;
Voir comme
Trier par

Powszechna historia państwa i prawa

W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą si... W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą się bezpośrednio do historii ustroju państwa, zostały zamieszczone petitem. Wprowadzono też pogrubienia podkreślające ważne partie materiału...
€20,27 €18,65
€20,27 €18,65

Informatyka prawnicza

Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych... Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej. W pracy zaprezentowano informatykę prawniczą jako współczesną d...
€18,59 €17,10
€18,59 €17,10

Finanse i prawo finansowe

Finanse i prawo finansowe to podręcznik, który zawiera ja... Finanse i prawo finansowe to podręcznik, który zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Przedstawiono w nim zasady funkcjonowania publicznej gospodarki f...
€20,24 €18,62
€20,24 €18,62

Wprowadzenie do nauk prawnych Leksykon t...

Opracowanie jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym ... Opracowanie jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślanym jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu...
€16,84 €15,49
€16,84 €15,49

Zarys prawa

Podręcznik został przygotowany przez pracowników naukowyc... Podręcznik został przygotowany przez pracowników naukowych z kilku uczelni. Autorzy: prof. dr hab. Jan Barcz - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, prof. dr hab. Jerzy Kuciński - Społeczna A...
€20,27 €18,65
€20,27 €18,65

Legal English Civil and Commercial Law. ...

Podręcznik stanowi idealną pomoc do doskonalenia praktycz... Podręcznik stanowi idealną pomoc do doskonalenia praktycznej znajomości prawniczego języka angielskiego. Jest znakomitym materiałem do prowadzenia kursów Legal English. Zakres tematyczny opracowa...
€26,42 €24,31
€26,42 €24,31

Prawo karne materialne Część ogólna

Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem w... Książka stanowi kompletny i aktualny - z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania - wykład części ogólnej prawa karnego, który obejmuje: wi...
€18,60 €17,11
€18,60 €17,11

Samorząd terytorialny

W podręczniku szczegółowo omówione zostały zagadnienia or... W podręczniku szczegółowo omówione zostały zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podl...
€18,65 €17,16
€18,65 €17,16

Postępowanie cywilne

Nowelizacje przepisów prawa postępowania cywilnego w mini... Nowelizacje przepisów prawa postępowania cywilnego w minionych latach sprawiły, że konieczne było opracowanie ósmego wydania podręcznika. Na zmiany złożyły się przede wszystkim nowelizacje Kodeks...
€21,37 €19,66
€21,37 €19,66

Prawo pracy

Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy - ... Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy - z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.: - umów terminowych, - urlopów związanych z rodzicielstwem, - in...
€21,36 €19,65
€21,36 €19,65

Prawo rodzinne

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profes... Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie wydanie zaktualizowane przez samego Profesora - w 1996 r...
€20,39 €18,76
€20,39 €18,76

Prawo administracyjne materialne

Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające w... Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w niej m.in.: - regulacje administracyjnoprawne stanowiące o obywat...
€21,55 €19,83
€21,55 €19,83