Służba zdrowia. Opieka zdrowotna

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Mit chorób nieuleczalnych i wielki biznes

NeO
"Mit chorób nieuleczalnych i wielki biznes" to pasjonując... "Mit chorób nieuleczalnych i wielki biznes" to pasjonująca lektura, która w stylu właściwym powieściom kryminalnym: - odkrywa przed czytelnikiem świat skorumpowanych polityków i urzędników, któr...
NeO
€15,97 €12,09
€15,97 €12,09

Zabójcze lekarstwa i zorganizowana przes...

Leki to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci - po chorob... Leki to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci - po chorobach serca i nowotworach. W swojej najnowszej przełomowej książce Peter C Gotzsche odkrywa przed Czytelnikiem oszustwa branży farmaceuty...
€13,34 €12,27
€13,34 €12,27

W szoku. Moja droga od lekarki do pacjen...

Wstrząsająca historia lekarki, która została pacjentką i ... Wstrząsająca historia lekarki, która została pacjentką i odkryła skalę lekarskiej znieczulicy. Czego lekarze nam nie mówią? Czy zawsze podają nam właściwe leki? Czy przejmują się naszym stanem? ...
€10,69 €7,64
€10,69 €7,64

Publicznoprawne źródła finansowania ochr...

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowan... Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Głównym celem monografii jest ustal...
€42,26 €38,88
€42,26 €38,88

RODO w gabinecie dentystycznym z wzorami...

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowa regulacja uni... Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowa regulacja unijna - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso...
€34,12 €31,39
€34,12 €31,39

Ludzie koncernu Medical trial

Autorka recenzowanej książki podejmuje interesujący i cor... Autorka recenzowanej książki podejmuje interesujący i coraz aktualniejszy w naszych czasach temat związany z kulturą organizacji, a dotyczący funkcjonowania subkultury przedstawicieli medycznych ...
€9,34 €8,59
€9,34 €8,59

Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne

Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Pol... Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsca, jakie w tych przekształceniach, zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne. Dobro pu...
€13,35 €12,28
€13,35 €12,28

Medyczne konta oszczędnościowe w finanso...

Książka jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiot... Książka jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu opracowaniem monograficznym, które w sposób kompleksowy obejmuje problematykę medycznych kont oszczędnościowych jako mechanizmu finansow...
€13,38 €12,31
€13,38 €12,31

Zagrożenia zdrowia publicznego Część 3 N...

Książka stanowi trzecią część opracowania dotyczącego zag... Książka stanowi trzecią część opracowania dotyczącego zagrożeń zdrowia publicznego. Dwie pierwsze publikacje dotyczyły uwarunkowań środowiskowych i diagnozy sytuacji. W niniejszym tomie uwzględni...
€34,17 €31,44
€34,17 €31,44

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących d...

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową ... Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostk...
€26,34 €24,23
€26,34 €24,23

Zagrożenia zdrowia publicznego Ewaluacja...

Zdrowie publiczne definiowane jest jako nauka i komplekso... Zdrowie publiczne definiowane jest jako nauka i kompleksowe postępowanie, zmierzające do zachowania i umacniania zdrowia w wymiarze makrospołecznym i lokalnym. [...] Pielęgniarstwo w swym holisty...
€9,37 €8,62
€9,37 €8,62

Socjologia i psychologia dla pacjenta Wy...

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycj... Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją poświęconą w całości zagadnieniu prawa do informacji medycznej. Przedstawia podstawy prawne obowiązku udzielania informacji, zakres prze...
€11,32 €10,41
€11,32 €10,41

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne T...

Opracowanie Zbiorowe
Pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu żywienia człowieka... Pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu żywienia człowieka prezentujący żywienie w kontekście zdrowia publicznego. Omówiono w nim: miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa z uwzględnie...
Opracowanie Zbiorowe
€18,55 €17,07
€18,55 €17,07

25 dobrych praktyk zarządzania które zwi...

Opracowanie Zbiorowe
Książka zawiera 25 dobrych praktyk menedżerów ochrony zdr... Książka zawiera 25 dobrych praktyk menedżerów ochrony zdrowia, które powinien wdrożyć każdy zarządzający jeśli chce rozwijać swoją placówkę i generować zyski. Czytelnik pozyska praktyczne informa...
Opracowanie Zbiorowe
€18,28 €16,82
€18,28 €16,82

Sprawozdanie finansowe samodzielnego pub...

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyfi... Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzne jednostki, które muszą sporządzać sprawozdanie finansowe nie tylko w oparciu o ustawę o rachunkowości, ale szereg innych ustaw. Publi...
€20,90 €19,23
€20,90 €19,23

Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA

Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę ... Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowej. Uwzględniono w nim różne zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu...
€23,83 €19,84
€23,83 €19,84

Społeczne innowacje zdrowotne w polityce...

Prezentowana monografia jest kolejną, trzecią już publika... Prezentowana monografia jest kolejną, trzecią już publikacją zbiorową w serii Zdrowie ? Nauka ? Polityka pod naukową redakcją Leszka Bulińskiego […]. W zamierzeniu redakcyjnym pozycje ogłaszane d...
€12,05 €11,09
€12,05 €11,09

Błędy medyczne odpowiedzialność prawna l...

Książka wskazuje działania, jakie ma podjąć lekarz i plac... Książka wskazuje działania, jakie ma podjąć lekarz i placówka medyczna, aby działać bezpiecznie, a także obronić się przed procesem sądowym lub postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekani...
€23,58 €21,69
€23,58 €21,69

Jakość usług medycznych Instrumenty i mo...

W książce zaprezentowano możliwości, jakie stwarza wdroże... W książce zaprezentowano możliwości, jakie stwarza wdrożenie i stosowanie określonych instrumentów i modeli zarządzania jakością w obszarze usług medycznych. Autorkę do powstania książki zainspir...
€18,45 €16,97
€18,45 €16,97

Medycyna defensywna Nadużycia medyczne w...

„W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w prawie delikt... „W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w prawie deliktów, jak i medycynie defensywnej odbijają się wszelkie problemy społeczne, kulturowe, etyczne i prawne, które dotyczą tak procesu tworzenia...
€11,87 €10,92
€11,87 €10,92

Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawn...

W kontekście problemów demograficznych stojących przed Eu... W kontekście problemów demograficznych stojących przed Europą, związanych ze starzeniem się społeczeństw i systematycznie wzrastającymi wydatkami na opiekę zdrowotną, technologie informacyjno-kom...
€39,60 €36,43
€39,60 €36,43

Apteki Prawo ochrony zdrowia w pytaniach...

Stan prawny 1 września 2010 r. Seria książek Prawo och... Stan prawny 1 września 2010 r. Seria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęcią niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych napotykaj...
€13,79 €12,69
€13,79 €12,69

Prowadzenie działalności leczniczej Aspe...

Zamiarem autorów nie było napisanie komentarza do ustawy ... Zamiarem autorów nie było napisanie komentarza do ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., gdyż takie Czytelnik znajdzie na rynku wydawniczym. Niniejsza pozycja nie została ogranic...
€11,55 €10,63
€11,55 €10,63

Podstawy zarządzania zakładem opieki zdr...

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzani... Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej! Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania...
€13,31 €12,25
€13,31 €12,25