;
Voir comme
Trier par

Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ube...

Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpiec... Ubezpieczenia mienia stanowią jądro działalności ubezpieczeniowej, dlatego prawie wszystkie najbardziej kontrowersyjne i najgoręcej dyskutowane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego są z nimi związ...
€33,48
€33,48

Policja Państwowa w województwie wołyńsk...

Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personal... Książka przedstawia powstanie, organizację, stan personalny oraz najważniejsze kierunki działania i wyniki pracy Policji Państwowej na Wołyniu w okresie międzywojennym. Do zadań tej formacji nale...
€10,65
€10,65

Swoboda wypowiedzi artystycznej Standard...

W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wyp... W prezentowanej publikacji autor definiuje, czym jest wypowiedź artystyczna, określa jej granice, a także podaje uzasadnienie jej ochrony. Analizuje również relacje wolności wypowiedzi artystyczn...
€33,32
€33,32

Społeczny charakter świadczeń w polskim ...

W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż ... W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacj...
€33,48
€33,48

Aksjologia prawa administracyjnego Tom 1

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadni... W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na...
€52,13
€52,13

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatny...

Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej ... Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkuren...
€51,29
€51,29

Postępowanie karne po nowelizacji z dnia...

Publikacja omawia systemowe zmiany w procedurze karnej wp... Publikacja omawia systemowe zmiany w procedurze karnej wprowadzone ustawą z 11 marca 2016 r. nowelizującą Kodeks postępowania karnego oraz nową ustawą - Prawo o prokuraturze. Nowelizacje te wprow...
€33,29
€33,29

Reforma ochrony danych osobowych Współpr...

Poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia... Poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia w tematykę unijnej reformy danych osobowych, w znacznej części stanowią praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia ...
€51,28
€51,28

Wsparcie prawne osób starszych

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspekte... Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz ...
€35,83
€35,83

Prawa i obowiązki małżonków

Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II... Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.). Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją...
€51,27
€51,27

Prawo kontraktów

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości ... W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.: - umów gwarancyjnych, - czynności powierniczych, - umów ramowych, - odpowiedzialności odszkodowawczej, -...
€64,39
€64,39

Aksjomaty postępowania administracyjnego

Książka została pomyślana jako druga część monografii - d... Książka została pomyślana jako druga część monografii - dotyczącej aksjomatów prawa administracyjnego wydanej w 2013 r. - wskazując, iż w obrębie prawa administracyjnego część ogólna tego prawa i...
€40,97
€40,97