Administracja. Samorząd terytorialny

Zobacz jako
Sortuj po
Wyświetl
na stronie

Legislacja administracyjna Repetytorium ...

W książce opracowano kluczowe zagadnienia dotyczące zasad... W książce opracowano kluczowe zagadnienia dotyczące zasad techniki prawodawczej i procesu tworzenia prawa powszechnie obowiązującego – z uwzględnieniem polskich realiów sejmowych – oraz prawa mie...
€15,35
€15,35

Raport o stanie gminy powiatu województwa

Poradnik stanowi kompleksową analizę nowej instytucji pra... Poradnik stanowi kompleksową analizę nowej instytucji prawa samorządowego jaką jest raport o stanie gminy, powiatu oraz województwa, wprowadzonej przepisami ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niekt...
€30,54
€30,54

Mienie komunalne a działalność gospodarc...

Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w ... Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorka analizuje tę problematykę w oparciu o t...
€43,56
€43,56

System Jak mafia zarabia na śmieciach

Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy ... Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne r...
€10,39 €9,37
€10,39 €9,37

Problemy samorządu terytorialnego w deba...

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdzi... Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Teorie decyzji - zarys problematyki 1.1. Normatywna i opisowa teoria decyzji 1.2. Teoria decyzji politycznych 1.3. Polito...
€16,21
€16,21

Opcja czy osoba Upartyjnienie versus per...

Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorz... Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule książki pojawia się przy okazji wielu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory t...
€9,00
€9,00

Zasoby finansowe a rozwój samorządności ...

Proces rozwoju samorządności, jak każdy inny proces przek... Proces rozwoju samorządności, jak każdy inny proces przekształceń społecznych i ustrojowych jest uzależniony również od zasobów finansowych. Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnej zależy w...
€9,32
€9,32

Rola sektora publicznego w przestrzennym...

Książka "Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju... Książka "Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa" podejmuje problematykę rozwoju przestrzennego Polski ostatniego dwudziestolecia, z uwzględnieniem podziału terytorialno-administ...
€13,25
€13,25

Działanie współczesnych przedsiębiorstw ...

Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku biznes... Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku biznesowym wielorako zdeterminowanym. W tej książce Autorzy przedstawili wyniki badań teoretycznych i empirycznych ujmujące: - kulturowe - zas...
€13,33
€13,33

Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego

Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności ... Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, „na miejscu” należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strat...
€8,05
€8,05

Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i ...

Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu prz... Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktualny z racji wielu realizowanych obecnie programów wspieranych pomocą...
€10,37
€10,37

Etyka urzędnika

Przekraczając progi urzędów widać formularze, druki, okie... Przekraczając progi urzędów widać formularze, druki, okienka i twarde miny ludzi siedziących za biurkami. Często wydaje się, że urzędowe spotkanie nie dotyczy człowieka, tylko numeru sprawy zapis...
€7,84
€7,84

Spory o samorząd terytorialny w polskiej...

Uchwalona 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie terytori... Uchwalona 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie terytorialnym odtwarzała samorząd na poziomie gminy. Od tego momentu stał się on istotnym elementem ładu ustrojowego, zgodnym zresztą z polską tra...
€11,10
€11,10

Rynek CATALYST w finansowaniu inwestycji...

Kompendium wiedzy systematyzujące definicje, regulacje i ... Kompendium wiedzy systematyzujące definicje, regulacje i wiedzę na temat rynku kapitałowego dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym opracowań dotyczących oceny czynników wpływających na roz...
€18,18
€18,18

Współpraca samorządu terytorialnego oraz...

Samorządność instytucji publicznych funkcjonuje na szczeb... Samorządność instytucji publicznych funkcjonuje na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z wykorzystaniem instrumentarium prawa, chroniącego cenione dobra wspólne. Zadania te powinny być ...
€14,40
€14,40

Świadczenia z pomocy społecznej Postępow...

Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjn... Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministers...
€17,79
€17,79

Kompetencje personalne i społeczne

Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kszta... Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach – obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) – część II podstawy programowej ...
€4,99
€4,99

Biurokracja Biblioteka Rządzących i Rząd...

Drugie wydanie dyskusji na temat systemów organizacji spo... Drugie wydanie dyskusji na temat systemów organizacji społecznej w naszym społeczeństwie.
€3,94
€3,94

Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta...

Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa kl... Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
€2,24
€2,24

Prawo o odpadach Wybrane problemy

Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wyt... Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar ...
€33,21
€33,21

Jakość administracji w Polsce Zarys wspó...

Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajn... Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz innych, także zagranicznych, towarzystw naukowych. Wykład...
€5,18
€5,18

Kwalifikacje zawodowe pracowników socjal...

W poradniku tym znajdą Państwo omówienie nie tylko ogólny... W poradniku tym znajdą Państwo omówienie nie tylko ogólnych zasad oraz wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ale także opis przepisów wykonawczych, określających zasady nabywania kwa...
€13,51
€13,51

Ustawa o drogach publicznych

Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i... Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i zarazem najważniejsze dla wykładni tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych do poszczególnych artykułów ustawy o drogach publicz...
€25,68
€25,68

Zmiana kadru Jak zarządzano Warszawą w o...

Książka Barbary Czarniawskiej "Zmiana kadru. Jak zarządza... Książka Barbary Czarniawskiej "Zmiana kadru. Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian" jest z jednej strony fascynującą opowieścią o Warszawie – kształtowaniu się i postrzeganiu w niej instytu...
€9,95
€9,95