Ubezpieczenia

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - jak praw...

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – jak prawidłowo ustalić ob... Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – jak prawidłowo ustalić obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia I. Umowy cywilnoprawne w zbiegu z innymi tytułami ubezpieczeniowymi Ustalanie obowiązku ...
€19,73
€19,73

Proces regulacji i deregulacji na rynku ...

W monografii zostały wskazane kierunki zmian na rynku fin... W monografii zostały wskazane kierunki zmian na rynku finansowym (ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym) w zakresie regulacji czy też deregulacji pewnych rozwiązań prawnych wynikających z ob...
€14,42
€14,42

Rynek biur podróży w Polsce

Zmieniający się rynek usług turystycznych w Polsce i na ś... Zmieniający się rynek usług turystycznych w Polsce i na świecie oraz zmiany w jego otoczeniu zmuszają do stałego monitorowania tej branży. Przedstawiona publikacja jest próbą analizy funkcjono...
€13,13
€13,13

Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ube...

Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpiec... Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związ...
€33,83
€33,83

Dystrybucja usług ubezpieczeniowych Wybr...

Książka zawiera aktualne informacje na temat sektora ubez... Książka zawiera aktualne informacje na temat sektora ubezpieczeniowego, poprzedza bowiem uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w procesie implementacji do polskiego systemu prawnego dyrekty...
€19,75
€19,75

Ograniczenia swobody umów w kształtowani...

Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarz... Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń. Celem publikacji jest zidentyfikowanie dopuszczaln...
€33,66
€33,66

Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego U...

Tematem książki jest bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowe... Tematem książki jest bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego w kontekście jego klientów - ubezpieczonych, ubezpieczających i poszkodowanych. Autor przedstawia etapy kształtowania bezpieczeństwa na...
€13,26
€13,26

Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych ...

Opracowanie Zbiorowe
Książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środo... Książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowisk zajmujących się różnorodnymi aspektami zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń w życiu gospodarczym i prywatnym. W publikac...
Opracowanie Zbiorowe
€17,12
€17,12

Współczesne funkcje i mechanizmy transmi...

Od kilku lat w naukach ekonomicznych trwa dyskusja o wpły... Od kilku lat w naukach ekonomicznych trwa dyskusja o wpływie sektora ubezpieczeń na wzrost gospodarczy oraz próba ustalenia związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwoma sektorami, szczególnie...
€18,12
€18,12

Ocena wypłacalności zakładu ubezpieczeń ...

Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizow... Bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego realizowane jest poprzez czuwanie nad wypłacalnością zakładów ubezpieczeń, co przejawia się w zdolności do wypłaty odszkodowań i świadczeń, a takż...
€18,45
€18,45

Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynko...

W książce zebrano i uporządkowano zagadnienia związane z ... W książce zebrano i uporządkowano zagadnienia związane z wahaniami koniunktury w gospodarce i ich przeniesieniem na grunt ubezpieczeń. Jest to pierwsze ujęcie tych problemów w polskiej literaturz...
€13,13
€13,13

VAT w sektorze usług finansowych i ubezp...

W publikacji omówiono sposób opodatkowania oraz zakres zw... W publikacji omówiono sposób opodatkowania oraz zakres zwolnień usług finansowych i ubezpieczeniowych z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę świad...
€51,69
€51,69

Problemy odpowiedzialności cywilnej we F...

W książce, zbiorowym dziele specjalistów polskich i franc... W książce, zbiorowym dziele specjalistów polskich i francuskich, ukazano różnorodne problemy odpowiedzialności cywilnej w szerokim obszarze stosunków stricte cywilno-prawnych, stosunków prawa gos...
€10,55
€10,55

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycz...

Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gd... Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy ubezpieczony prowadzi różne rodzaje działalności zarobkowej, niezmiennie sprawia płatnikom składek wiele trudności. Chodzi o sytuacje...
€15,34
€15,34

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po ustawie z 15... Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powst...
€44,06
€44,06

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ust... Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/9...
€49,21
€49,21

Systemy ubezpieczeń w Polsce Aspekty fin...

Współczesne ubezpieczenia stanowią mechanizm finansowania... Współczesne ubezpieczenia stanowią mechanizm finansowania skutków ryzyka, którego funkcjonowanie oparte jest na określonych rozwiązaniach prawnych i instytucjonalnych. Pełnią one jednocześnie nie...
€13,69
€13,69

Ryzyko katastroficzne

Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z ... Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z sektorem ubezpieczeń, pracowników administracji rządowej i samorządowej, studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.
€15,82
€15,82

Ubezpieczenia prywatne Kompendium

Książka zawiera wiedzę o ubezpieczeniach prywatnych przed... Książka zawiera wiedzę o ubezpieczeniach prywatnych przedstawioną w 26 tematycznych „pigułkach”. Pierwsza część obejmuje zagadnienia związane z ryzykiem (istota ryzyka, ryzyko ubezpieczeniowe, in...
€13,18
€13,18

The INSURTECH Book The Insurance Technol...

The definitive compendium for the Insurance Digital Revol... The definitive compendium for the Insurance Digital Revolution From slow beginnings in 2014, InsurTech has captured US$7billion in investment since 2010 — a 10% annual compound growth rate is ...
€31,71
€31,71

Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie

W podręczniku przedstawiono matematyczne podstawy ubezpie... W podręczniku przedstawiono matematyczne podstawy ubezpieczeń na życie; w szczególności omówiono: probabilistyczne modele trwania życia i tablice trwania życia, składki i rezerwy dla ubezpieczeń ...
€15,65
€15,65

System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związa... Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związany jest nierozerwalnie z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Książka jest jedynym i kompleksowym opracowaniem obecnego systemu publicznego ubezpi...
€12,12
€12,12

Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczen...

Opracowanie Zbiorowe
Na naszych oczach dokonuje się przełom konsumencki w sfer... Na naszych oczach dokonuje się przełom konsumencki w sferze usług finansowych, w tym w szczególności - usług ubezpieczeniowych. Nigdy dotąd instytucje finansowe nie musiały tak wiele uwagi poświę...
Opracowanie Zbiorowe
€13,15
€13,15

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczą...

Ubezpieczenia na życie w ostatnich latach podlegały dynam... Ubezpieczenia na życie w ostatnich latach podlegały dynamicznemu rozwojowi. Przede wszystkim znaczącą rolę zaczęły odgrywać ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, zwłaszcza ubezpieczenia na ż...
€33,52
€33,52