Prawo Unii Europejskiej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Słownik terminologii celnej Unii Europej...

Polsko-niemiecki słownik terminologii celnej Unii Europej... Polsko-niemiecki słownik terminologii celnej Unii Europejskiej zawiera 10000 haseł z zakresu prawa celnego Unii Europejskiej, w tym z Wspólnotowego kodeksu celnego, Zmodernizowanego wspólnotowego...
€23,12 €9,62
€23,12 €9,62

Uwarunkowania kontroli celnej w multicen...

W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajo... W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych i...
€19,62
€19,62

Zasada wzajemnego zaufania państw członk...

Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrz... Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrzny wymagał podjęcia działań w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym obszarze szczególne znaczenia ma wspó...
€10,64
€10,64

Prawo autorskie Komentarz do wybranego o...

Opracowanie zawiera komentarze przedstawicieli polskiej d... Opracowanie zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja s...
€51,65
€51,65

Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej...

W publikacji przedstawiono problematykę dotyczą realizacj... W publikacji przedstawiono problematykę dotyczą realizacji prawa do bycia niedyskryminowanym ze względu na każde kryterium dotykające jednostkę i potęgujące opresję, którą odczuwa. Autorka przywo...
€36,09
€36,09

Unia Europejska

Znakomita książka, trudno wskazać jej słabe strony. West... Znakomita książka, trudno wskazać jej słabe strony. West European Politics Solidne opracowanie będące czymś więcej niż podręcznik. To podstawowe źródło wiedzy dla naukowców i praktyków. Mi...
€16,85
€16,85

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pr...

Opracowanie obejmuje zagadnienia odpowiedzialności odszko... Opracowanie obejmuje zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z faktu wyrządzenia szkody niezgodnymi z prawem działaniami lub zaniechaniami, związanymi z wykonywaniem władzy pub...
€33,63
€33,63

Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu...

"Niniejsza praca dotyczy ważnego problemu z pogranicza pr... "Niniejsza praca dotyczy ważnego problemu z pogranicza problematyki prawa pracy, cywilnego prawa procesowego i szeroko pojętego prawa prywatnego międzynarodowego [...]. Teoretyczne i praktyczne z...
€25,69
€25,69

Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw

W prezentowanej publikacji autorka podjęła problem kompen... W prezentowanej publikacji autorka podjęła problem kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw w Polsce. Omówiła jedną z najważniejszych instytucji służących finansowemu wspieraniu ofiar przestęp...
€25,83
€25,83

The electricity transmission system oper...

Currently, the key element upon which EU energy policy is... Currently, the key element upon which EU energy policy is focused is the implementation of the so-called Third Liberalisation Package. This policy is based on a mechanism of far reaching regulati...
€38,44
€38,44

Odory

Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na... Książka jest próbą podsumowania wyników badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmu powstawania wrażeń węchowych i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczania środowiska substancjami zapac...
€15,51
€15,51

Nadzór skonsolidowany nad instytucjami k...

Praca jest dziełem, które przedstawia zmiany zachodzące w... Praca jest dziełem, które przedstawia zmiany zachodzące wśród instytucji finansowych i pokazuje reakcje aparatu państwowego, gdzie zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymusza zm...
€10,26
€10,26

Gospodarka regionalna i lokalna

Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uw... Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające także nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawia ...
€15,46
€15,46

Wstęp do studiów europejskich Zagadnieni...

Podręcznik akademicki, w którym zebrano i usystematyzowan... Podręcznik akademicki, w którym zebrano i usystematyzowano całość dostępnej wiedzy teoretycznej o najmłodszej dyscyplinie naukowej, jaką są studia europejskie (europeistyka), w tym w szczególnośc...
€12,88
€12,88

Zrozumieć Unię Europejską

Pierwsze polskie wydanie wielokrotnie wznawianej i uaktua... Pierwsze polskie wydanie wielokrotnie wznawianej i uaktualnianej pracy znanego brytyjskiego specjalisty. Książka powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak funkcjonuje Unia E...
€15,41
€15,41

Unia Europejska Słownik polsko-angielsko...

Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminol... Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również ...
€33,70
€33,70

Lobbing i grupy interesu w Unii Europejs...

Wraz z rozwojem procesów integracyjnych i nowych obszarów... Wraz z rozwojem procesów integracyjnych i nowych obszarów współpracy wzrosło znaczenie grup interesu w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Działalność lobbystów stała się integraln...
€15,59
€15,59

Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w ...

Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotycząc... Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które zostały znacznie zmienione w latach 2006-2011. Wyjaśniono strukturę i zakres ob...
€14,39
€14,39

Komitologia Szczególny rodzaj decydowani...

Komitologia jest jednym z najsłabiej zbadanych obszarów f... Komitologia jest jednym z najsłabiej zbadanych obszarów funkcjonowania Unii Europejskiej. Zjawisko to odnosi się do działalności komitetów złożonych z przedstawicieli rządów państw członkowskich,...
€11,79
€11,79

Prawo europejskie Zarys wykładu

Podręcznik przedstawia system prawny Unii Europejskiej. ... Podręcznik przedstawia system prawny Unii Europejskiej. Opracowanie obejmuje całość wykładu instytucjonalnego i materialnego prawa europejskiego. Książka jest rezultatem współpracy realizowanej...
€13,67
€13,67

Biuletyn Europejski 2008 Miejsce Unii Eu...

Zagraniczna ekspansja gospodarcza Japonii po II wojnie św... Zagraniczna ekspansja gospodarcza Japonii po II wojnie światowej Analiza wymiany handlowej Japonii z EWG/UE po II wojnie światowej Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich Japonii w EWG/UE
€11,47
€11,47

Publicznoprawne gwarancje swobody świadc...

Książka stanowi rozprawę doktorską, przygotowaną pod kier... Książka stanowi rozprawę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Bożeny Popowskiej w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego UAM. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. ...
€18,03
€18,03

Prawo karne i wymiar sprawiedliwości pań...

Kolejna analiza porównawcza podstawowych instytucji oraz ... Kolejna analiza porównawcza podstawowych instytucji oraz systemów prawa karnego w wybranych krajach europejskich, ale ukazującą się po przeszło 25 latach. Równocześnie jednak stanowi jedną z pie...
€17,88
€17,88

Współpraca policyjna w Unii Europejskiej...

Książka dotyczy bardzo istotnej sfery integracji europejs... Książka dotyczy bardzo istotnej sfery integracji europejskiej. Od momentu powołania do życia Unii Europejskiej, z początkiem lat 90., problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego stała się jednym z f...
€11,06
€11,06