Voir comme
Trier par

Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie...

W monografii dokonano omówienia konstrukcji i charakteru ... W monografii dokonano omówienia konstrukcji i charakteru prawnego zatrudnienia tymczasowego na podstawie przepisów polskiego prawa pracy. Autorka podjęła próbę analizy relacji zachodzących miedzy...
€25,40
€25,40

Postępowanie w sprawach z oskarżenia pry...

Publikacja wypełnia lukę wydawniczą w interpretacji różny... Publikacja wypełnia lukę wydawniczą w interpretacji różnych problemów z zakresu postępowania z oskarżenia prywatnego. Celem pracy było ukazanie odmienności przebiegu postępowania z oskarżenia pry...
€25,40
€25,40

Jawność procesu karnego

Opracowanie zawiera analizę zagadnienia jawności procesu ... Opracowanie zawiera analizę zagadnienia jawności procesu karnego. Szczegółowo omówiono w nim kwestie dotyczące prawnomiędzynarodowych i konstytucyjnych podstaw jawności procesu karnego, a także z...
€25,54
€25,54

Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawc...

Publikacja stanowi kompleksowe i wyczerpujące opracowanie... Publikacja stanowi kompleksowe i wyczerpujące opracowanie niezwykle aktualnego zagadnienia związanego z rozdzieleniem poszczególnych kompetencji miedzy segmentami polskiej władzy wykonawczej. ...
€25,49
€25,49

Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłosze...

Przedmiotem prezentowanej monografii jest jurysdykcja kra... Przedmiotem prezentowanej monografii jest jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości według rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie coraz cz...
€28,08
€28,08

Oświata jako zadanie publiczne

W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracj... W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego w zakresie bezpośredniej realizacji zadań oświatowych, skupiono się także na ich regulacyjnym wpływ...
€25,43
€25,43

Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoa...

Monografia stanowi kompleksowa analizę roli pełnomocnika ... Monografia stanowi kompleksowa analizę roli pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka przedstawia w szczególności istotę zastępstwa w procesie sądowoadministracyjnym wykonywaneg...
€28,02
€28,02

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jak...

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instyt... Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawa...
€33,15
€33,15

Dzieciobójstwo Aspekty prawne i etyczne

W książce przedstawiono analizę zjawiska dzieciobójstwa z... W książce przedstawiono analizę zjawiska dzieciobójstwa z punktu widzenia prawa, psychologii, medycyny, filozofii, etyki i teologii. Autorka zaprezentowała m.in.: – poglądy doktryny i praktyki ...
€25,49
€25,49

Przestępstwa prasowe

Książka jest pierwszą na rynku monografią porównawczą w z... Książka jest pierwszą na rynku monografią porównawczą w zakresie systemów prawnych odnoszących się do karnych aspektów działalności medialnej. Czytelnik sięgając po opracowanie, znajdzie w nim o...
€25,59
€25,59

Postępowanie notarialne w kodeksie spółe...

W książce omówiono obowiązki notariusza w postępowaniu no... W książce omówiono obowiązki notariusza w postępowaniu notarialnym przy sporządzaniu czynności notarialnych występujących w kodeksie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sporn...
€25,37
€25,37

Służebności gruntowe według kodeksu cywi...

W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru pra... W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie kształ...
€25,55
€25,55