Voir comme
Trier par

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawn...

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbęd... Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje: - jest nar...
€12,72
€12,72

Powszechna historia państwa i prawa

W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą si... W tym wydaniu fragmenty podręcznika, które nie odnoszą się bezpośrednio do historii ustroju państwa, zostały zamieszczone petitem. Wprowadzono też pogrubienia podkreślające ważne partie materiału...
€19,68
€19,68

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawn...

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbęd... Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje: - jest nar...
€14,27
€14,27

Postępowanie administracyjne i sądowoadm...

W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych inst... W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orze...
€20,85
€20,85

Negocjacje i mediacje w sferze publicznej

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym praw... Publikacja jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych uwarunkowań prowadzenia negocjacji i mediacji w ramach działań podejmowanych przez organy...
€18,04
€18,04

Prawo pracy Diagramy

Publikacja została opracowana na podstawie i jako uzupełn... Publikacja została opracowana na podstawie i jako uzupełnienie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowanego pod redakcją Krzysztofa W. Barana. Przedstawione w formie wykresów ...
€12,82
€12,82

Prawo cywilne Zarys części ogólnej

Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika uk... Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika ukazuje się po 20 latach od jego poprzedniej edycji, a po 50 latach od opublikowania dzieła wyłącznego, którego ten podręcznik jest kontynua...
€20,67
€20,67

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczen...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpiecze... Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu ubezpieczenia społecznego - z podziałem na ubezpieczenia: chorobowe, rentowe i emerytalne - niezbędnej każdemu prawnikowi. Autorka omawia konstrukcj...
€18,07
€18,07

Prawo karne Zarys problematyki

Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsz... Podręcznik zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskaz...
€20,63
€20,63

Podstawy finansów i prawa finansowego

Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został n... Podręcznik Podstawy finansów i prawa finansowego został napisany przez autorów reprezentujących trzy trójmiejskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni oraz...
€20,91
€20,91

Prawo pracy

Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy - ... Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy - z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.: - umów terminowych, - urlopów związanych z rodzicielstwem, - in...
€20,74
€20,74

Polskie prawo antymonopolowe Zarys wykładu

Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykład... Autorzy publikacji dążą do wyważenia teoretycznego wykładu akademickiego i uwag praktyki stosowania prawa antymonopolowego. Koncentrują się na unormowaniach polskich, a jeżeli istnieje taka potrz...
€16,84
€16,84