Rachunkowość. Księgowość

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Koszty uzyskania przychodów w CIT co jes...

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych... Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedn...
€43,59
€43,59

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. ... Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości. Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. ...
€12,58
€12,58

Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządc...

Rozwój wymiany informacji zarządczej na poziomie międzyor... Rozwój wymiany informacji zarządczej na poziomie międzyorganizacyjnym ma dla współczesnej rachunkowości zarządczej przełomowe znaczenie, przede wszystkim dlatego, że zmieniają się tradycyjnie pos...
€20,66
€20,66

Wyroki opinie i interpretacjeorganów pań...

Przydatny przewodnik dla księgowych jednostek budżetowych... Przydatny przewodnik dla księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. A w nim najważniejsze wyroki sądów, opinie regionalnych izb obrachunkowych oraz interpretacje dyrek...
€12,73
€12,73

Podstawy rachunkowości Aspekty teoretycz...

W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z ... W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę...
€12,98
€12,98

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej ...

Zbiór zadań jest uzupełnieniem do Podręcznika samodzielne... Zbiór zadań jest uzupełnieniem do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania autorstwa dr hab. Barbary Gierusz, prof. UG. Autorka proponuje tu wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie pracy ...
€6,93
€6,93

Rachunkowość od podstaw - zbiór zadań z ...

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiąz... Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzo...
€15,66
€15,66

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodziel...

W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręczn... W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania.
€5,23
€5,23

Podstawy rachunkowości Kompendium wiedzy

Niniejsza publikacja jest syntetycznym uzupełnieniem dost... Niniejsza publikacja jest syntetycznym uzupełnieniem dostępnych na rynku podręczników do rachunkowości. Ma ona przede wszystkim walory dydaktyczne. W prezentowanej książce w sposób oryginalny prz...
€7,91
€7,91

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwi...

Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wpr... Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: ...
€12,63
€12,63

Rachunkowość finansowa od teorii do prak...

Książka „Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki" ... Książka „Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki" stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości...
€21,18
€21,18

Sprawozdanie finansowe organizacji pozar...

"Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 ... "Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2018 rok ¦ krok po kroku" to niezbędne źródło wiedzy i dobrych praktyk dla każdego księgowego i zarządzającego w organizacji pozarządowej. Dzię...
€15,62
€15,62

Inwentaryzacja 2018 + CD z wzorami dokum...

"Inwentaryzacja 2018" kompleksowo omawia zagadnienia zwią... "Inwentaryzacja 2018" kompleksowo omawia zagadnienia związane z inwentaryzacją. Jest to przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak należy przeprowadzić inwentaryzację w sposób prawidłowy, tak ab...
€20,47
€20,47

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państ...

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok jednostek sfery budżet... Sprawozdanie finansowe za 2014 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Najnowsze wydan...
€49,08
€49,08

Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli

Prowadzenie firmy naraża przedsiębiorce na szereg kontrol... Prowadzenie firmy naraża przedsiębiorce na szereg kontroli różnych instytucji. Może to być urząd skarbowy, urzędy kontroli skarbowej czy ZUS. W tej publikacji podpowiadamy, jak z takiej kontroli ...
€11,59
€11,59

Prawne instrumenty ograniczania deficytu...

Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawie... Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawierającą usystematyzowany wykład prawnych ograniczeń deficytu budżetu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego jako instytucji...
€36,53
€36,53

Księga podatkowa przedsiębiorcy - zmiany...

Księga podatkowa dla przedsiębiorców to pozycja zawierają... Księga podatkowa dla przedsiębiorców to pozycja zawierająca omówienie aktualnych zasad prowadzenia uproszczonej ewidencji podatkowej w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To obowiąz...
€23,13
€23,13

Koszty podróży służbowych w jednostkach ...

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNE... KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO 1. Podróż służbowa 1.1. Wykonywanie polecenia służbowego 1.2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej 1.3. Miejsco...
€20,57
€20,57

Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem

Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadz... Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typo...
€64,92
€64,92

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydat...

ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OD 1 stycznia 2014 r. ... ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OD 1 stycznia 2014 r. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporz...
€49,07
€49,07

Rachunek efektywności systemu informacyj...

Systemy rachunkowości odgrywają znaczącą rolę w gospodarc... Systemy rachunkowości odgrywają znaczącą rolę w gospodarce, gdyż dostarczają informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w tejże gospodarce zarówno dla me...
€8,91
€8,91

Sporządzanie kosztorysów Podręcznik do n...

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuje... Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów). Zagadnienia przedstawione w książce: rodzaje kosz...
€13,57
€13,57

Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jedn...

Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozdania finans... Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2014 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. W 2014...
€41,50
€41,50

Pracownia rachunkowości Część 2 Moja fir...

Nowy podręcznik do nauki w zawodach technik ekonomista na... Nowy podręcznik do nauki w zawodach technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik rachunkowości na poziomie szkoły policealnej (wspólne dla obu zawodów treści kwalifikacji A.36). Reali...
€10,97
€10,97