Prawo zamówień publicznych

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Zamówienie z wolnej ręki Procedura krok ...

Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosow... Wolna ręka to nie wolna amerykanka. Ten tryb można stosować tylko w określonych - wyjątkowych - sytuacjach, które są niezależne od zamawiającego. Ze względu na swoją specyfikę zamówienia z wolnej...
€10,55
€10,55

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi...

Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z fun... Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z fundamentalnymi dla zamówień publicznych w branży IT zagadnieniami, które dotyczą m.in.: - organizacji i planowania rozwoju systemów IT prze...
€17,83
€17,83

Zamówienia publiczne na usługi społeczne...

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją usta... Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniar...
€38,43
€38,43

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów

Stan prawny na kwiecień 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodz... Stan prawny na kwiecień 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. - ustawa ...
€12,81
€12,81

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywat...

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do pr... Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza do prawa polskiego rozwiązania ułatwiające zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację zadań publicznych, co jest bardzo istotne zwłaszcza w...
€16,06
€16,06

Dokumenty ofertowe w zamówieniach public...

Zwięzły i praktyczny komentarz do wszystkich § rozporządz... Zwięzły i praktyczny komentarz do wszystkich § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,...
€32,36
€32,36

Dokumenty od wykonawców po nowelizacji u...

W celu wyeliminowania dowolności żądania przez zamawiając... W celu wyeliminowania dowolności żądania przez zamawiającego dokumentów zarówno od podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, ustawodawca określił w formie rozporządzenia katalog dokumentów, jakic...
€12,84
€12,84

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne ...

Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w n... Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliższym czasie znacznemu uelastycznieniu. Są bowiem przedmiotem nowelizacji ustawy Pzp, która powinna zacząć obowiązywać od 18 kwietnia...
€12,84
€12,84

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia...

Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś prakt... Stan prawny: październik 2016 r. Poznaj już dziś praktyczne aspekty nowych regulacji o zamówieniach publicznych, jakie przyniosła implementacja dyrektyw. Nasz poradnik, to jedyna publikacja...
€33,19
€33,19

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą ... Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozum...
€38,48
€38,48

Partnerstwo publiczno-prywatne 100 pytań...

Partnerstwo publiczno-prywatne to nowa i jedna z najbardz... Partnerstwo publiczno-prywatne to nowa i jedna z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że wdrażanie projektów PPP stanowi w...
€36,01
€36,01

Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dok...

Zamawiający podczas badania i oceny ofert może: ? wezwać... Zamawiający podczas badania i oceny ofert może: ? wezwać do wyjaśnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, ? wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, ? wezwać do wyjaś...
€12,84
€12,84

Zamówienia publiczne Wzory pism i dokume...

Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w p... Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka ...
€51,59
€51,59

Konsorcjum, podwykonawstwo, użycie zasob...

Nie każda firma - szczególnie ta, która nie ma dużego doś... Nie każda firma - szczególnie ta, która nie ma dużego doświadczenia w zamówieniach publicznych - ma wystarczające własne zasoby, aby sprostać wymogom zamawiającego. Na szczęście przepisy dopuszcz...
€15,44
€15,44

Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporzą...

„Prawo zamówień publicznych 2017. Komentarze do rozporząd... „Prawo zamówień publicznych 2017. Komentarze do rozporządzeń” to pierwszy i jedyny na rynku profesjonalny komentarz do rozporządzeń wykonawczy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.
€32,35
€32,35

Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielani...

Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiają... Prezentowana publikacja to kompleksowy Komentarz omawiający trzy dyrektywy unijne dotyczące Prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej, tj.: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/...
€48,90
€48,90

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach ...

Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o... Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporząd...
€32,37
€32,37

Prawo zamówień publicznych

Opracowanie Zbiorowe
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera ustawę Prawo ... Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych Zamieszczony w tomie akt prawny cieszy się stałym zainteresowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą i uczes...
Opracowanie Zbiorowe
€3,37
€3,37

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Prawo zamówień publicznych. Komentarz to pozycja, która w... Prawo zamówień publicznych. Komentarz to pozycja, która w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zasad i trybu udzielania zamówień pub...
€72,45
€72,45

Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe...

Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wy... Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia pu...
€17,73
€17,73

Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz...

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 g... Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwi...
€14,27
€14,27

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy ... Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw...
€75,18
€75,18

Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzi...

Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspekta... Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez procedurę, podając przykłady „z ży...
€35,90
€35,90

Dialog konkurencyjny Negocjacje bez ogło...

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, ... Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami. Natomiast w dialogu k...
€10,55
€10,55