Źródła prawa. Ustawy i kodeksy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z ...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Pol... Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Opracowanie Zbiorowe
€0,96
€0,96

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€2,74
€2,74

Kodeks karny

Opracowanie Zbiorowe
„Kodeks karny” – broszura zawiera tekst aktu prawnego, uw... „Kodeks karny” – broszura zawiera tekst aktu prawnego, uwzględniając najnowsze zmiany, wprowadzone kolejnymi nowelizacjami w 2017 r. Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r. Zaletą książki jest jej prakt...
Opracowanie Zbiorowe
€2,69
€2,69

Kodeks pracy z rozporządzeniami rosyjsko...

Publikacja zawiera przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. –... Publikacja zawiera przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w wersjach polskiej i rosyjskiej. W zbiorze uwzględniono również – w obu wersjach językowych – rozporządzenia wykonawcze: ...
€10,57
€10,57

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny: styczeń 2018 Seria "Twoje Prawo" zawiera:... Stan prawny: styczeń 2018 Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€4,93
€4,93

Kodeks karny skarbowy

Stan prawny: 10 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" z... Stan prawny: 10 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€3,97
€3,97

Kodeks karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€2,68
€2,68

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,69
€2,69

Kodeks cywilny

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawi... Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€2,71
€2,71

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

Opracowanie Zbiorowe
W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji... W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji postanowiliśmy przypomnieć i treść, i formę tego wyjątkowego dokumentu. My, Polacy, szczycimy się tą konstytucją, prawie każdy z nas p...
Opracowanie Zbiorowe
€5,45
€5,45

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji... W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji postanowiliśmy przypomnieć i treść, i formę tego wyjątkowego dokumentu. My, Polacy, szczycimy się tą konstytucją, prawie każdy z nas p...
€3,52
€3,52

Zbiór karny 2013

Wykaz najważniejszych zmian: od 18 lipca 2013 r. – ustaw... Wykaz najważniejszych zmian: od 18 lipca 2013 r. – ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 201...
€17,17
€17,17

Kodeks pracy 2016

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera komentarz do zmian w Kodeksie pracy, jaki... Książka zawiera komentarz do zmian w Kodeksie pracy, jakie wejdą w życie na początku 2016 r. (uprawnienia rodzicielskie i umowy terminowe) oraz najnowszy tekst ustawy Kodeks pracy z uwzględnienie...
Opracowanie Zbiorowe
€18,13
€18,13

Kodeks postępowania karnego

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny: 15 kwietnia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" z... Stan prawny: 15 kwietnia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Opracowanie Zbiorowe
€4,08
€4,08

Prawo konstytucyjne

Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja zawiera: ... Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja zawiera: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o obywatelstwie polskim Ustawa o umowach międzynarodowych Kodeks wyborczy...
€12,08
€12,08

Ustawa o swobodzie działalności gospodar...

Opracowanie Zbiorowe
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst jednoli... Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera tekst jednolity ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przy ostatnich zmianach widnieją przypisy redakcyjne, a przepisy oczekujące na wejście w ...
Opracowanie Zbiorowe
€2,66
€2,66

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Stan prawny: kwiecień 2016 r. Publikacja zawiera: ... Stan prawny: kwiecień 2016 r. Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych...
€12,05
€12,05

Kodeks karny skarbowy

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny 26 kwietnia 2016 r. Opracowanie merytorycz... Stan prawny 26 kwietnia 2016 r. Opracowanie merytoryczne - Lech Krzyżanowski
Opracowanie Zbiorowe
€3,45
€3,45

Prawo ochrony środowiska

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zm... Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€7,99
€7,99

Kodeks morski

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zm... Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€5,29
€5,29

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932

Kolejny (szesnasty) tom serii wydawniczej Polskie Dokumen... Kolejny (szesnasty) tom serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne składa się z 316 dokumentów ilustrujących polską politykę zagraniczną w 1932 roku. Najważniejszym wydarzeniem tego roku ...
€26,85
€26,85

Klasyfikacja środków trwałych 2016 z pow...

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowany... Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych....
€41,61
€41,61

Steuergesetze Ustawy podatkowe

Drugie wydanie tłumaczenia polskich ustaw podatkowych na ... Drugie wydanie tłumaczenia polskich ustaw podatkowych na język niemiecki. Książka zawiera tłumaczenia następujących aktów prawnych: Ustawa o podatku od spadków i darowizn; Ustawa ...
€52,87
€52,87

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsoli... Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów: - Traktatu o Unii Europejskiej; - Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; - ...
€10,59
€10,59