Resocjalizacja. Postawy aspołeczne. Patologie

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików

Książka, która od lat pomaga ludziom w wielu krajach zroz... Książka, która od lat pomaga ludziom w wielu krajach zrozumieć trudne konsekwencje pochodzenia z rodziny dotkniętej alkoholizmem oraz walczyć o uzdrowienie swojego życia. Napisana w ciepły, bezpo...
€7,84
€7,84

Pamiętnik narkomanki

Pamiętnik jest zapisem prawdziwych przeżyć dziewczyny, pó... Pamiętnik jest zapisem prawdziwych przeżyć dziewczyny, później kobiety, która przeszła przez piekło uzależnienia i której, jako jednej z nielicznych, udało się przezwyciężyć nałóg. Jest lekturą ...
€9,21
€9,21

Siedziałem w więzieniu Prawdziwa historia

Grek po „Byłem gangsterem. Prawdziwa historia” i „Napadał... Grek po „Byłem gangsterem. Prawdziwa historia” i „Napadałem na banki. Prawdziwa historia” powraca z nową książką! Jest to opowieść o jego ośmioletnim pobycie w zakładzie karnym. Tym razem autor s...
€9,22 €6,98
€9,22 €6,98

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzie...

Poradnik zawiera propozycje programów zajęć socjoterapeut... Poradnik zawiera propozycje programów zajęć socjoterapeutycznych przygotowanych przez praktyków, którzy na co dzień w swojej pracy zawodowej stosują metodę socjoterapii. Pierwszy z programów a...
€13,06
€13,06

Typologie wadliwej integracji postaw w ś...

Autor prezentuje wyniki badań własnych dotyczących typolo... Autor prezentuje wyniki badań własnych dotyczących typologii nieprzystosowania społecznego wśród więźniów. Podstawę teoretyczną podjętych badań stanowi Teoria Wykolejenia Społecznego autorstwa Cz...
€10,38
€10,38

Pedagogika resocjalizacyjna W stronę dzi...

W prezentowanej książce przede wszystkim postaramy się uz... W prezentowanej książce przede wszystkim postaramy się uzasadnić tezę, iż współczesna działalność resocjalizacyjna nie powinna być tym, czym jest w chwili obecnej, a więc „narzucaniem” określonyc...
€7,88
€7,88

Zaburzenia życia uczuciowego dziecka pro...

Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych Rola rodziców Zach... Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych Rola rodziców Zachowania agresywne Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo Terapia zaburzeń emocjonalnych
€6,88
€6,88

Seksuologia sądowa

Jest to monografia z zakresu seksuologii sądowej autorstw... Jest to monografia z zakresu seksuologii sądowej autorstwa wybitnego seksuologa i znawcy tematu. Przedstawiono w niej szerokie spektrum patologii seksualnej i specyfikę pracy biegłego seksuologa,...
€25,73
€25,73

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmia...

Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza za... Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Staran...
€21,05
€21,05

Psychologia kryminalistyczna Diagnoza i ...

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi... Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianym...
€61,78
€61,78

Narkotyki i dopalacze Zjawisko, zagrożen...

Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja ... Przedstawiona pozycja to kolejna, jakże udana publikacja z serii dotyczącej problemów narkomanii autorstwa uznanych badaczy problematyki przestępczości, zaburzeń i uzależnień. Koordynujący serię,...
€12,90
€12,90

System penitencjarny wobec wyzwań wielok...

Prowadzone rozważania utrzymane są w konwencji analizy in... Prowadzone rozważania utrzymane są w konwencji analizy indukcyjnej, która rozpoczyna się od badań indywidualnych, aby na każdym kolejnym etapie uogólniać wnioski. W pierwszej części przeprowadzon...
€15,69
€15,69

Przemoc rodzinna Aspekty psychologiczne,...

W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy ... W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przedstawiono je z perspektywy pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, med...
€11,78
€11,78

Opieka i resocjalizacja wobec przestępcz...

Głównym celem pracy było ukazanie funkcjonowania różnych ... Głównym celem pracy było ukazanie funkcjonowania różnych form opieki nad dziećmi (w tym nieletnimi przestępcami) w Lublinie w okresie międzywojennym. W przeprowadzonych badaniach starano się okre...
€9,05
€9,05

Wybrane programy resocjalizacyjne w prak...

Analizując szerokie spektrum oddziaływań prowadzonych prz... Analizując szerokie spektrum oddziaływań prowadzonych przez kuratorów sądowych, które wykracza zdecydowanie poza ramy definicyjne programów resocjalizacyjnych, trudno mi było znaleźć adekwatną pr...
€11,04
€11,04

Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawc...

Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Nowak Publikacja dotyc... Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Nowak Publikacja dotyczy ważnej z perspektywy naukowej dyskusji na temat paradygmatów resocjalizacji. Autor umiejętnie diagnozuje liczne paradoksy polskiej reso...
€17,82
€17,82

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodo...

Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich ni... Uwarunkowania adaptacji społeczno-zawodowej nieletnich niedostosowanych społecznie to jeden z priorytetów współczesnej resocjalizacji. W publikacji przedstawiono jak przebiega ona w Republice Fed...
€15,67
€15,67

Problemy readaptacji skazanych i pomoc w...

Problematyka reintegracji i readaptacji społecznej skazan... Problematyka reintegracji i readaptacji społecznej skazanych stanowi jeden z głównych obszarów badawczych współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej a w szczególności pedagogiki penitencjarnej. ...
€7,09
€7,09

Gotowość osób pozbawionych wolności do z...

Praca stanowi pionierską próbę interpretowania istotnego ... Praca stanowi pionierską próbę interpretowania istotnego zagadnienia z zakresu nauk społecznych, systemowo i interdyscyplinarnie porządkującego wiedzę naukową odnosząca się do problematyki pojedn...
€9,50
€9,50

Diady kliki gangi Młodzież nieprzystosow...

[...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardz... [...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [......
€14,44
€14,44

Rozpoznawanie predyspozycji przestępczyc...

Niniejsza książka ma pozwolić na spojrzenie na kwestie dz... Niniejsza książka ma pozwolić na spojrzenie na kwestie działań na rzecz bezpieczeństwa z pozycji oddziaływań profilaktycznych, które nie są budowane jedynie na podstawie analizy zaistniałych zdar...
€9,98
€9,98

Teoretyczne konteksty profilaktyki niedo...

Książka jest rodzajem przewodnika po wybranych zagadnieni... Książka jest rodzajem przewodnika po wybranych zagadnieniach niedostosowania, zasobów resiliencji, profilaktyki, promowania zdrowia i pozytywnego rozwoju. W myśleniu o profilaktyce niedostosowani...
€11,75
€11,75

Między inkluzją a ekskluzją w resocjaliz...

Interdyscyplinarność pedagogiki, która dziś wydaje się by... Interdyscyplinarność pedagogiki, która dziś wydaje się być nie tylko modą, ale raczej chyba i koniecznością, uzewnętrznia się w recenzowanej publikacji książkowej w dobrym tego słowa znaczeniu. O...
€23,36
€23,36

Nowe problemy prawa i polityki penitencj...

Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej... Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemi...
€10,26
€10,26