;
Voir comme
Trier par

Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłosze...

Przedmiotem prezentowanej monografii jest jurysdykcja kra... Przedmiotem prezentowanej monografii jest jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości według rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie coraz cz...
€28,92
€28,92

Prawne granice wolności sumienia i wyznania

W publikacji Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie,... W publikacji Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jakie rodzaje ograniczeń wolności religijnej są dopuszczalne w demokratycznym społeczeństwie. Jest to jednocześnie pytanie o hierarchię p...
€26,17
€26,17

Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawc...

Publikacja stanowi kompleksowe i wyczerpujące opracowanie... Publikacja stanowi kompleksowe i wyczerpujące opracowanie niezwykle aktualnego zagadnienia związanego z rozdzieleniem poszczególnych kompetencji miedzy segmentami polskiej władzy wykonawczej. ...
€26,24
€26,24

Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie...

W monografii dokonano omówienia konstrukcji i charakteru ... W monografii dokonano omówienia konstrukcji i charakteru prawnego zatrudnienia tymczasowego na podstawie przepisów polskiego prawa pracy. Autorka podjęła próbę analizy relacji zachodzących miedzy...
€26,15
€26,15

Sądowa ochrona samodzielności jednostek ...

Publikacja wypełnia lukę w polskiej literaturze prawnicze... Publikacja wypełnia lukę w polskiej literaturze prawniczej na temat sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Analizie poddano zasadę ochrony sądowej wyrażoną w Europejsk...
€26,21
€26,21

Oświata jako zadanie publiczne

W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracj... W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego w zakresie bezpośredniej realizacji zadań oświatowych, skupiono się także na ich regulacyjnym wpływ...
€26,18
€26,18

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jak...

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instyt... Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawa...
€34,14
€34,14

Przestępstwa prasowe

Książka jest pierwszą na rynku monografią porównawczą w z... Książka jest pierwszą na rynku monografią porównawczą w zakresie systemów prawnych odnoszących się do karnych aspektów działalności medialnej. Czytelnik sięgając po opracowanie, znajdzie w nim o...
€26,35
€26,35

Postępowanie notarialne w kodeksie spółe...

W książce omówiono obowiązki notariusza w postępowaniu no... W książce omówiono obowiązki notariusza w postępowaniu notarialnym przy sporządzaniu czynności notarialnych występujących w kodeksie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sporn...
€26,12
€26,12

Służebności gruntowe według kodeksu cywi...

W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru pra... W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie kształ...
€26,30
€26,30

Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoa...

Monografia stanowi kompleksowa analizę roli pełnomocnika ... Monografia stanowi kompleksowa analizę roli pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka przedstawia w szczególności istotę zastępstwa w procesie sądowoadministracyjnym wykonywaneg...
€28,85
€28,85

Ceny transferowe w prawie podatkowym i c...

Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich reżimów ma... Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich reżimów mających współcześnie zastosowanie do transakcji między podmiotami powiązanymi (zasady arm's length w podatkach dochodowych, wartości rynkow...
€26,26
€26,26