Służba zdrowia. Opieka zdrowotna

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne

Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Pol... Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsca, jakie w tych przekształceniach, zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne. Dobro pu...
€12,91
€12,91

Infrastruktura techniczna w szpitalu. Ws...

W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomaga... W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie eksploatacją infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym. Dla podniesienia skuteczności reali...
€9,56
€9,56

Bariery zarządzania kapitałem ludzkim w ...

W niniejszej książce Autor podejmuje się zidentyfikowania... W niniejszej książce Autor podejmuje się zidentyfikowania, wyjaśnienia oraz scharakteryzowania barier zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach publicznych, wewnętrznych i zewnętrznych, a także ...
€17,87
€17,87

Ewa Błaszczyk Lubię żyć!

Czternaście lat temu Ola, córka Ewy Błaszczyk zapadła w ś... Czternaście lat temu Ola, córka Ewy Błaszczyk zapadła w śpiączkę. Od tej pory Ewa o swoim życiu mówi: „zadane”. Nie dane, ale właśnie zadane. Do poradzenia sobie, do nie-zwariowania. Ewa nie osza...
€10,41
€10,41

Błędy medyczne - odpowiedzialność lekarz...

Praktyczny poradnik dotyczący odpowiedzialności prawnej l... Praktyczny poradnik dotyczący odpowiedzialności prawnej lekarza i placówki medycznej w procesie leczenia pacjentów z uwzględnieniem przepisówo przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Podpowiada, j...
€25,35
€25,35

Ochrona danych medycznych RODO w ochroni...

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzani... W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04...
€30,65
€30,65

System Prawa Medycznego Tom 2 Szczególne...

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: p... W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych eksperyment medyczny terapia eksperymentalna świadczenia zdro...
€102,05
€102,05

W szoku. Moja droga od lekarki do pacjen...

Wstrząsająca historia lekarki, która została pacjentką i ... Wstrząsająca historia lekarki, która została pacjentką i odkryła skalę lekarskiej znieczulicy. Czego lekarze nam nie mówią? Czy zawsze podają nam właściwe leki? Czy przejmują się naszym stanem? ...
€10,34
€10,34

Publicznoprawne źródła finansowania ochr...

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowan... Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Głównym celem monografii jest ustal...
€40,86
€40,86

Medycyna defensywna Nadużycia medyczne w...

„W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w prawie delikt... „W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w prawie deliktów, jak i medycynie defensywnej odbijają się wszelkie problemy społeczne, kulturowe, etyczne i prawne, które dotyczą tak procesu tworzenia...
€11,48
€11,48

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ...

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawi... W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Omawiają kwestię zarządzania zasobami służby zdrowia, m.in...
€33,10
€33,10

Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawn...

W kontekście problemów demograficznych stojących przed Eu... W kontekście problemów demograficznych stojących przed Europą, związanych ze starzeniem się społeczeństw i systematycznie wzrastającymi wydatkami na opiekę zdrowotną, technologie informacyjno-kom...
€41,71
€41,71

RODO w podmiotach leczniczych i gabineta...

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetw... Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty prawa, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie o...
€32,99
€32,99

RODO w gabinecie dentystycznym z wzorami...

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowa regulacja uni... Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowa regulacja unijna - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso...
€32,99
€32,99

Ludzie koncernu Medical trial

Autorka recenzowanej książki podejmuje interesujący i cor... Autorka recenzowanej książki podejmuje interesujący i coraz aktualniejszy w naszych czasach temat związany z kulturą organizacji, a dotyczący funkcjonowania subkultury przedstawicieli medycznych ...
€9,04
€9,04

Zarządzanie podmiotami wykonującymi dzia...

W książce zostały przedstawione w sposób przystępny i wsz... W książce zostały przedstawione w sposób przystępny i wszechstronny fundamentalne i specyficzne sfery oraz uwarunkowania zarządzania podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Zarządzanie szpit...
€14,24
€14,24

Agresywny pacjent Metody i techniki post...

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja uwzględniającą z... Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja uwzględniającą zarówno aspekt psychologiczny, prawny, jak i problematykę fizycznego radzenia sobie z agresywnym pacjentem. Czytelnik znajdzie w niej wskaz...
€10,06
€10,06

Komercyjne świadczenie usług medycznych ...

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadni... Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez szpitale publiczne, zaprezentowanego w ujęciu prawnym i ekonomicznym, a także ze szczególnym uwzg...
€35,50
€35,50

Innowacje w turystyce zdrowotnej

Rynek turystyki zdrowotnej jest jednym z najbardziej dyna... Rynek turystyki zdrowotnej jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w globalnej gospodarce turystycznej. Stałe wydłużanie się życia ludzkiego, rosnący zasób czasu wolnego or...
€15,28
€15,28

Prawo farmaceutyczne dla aptek Część 2

siążka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne d... siążka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonow...
€25,34
€25,34

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważni... W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i pokrewnych gałęzi prawa oraz terminy ściśle z nimi związane. Hasła omówione w leksykonie dotycz...
€38,14
€38,14

Kontrole PIP w ochronie zdrowia praktycz...

Konsekwencje naruszeń prawa zakresie zatrudniania pracown... Konsekwencje naruszeń prawa zakresie zatrudniania pracowników i przestrzegania przepisów bhp mogą skutkować nie tylko wysokimi karami nakładanymi przez ograny Państwowej Inspekcji Pracy, ale takż...
€17,71
€17,71

Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA

Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę ... Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowej. Uwzględniono w nim różne zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu...
€23,04 €19,65
€23,04 €19,65

Zmierzch decentralizacji? Instytucjonaln...

Książka Dawida Sześciło jest znakomitym przewodnikiem po ... Książka Dawida Sześciło jest znakomitym przewodnikiem po meandrach instytucjonalnego krajobrazu opieki zdrowotnej w Europie. Nie tylko rzetelnym i świetnie osadzonym w dostępnym materiale porówna...
€10,97
€10,97