Voir comme
Trier par

Polskie prawo antymonopolowe Zarys wykładu

Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykład... Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykładu akademickiego i uwag praktyki stosowania prawa antymonopolowego. Koncentrują się na unormowaniach polskich, a jeżeli istnieje taka potrz...
€16,72
€16,72

Podstawy finansów i prawa finansowego

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został n... Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
€20,75
€20,75

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Po...

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najno... W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego ...
€17,91
€17,91

Kryminalistyka

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku p... Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej d...
€57,07
€57,07

Prawo cywilne Zarys części ogólnej

Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika uk... Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika ukazuje się po 20 latach od jego poprzedniej edycji, a po 50 latach od opublikowania dzieła wyłącznego, którego ten podręcznik jest kontynua...
€20,52
€20,52

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczen...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpiecze... Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcj...
€17,94
€17,94

Prawo karne Zarys problematyki

Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsz... Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskaz...
€20,48
€20,48

Prawo karne materialne. Część ogólna i s...

W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szcz... W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny – od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze...
€20,70
€20,70

Prawo finansowe Prawo finansów publiczny...

W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finan... W publikacji w przystępny sposób omówiono: – prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskie...
€23,07
€23,07

Postępowanie karne

W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współc... W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego...
€18,14
€18,14

Zobowiązania Część szczegółowa

Podręcznik stanowi kontynuację wykładu z zakresu części o... Podręcznik stanowi kontynuację wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związan...
€17,98
€17,98

Prawo cywilne Kazusy z rozwiązaniami

Zbiór kazusów z prawa cywilnego: - zawiera rozwiązania, ... Zbiór kazusów z prawa cywilnego: - zawiera rozwiązania, - przybliża metody rozwiązywania kazusów, - ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego, - ugruntowuje umiejętność wnioskowani...
€17,76
€17,76