;
Voir comme
Trier par

Instytucje gospodarki rynkowej

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o gospodarce omawiaj... Publikacja stanowi kompendium wiedzy o gospodarce omawiające zagadnienia teoretyczno-definicyjne. Założeniem autorów podręcznika jest popularyzacja problematyki ekonomicznej i prawnej, czyli obsz...
€13,06
€13,06

Prawo cywilne Część ogólna

Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób prze... Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przeżyć życia, nie będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jeg...
€16,98
€16,98

Prawo ochrony środowiska

Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika z... Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika zawiera analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki: - handlu emi...
€15,34
€15,34

Powszechna historia państwa i prawa

W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą si... W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą się bezpośrednio do historii ustroju państwa, zostały zamieszczone petitem. Wprowadzono też pogrubienia podkreślające ważne partie materiału...
€19,67
€19,67

Postępowania administracyjne i sądowoadm...

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki po... Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag do...
€18,09
€18,09

Proces karny

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu pra... Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwa...
€26,05
€26,05

Prawo karne Część ogólna

Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakre... Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o k...
€18,18
€18,18

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy o... Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa...
€21,04
€21,04

Prawo rolne

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia obję... Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. Obecne, czwarte wydanie zostało zaktualizowane oraz rozsze...
€20,68
€20,68

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Po...

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najno... W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego ...
€18,03
€18,03

Prawo karne materialne. Część ogólna i s...

W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szcz... W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny – od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze...
€20,84
€20,84

Prawo finansowe Prawo finansów publiczny...

W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finan... W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskie...
€23,23
€23,23