Voir comme
Trier par

Polski nie oddamy Władze NRD wobec wydar...

Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interw... Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interwencji zbrojnej w Polsce, by powstrzymać rewolucję „Solidarności”? Dlaczego Erich Honecker bał się „polskiej choroby”? W jaki sposób wschod...
€8,02
€8,02

Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984

Podczas rewolucji „Solidarności” i w trakcie stanu wojenn... Podczas rewolucji „Solidarności” i w trakcie stanu wojennego trwały zarówno żywiołowe, jak i instytucjonalne rozliczenia z ekipą rządzącą krajem w poprzedniej dekadzie. Władze zostały poddane spo...
€9,38
€9,38

Anatomia rewolucji Narodziny ruchu społe...

Książka opisuje historię oraz mechanizmy powstawania Niez... Książka opisuje historię oraz mechanizmy powstawania Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność” w 1980 r. W kolejnych rozdziałach przedstawiony jest proces pojawienia się fali str...
€10,57
€10,57

Przestępczość kobiet Wybrane aspekty

Publikacja dotyczy prawnokarnych, kryminologicznych, peni... Publikacja dotyczy prawnokarnych, kryminologicznych, penitencjarnych i socjologicznych aspektów zjawiska przestępczości kobiet. W opracowaniu poddano analizie m.in.: - aktualne tendencje przes...
€38,26
€38,26

Zasady w prawie administracyjnym Teoria ...

W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa adminis... W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa. Monografia uwzględnia dokonane ostatnio zmiany dotyczące m.in....
€51,48
€51,48

Źródła prawa w samorządzie terytorialnym

W monografii przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów no... W monografii przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów normatywnych oraz aktów prawa miejscowego jako podstawy prawnej działania samorządu terytorialnego - ze szczególnym uwzględnieniem aktów bud...
€51,53
€51,53

Odmowa dokonania czynności notarialnej i...

Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją, w której kompl... Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją, w której kompleksowo omówiono instytucję odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz możliwość jej zaskarżenia. Autorka przedstawia ją ...
€50,99
€50,99

Prawo wobec kultury i sztuki

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje... W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udost...
€35,68
€35,68

Postępowanie przed sądem I instancji w z...

W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla p... W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd d...
€33,09
€33,09

Zmienność pamięci Biskup Carl Maria Sple...

Autorka analizuje proces przemian, jakim podlegała pamięć... Autorka analizuje proces przemian, jakim podlegała pamięć o Carlu Marii Spletcie, który pełnił funkcję biskupa gdańskiego i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej w okresie II wojny ś...
€11,98
€11,98

Chmura obliczeniowa Prawne aspekty zasto...

Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawny... Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w chmurze obliczeniowej ze wskazaniem postulatów de lege ferenda. Autor omawia: ...
€43,71
€43,71

Utwór architektoniczny jako przedmiot pr...

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem d... Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim. Autor szczegółowo omawia m.in.: – wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury...
€38,24
€38,24