;
Voir comme
Trier par

Zasada jawności w sądowym postępowaniu c...

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problema... Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w ce...
€34,30
€34,30

Skutki prawne śmierci pracodawcy

Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie in... Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, a także wynikłe z tego powodu następstwa prawne w obszarze stosunku pracy....
€34,09
€34,09

Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984

Podczas rewolucji „Solidarności” i w trakcie stanu wojenn... Podczas rewolucji „Solidarności” i w trakcie stanu wojennego trwały zarówno żywiołowe, jak i instytucjonalne rozliczenia z ekipą rządzącą krajem w poprzedniej dekadzie. Władze zostały poddane spo...
€9,63
€9,63

Młodość chłopczyka O wczesnej twórczości...

Śledzenie malarskiego dorastania młodego artysty jest pas... Śledzenie malarskiego dorastania młodego artysty jest pasjonujące, zwłaszcza gdy wiemy, jakie były tego dorastania konsekwencje. Jednak dopiero wówczas, gdy poznamy początki, możemy mówić o pełny...
€14,72
€14,72

Lassko-evropsky basnik Ondra Łysohorsky

Literaturoznawcza monografia Lasko-europejski poeta Óndra... Literaturoznawcza monografia Lasko-europejski poeta Óndra Łysohorsky poświęcona jest postaci i twórczości trójjęzycznego poety, epigramatyka, tłumacza i eseisty dr. Erwina Goja (Erwin Goy), poety...
€8,22
€8,22

Testator i formy testamentu w rzymskim p...

Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytuło... Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytułowej tematyki, przybliża także zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa spadkowego i rodzinnego mające znaczenie dla europejskiej kultury pra...
€34,08
€34,08

Partycypacja w postępowaniu administracy...

Celem książki jest pokazanie potencjału tkwiącego w odpow... Celem książki jest pokazanie potencjału tkwiącego w odpowiednim rozumieniu interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dla stworzenia standardu dostosowanego do realiów współczesności i odp...
€34,04
€34,04

Określenia nieostre i klauzule generalne...

Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa ... Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa podatkowego, tj. używania w przepisach tego prawa określeń nieostrych i klauzul generalnych, a zatem takich środków techniki prawodawczej,...
€34,01
€34,01

Opieka nad zabytkiem nieruchomym Problem...

Opracowanie jest unikatową publikacją, w której omówiono ... Opracowanie jest unikatową publikacją, w której omówiono złożone problemy prawne opieki nad zabytkiem nieruchomym, pojmowanej nie tylko jako realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede w...
€34,13
€34,13

Konstytucyjny spór o granice zmian organ...

Publikacja jest poświęcona nowelizacjom ustawy z 25 czerw... Publikacja jest poświęcona nowelizacjom ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Dokumentuje prace legislacyjne oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące zmian or...
€52,69
€52,69

Korekty finansowe nakładane przez Komisj...

Tematyka korekt finansowych jest sporadycznie podejmowana... Tematyka korekt finansowych jest sporadycznie podejmowana w piśmiennictwie prawniczym, a największą kontrowersją związaną z ich funkcjonowaniem jest ustalenie ich charakteru prawnego. Książka sta...
€47,28
€47,28

Dowody i postępowanie dowodowe w międzyn...

Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie... Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Skarb Państwa był i jest zaangażowany w liczne głośne spory arbi...
€36,74
€36,74