Voir comme
Trier par

Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie...

W monografii dokonano omówienia konstrukcji i charakteru ... W monografii dokonano omówienia konstrukcji i charakteru prawnego zatrudnienia tymczasowego na podstawie przepisów polskiego prawa pracy. Autorka podjęła próbę analizy relacji zachodzących miedzy...
€25,54
€25,54

Postępowanie w sprawach z oskarżenia pry...

Publikacja wypełnia lukę wydawniczą w interpretacji różny... Publikacja wypełnia lukę wydawniczą w interpretacji różnych problemów z zakresu postępowania z oskarżenia prywatnego. Celem pracy było ukazanie odmienności przebiegu postępowania z oskarżenia pry...
€25,54
€25,54

Jawność procesu karnego

Opracowanie zawiera analizę zagadnienia jawności procesu ... Opracowanie zawiera analizę zagadnienia jawności procesu karnego. Szczegółowo omówiono w nim kwestie dotyczące prawnomiędzynarodowych i konstytucyjnych podstaw jawności procesu karnego, a także z...
€25,68
€25,68

Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawc...

Publikacja stanowi kompleksowe i wyczerpujące opracowanie... Publikacja stanowi kompleksowe i wyczerpujące opracowanie niezwykle aktualnego zagadnienia związanego z rozdzieleniem poszczególnych kompetencji miedzy segmentami polskiej władzy wykonawczej. ...
€25,63
€25,63

Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłosze...

Przedmiotem prezentowanej monografii jest jurysdykcja kra... Przedmiotem prezentowanej monografii jest jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości według rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie coraz cz...
€28,24
€28,24

Oświata jako zadanie publiczne

W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracj... W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego w zakresie bezpośredniej realizacji zadań oświatowych, skupiono się także na ich regulacyjnym wpływ...
€25,57
€25,57

Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoa...

Monografia stanowi kompleksowa analizę roli pełnomocnika ... Monografia stanowi kompleksowa analizę roli pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka przedstawia w szczególności istotę zastępstwa w procesie sądowoadministracyjnym wykonywaneg...
€28,17
€28,17

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jak...

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instyt... Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawa...
€33,34
€33,34

Dzieciobójstwo Aspekty prawne i etyczne

W książce przedstawiono analizę zjawiska dzieciobójstwa z... W książce przedstawiono analizę zjawiska dzieciobójstwa z punktu widzenia prawa, psychologii, medycyny, filozofii, etyki i teologii. Autorka zaprezentowała m.in.: – poglądy doktryny i praktyki ...
€25,63
€25,63

Służebności gruntowe według kodeksu cywi...

W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru pra... W książce przedstawiono pogłębioną analizę charakteru prawnego i konstrukcji służebności gruntowych, problematykę posiadania, nabywania (w tym wskutek zasiedzenia) służebności, zagadnienie kształ...
€25,69
€25,69

Ochrona środowiska w polskim czeskim i s...

Książka stanowi prawnoporównawcze studium odpowiedzialnoś... Książka stanowi prawnoporównawcze studium odpowiedzialności karnej osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w ustawodawstwie Polski, Czech i Słowacji. Analiza została dokonana na tle ko...
€25,56
€25,56

Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych...

Prezentowana monografia zawiera rozważania dotyczące prze... Prezentowana monografia zawiera rozważania dotyczące przestępstwa nadużycia zaufania, które w różnych postaciach występowało w każdym z polskich kodeksów karnych. Główny nurt pracy uzupełnia anal...
€25,54
€25,54