;
Voir comme
Trier par

Zmienność pamięci Biskup Carl Maria Sple...

Autorka analizuje proces przemian, jakim podlegała pamięć... Autorka analizuje proces przemian, jakim podlegała pamięć o Carlu Marii Spletcie, który pełnił funkcję biskupa gdańskiego i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej w okresie II wojny ś...
€12,38 €11,39
€12,38 €11,39

Chmura obliczeniowa Prawne aspekty zasto...

Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawny... Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w chmurze obliczeniowej ze wskazaniem postulatów de lege ferenda. Autor omawia: ...
€45,17 €41,56
€45,17 €41,56

Utwór architektoniczny jako przedmiot pr...

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem d... Publikacja jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym utworu architektonicznego w prawie autorskim. Autor szczegółowo omawia m.in.: – wzajemne relacje pojęcia utworu i architektury...
€39,53 €36,37
€39,53 €36,37

Prawne problemy i wyzwania Unii Europejs...

Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryz... Unia Europejska przechodzi jeden z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii. Napięcia są konsekwencją określonego ukształtowania instytucji lub procedur unijnych, a krytykujący obecną sytuacj...
€42,25 €38,87
€42,25 €38,87

Źródła prawa w samorządzie terytorialnym

W monografii przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów no... W monografii przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów normatywnych oraz aktów prawa miejscowego jako podstawy prawnej działania samorządu terytorialnego - ze szczególnym uwzględnieniem aktów bud...
€53,25 €48,99
€53,25 €48,99

Prawo wobec kultury i sztuki

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje... W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udost...
€36,88 €33,93
€36,88 €33,93

Postępowanie przed sądem I instancji w z...

W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla p... W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd d...
€34,20 €31,46
€34,20 €31,46

Nabory i konkursy w służbie publicznej

Publikacja podejmuje temat konstytucyjnego wymogu równego... Publikacja podejmuje temat konstytucyjnego wymogu równego i powszechnego dostępu wszystkich obywateli do służby publicznej, w tym omawia m.in.: - istniejące przepisy o naborach i konkursach, r...
€52,58 €48,37
€52,58 €48,37

Fakultatywne działania administracji pub...

W publikacji omówiono zagadnienie fakultatywności działan... W publikacji omówiono zagadnienie fakultatywności działania organu administracji publicznej, rozumianej jako przyznany temu organowi przez ustawodawcę wybór pomiędzy podjęciem a powstrzymaniem si...
€52,87 €48,64
€52,87 €48,64

Systemy wyszukiwania informacji prawnej

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zast... Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w sferze prawa nie tylko zmieniają charakter usług prawniczych, lecz także stawiają nowe wyzwania prawnikom, którzy w przyszłości...
€39,61 €36,44
€39,61 €36,44

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochr...

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnie... W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016...
€26,23 €24,13
€26,23 €24,13

Anatomia rewolucji Narodziny ruchu społe...

Książka opisuje historię oraz mechanizmy powstawania Niez... Książka opisuje historię oraz mechanizmy powstawania Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność” w 1980 r. W kolejnych rozdziałach przedstawiony jest proces pojawienia się fali str...
€10,92 €10,05
€10,92 €10,05