Voir comme
Trier par

Lassko-evropsky basnik Ondra Łysohorsky

Literaturoznawcza monografia Lasko-europejski poeta Óndra... Literaturoznawcza monografia Lasko-europejski poeta Óndra Łysohorsky poświęcona jest postaci i twórczości trójjęzycznego poety, epigramatyka, tłumacza i eseisty dr. Erwina Goja (Erwin Goy), poety...
€8,05
€8,05

Polski nie oddamy Władze NRD wobec wydar...

Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interw... Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interwencji zbrojnej w Polsce, by powstrzymać rewolucję „Solidarności”? Dlaczego Erich Honecker bał się „polskiej choroby”? W jaki sposób wschod...
€8,07
€8,07

Prawo planowania i zagospodarowania prze...

W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem pla... W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lec...
€46,25
€46,25

Ograniczenia swobody umów w kształtowani...

Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarz... Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń. Celem publikacji jest zidentyfikowanie dopuszczaln...
€33,33
€33,33

Stałe miejsce prowadzenia działalności w...

W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzeni... W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od wartości dodanej. Zaprezentowano wnikliwą analizę zarówno polskich, jak i unijnych regulacji w tym zakresie, a...
€43,55
€43,55

Procedura budżetowa we współczesnym praw...

Głównym celem podjętych w publikacji analiz jest odpowied... Głównym celem podjętych w publikacji analiz jest odpowiedź na pytanie, czy zakres i sposób unormowania procedury budżetowej w konstytucjach państw UE zapewnia w wystarczającym stopniu optymalne w...
€51,37
€51,37

Ryzyko niezdolności do pracy

Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezd... Publikacja stanowi monograficzne opracowanie ryzyka niezdolności do pracy. Jego doniosłość społeczna jest bezsporna. Niebezpieczeństwo utraty zdolności zarobkowych z powodu naruszenia sprawności ...
€41,07
€41,07

Korzystanie z chronionego wynalazku w ce...

Książka stanowi pierwsze szerokie opracowanie w literatur... Książka stanowi pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara upoważniającej do korzystania z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu, która została wpro...
€25,65
€25,65

Instytucje kuratorów a realizacja prawa ...

Monografia jako jedyna na rynku wydawniczym przedstawia w... Monografia jako jedyna na rynku wydawniczym przedstawia w uporządkowany sposób instytucje kuratorów występujących w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym oraz całościowo omawia zagadnienie roli kur...
€33,35
€33,35

Zmienność pamięci Biskup Carl Maria Sple...

Autorka analizuje proces przemian, jakim podlegała pamięć... Autorka analizuje proces przemian, jakim podlegała pamięć o Carlu Marii Spletcie, który pełnił funkcję biskupa gdańskiego i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej w okresie II wojny ś...
€12,06
€12,06

Chmura obliczeniowa Prawne aspekty zasto...

Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawny... Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w chmurze obliczeniowej ze wskazaniem postulatów de lege ferenda. Autor omawia: ...
€43,97
€43,97

Utwór architektoniczny jako przedmiot pr...

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem d... Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim. Autor szczegółowo omawia m.in.: – wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury...
€38,47
€38,47