Voir comme
Trier par

Prawny model opodatkowania nieruchomości...

Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i ... Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i zarazem dla Polski, prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Obecnie panujący system jest nieefektywny (takż...
€47,42
€47,42

Zmiana umowy w sprawie zamówienia public...

Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie za... Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywan...
€27,92
€27,92

Prawa dziecka jako pacjenta

W książce „Prawa dziecka jako pacjenta” zwrócona została ... W książce „Prawa dziecka jako pacjenta” zwrócona została w sposób kompleksowy uwaga na kluczowe zjawisko, jakim są uprawnienia małoletnich pacjentów w trakcie podejmowania w stosunku do nich dzia...
€27,83
€27,83

Ochrona klienta na rynku usług finansowy...

Na rynku nie ma pozycji, która w sposób kompleksowy, syst... Na rynku nie ma pozycji, która w sposób kompleksowy, systemowy i wielopłaszczyznowy prezentowałaby problematykę ochrony klienta na rynku usług finansowych ze wskazaniem także na jego bezpieczeńst...
€38,53
€38,53

Propertarianistyczne teorie prawa autors...

Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza... Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii prawa...
€55,88
€55,88

Videotestament Prawo spadkowe wobec nowy...

Monografia jest próbą ustalenia wpływu rozwoju techniki n... Monografia jest próbą ustalenia wpływu rozwoju techniki na narzędzia prawne mogące posłużyć spadkodawcy do kształtowania stosunków społecznych mortis causa. Autor spogląda na dotychczasowe instru...
€41,82
€41,82

Status prawny energii elektrycznej jako ...

W aktualnym stanie prawnym postawienie – wydawałoby się p... W aktualnym stanie prawnym postawienie – wydawałoby się prostego – pytania o status prawny energii elektrycznej i sposób rozporządzania tym dobrem, nie prowadzi do klarownej odpowiedzi. W literat...
€41,74
€41,74

Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca...

Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierza... Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wew...
€47,72
€47,72

Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego

Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunk... Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfun...
€47,55
€47,55

Komunalizacja versus uwłaszczenie państw...

Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawn... Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nada...
€41,70
€41,70

Sądowa kontrola innych niż decyzje i pos...

Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie ins... Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 ...
€36,22
€36,22

Małżeńska współzależność majątkowa w pol...

Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relacj... Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relację współzależności, która to stanowi w założeniu Autora istotę małżeństwa z punktu widzenia prawa. W sposób nowatorski przedstawione został...
€41,80
€41,80