Voir comme
Trier par

Podstawy finansów i prawa finansowego

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został n... Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
€20,87
€20,87

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie... Prawo własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie podręcznika akademickiego od wielu lat funkcjonującego na rynku wydawniczym, obejmującego w jednym tomie zagadnienia z zakresu prawa auto...
€20,76
€20,76

Kryminalistyka

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku p... Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej d...
€57,39
€57,39

Prawo cywilne Zarys części ogólnej

Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika uk... Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika ukazuje się po 20 latach od jego poprzedniej edycji, a po 50 latach od opublikowania dzieła wyłącznego, którego ten podręcznik jest kontynua...
€20,64
€20,64

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczen...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpiecze... Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcj...
€18,04
€18,04

Prawo karne Zarys problematyki

Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsz... Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskaz...
€20,60
€20,60

Prawo prywatne międzynarodowe

Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatn... Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze or...
€18,06
€18,06

Prawo karne wykonawcze z elementami poli...

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy praw... W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego...
€18,09
€18,09

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczen...

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego to... Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego to nie tylko podręcznik dla studentów wydziałów prawa, lecz także cenna pozycja dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, którym umożliwi ua...
€16,95
€16,95

Prawo handlowe

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa hand... Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono m.in.: - charakterystykę przedsiębiorc...
€20,96
€20,96

Ustrój organów ochrony prawnej Część szc...

W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony p... W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalnoś...
€17,08
€17,08

Prawo administracyjne

Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o ... Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej. W celu zrozumienia tej obszernej problematyki treść została podziel...
€18,00
€18,00