskiej gospodarki w oparciu o zaawansowane modele ekonome...
€14,38
€14,38

Innowacyjna bankowość internetowa

Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w P... Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w Polsce, która zawiera tak kompleksową i wszechstronną analizę nowego wymiaru funkcjonowania bankowości internetowej w ramach tzw. modelu We...
€15,40
€15,40

Wielopoziomowy system oceny banków

Celem głównym pracy jest identyfikacja systemu kontroli b... Celem głównym pracy jest identyfikacja systemu kontroli banków i jego ocena z punktu widzenia kryterium ochrony przed ryzykiem bankowym oraz kryterium zagrożenia sektora bankowego przed nadmierną...
€13,85
€13,85

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samo...

"Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorial... "Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego" pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego (...) pozwala zrozumieć interesy dwóch środowisk - dawców kapitału i ...
€13,83
€13,83

Bezprawne długi Jak banki sterują demokr...

Analiza zadłużenia, w jakim toną współczesne państwa z ra... Analiza zadłużenia, w jakim toną współczesne państwa z radykalną konkluzją - anulowania długów uznanych za bezprawne.
€7,79
€7,79

Pośrednictwo kredytowe w Polsce

Książka "Pośrednictwo kredytowe w Polsce" wypełnia istnie... Książka "Pośrednictwo kredytowe w Polsce" wypełnia istniejącą lukę na rynku wydawniczym w zakresie tematyki niebankowych instytucji finansowych i jest pierwszą publikacją w Polsce tak kompleksowo...
€14,18
€14,18

Bankowość detaliczna w Polsce

Książka Janiny Harasim to bardzo rzetelna monografia o ba... Książka Janiny Harasim to bardzo rzetelna monografia o bankowości detalicznej w Polsce. Kompleksowe dane o bankowści detalicznej okażą sie przedatne dla wszystkich którzy interesują się bankowośc...
€14,36
€14,36

Bankowe rezerwy na straty kredytowe prak...

Ryzyko stanowi nieodłączny atrybut każdej działalności go... Ryzyko stanowi nieodłączny atrybut każdej działalności gospodarczej, gdyż z różnych powodów nie można go całkowicie wyeliminować. Tradycyjnym instrumentem łagodzenia negatywnych skutków ryzyka ba...
€15,37
€15,37

Instytucje parabankowe na rynku usług ba...

Książka Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w... Książka Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Katerdy Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz o...
€12,78
€12,78

Bankowość elektroniczna w Polsce

Bankowość elektroniczna to z jednej strony usługi związan... Bankowość elektroniczna to z jednej strony usługi związane z dostępem do konta bankowego przez Internet, z drugiej zaś karty płatnicze. W Polsce jest ok. 18 mln kont bankowych, do których posiada...
€10,91
€10,91

Projekcja inflacji banku centralnego Na ...

Tematyka książki dotyczy projekcji inflacji publikowanych... Tematyka książki dotyczy projekcji inflacji publikowanych przez banki centralne wdrażające strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), w szczególności przez Bank Anglii, Norwegii, Narodowy ...
€15,64
€15,64

Społeczna odpowiedzialność banków w kont...

Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych.... Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych. Często zwraca się uwagę, że są one jednocześnie przedsiębiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Rodzi to większe oczekiwania - od...
€14,25
€14,25

Polityka wynagradzania osób zarządzający...

Nieefektywna polityka wynagradzania naczelnej kadry kiero... Nieefektywna polityka wynagradzania naczelnej kadry kierowniczej w instytucjach sektora usług finansowych uznana została za jedną z przyczyn ostatniego kryzysu finansowego. Polityka wynagrodzeń s...
€12,99
€12,99

Pochodne instrumenty kredytowe Systematy...

Monografia, posiadająca istotne walory praktyczne, jest p... Monografia, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych,...
€14,33
€14,33

Credit Scoring

Zupełnie nowe wydanie książki Anny Matuszyk, znacznie róż... Zupełnie nowe wydanie książki Anny Matuszyk, znacznie różniące się od poprzedniej - Credit scoring - nowa metoda zarządzania ryzykiem. Książka Credit Scoring zawiera całokształt zagadnień związa...
€15,13
€15,13

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki

Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad mo... Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy...
€13,25
€13,25