Prawo ubezpieczeń społecznych

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o sy...

Publikacja zawiera treść najważniejszych rozporządzeń wyk... Publikacja zawiera treść najważniejszych rozporządzeń wykonawczych do ustawy systemowej wraz z praktycznym komentarzem do każdego z nich. Znajduje się w niej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. ro...
€6,50
€6,50

Pracownicze plany kapitałowe Pytania, od...

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pyta... Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców z...
€30,59
€30,59

Ustawa zasiłkowa z komentarzem Kodeks Ka...

Publikacja zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny ... Publikacja zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego jej działu z uwzględnieniem najnowszych zmian. W publikacji omówione zostały m.in.: obowiązujące od 25 list...
€6,52
€6,52

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasi...

Publikacja zawiera treść najważniejszych rozporządzeń wyk... Publikacja zawiera treść najważniejszych rozporządzeń wykonawczych do ustawy zasiłkowej wraz z praktycznym komentarzem do każdego z nich. Szczegółowo omówiona została problematyka e-ZLA które są ...
€6,47
€6,47

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podleg... W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru ...
€25,69
€25,69

Studium porównawcze systemów zabezpiecze...

Autor przedstawia aktualny stan ubezpieczeń społecznych p... Autor przedstawia aktualny stan ubezpieczeń społecznych pracowników administracji publicznej w wybranych państwach członkowskich UE i odnosi do nich ubezpieczenie społeczne pracowników instytucji...
€11,81
€11,81

Druki ZUS 2018 Zasady korekty wypełnione...

Opracowanie Zbiorowe
Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty dokumentów ... Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty dokumentów w każdej sytuacji, gdy wystąpiła konieczność korekty danych w tych danych, stwierdzona przez niego we własnym zakresie lub przez ZUS. Błęd...
Opracowanie Zbiorowe
€17,94
€17,94

Zasiłki 2017 Ustalanie prawa do świadcze...

W książce znajdziesz praktyczne informacje i wskazówki na... W książce znajdziesz praktyczne informacje i wskazówki na temat zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego oraz wyrównawczego, a także świadczenia rehabilitacyjne...
€18,05
€18,05

Teoria popytu na samoubezpieczenie

Samoubezpieczenie jest narzędziem zarządzania ryzykiem kt... Samoubezpieczenie jest narzędziem zarządzania ryzykiem które redukuje ewentualną szkodę w zależności od poniesionych kosztów. Przykładami samoubezpieczenia są zakup gaśnicy przeciwpożarowej, sejf...
€7,14
€7,14

Kontrola ZUS-prawa i obowiazki przedsięb...

Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzor... Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem I. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI 1. Rodzaje, zakres przedmiotowy, ograniczenia czasu trwania ...
€19,68
€19,68

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń od 1 stycz...

Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gd... Ustalanie zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy ubezpieczony prowadzi różne rodzaje działalności zarobkowej, niezmiennie sprawia płatnikom składek wiele trudności. Chodzi o sytuacje...
€15,19
€15,19

System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związa... Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związany jest nierozerwalnie z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Książka jest jedynym i kompleksowym opracowaniem obecnego systemu publicznego ubezpi...
€12,01
€12,01

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZU...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyc... Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i ren...
Opracowanie Zbiorowe
€7,62
€7,62

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

Z książki Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 dowies... Z książki Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 dowiesz się, jak dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia 2017 r.
€17,90
€17,90

Druki ZUS 2017 Vademecum płatnika Zasady...

Opracowanie Zbiorowe
Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty dokumentów ... Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty dokumentów w każdej sytuacji, gdy wystąpiła konieczność korekty danych w tych danych, stwierdzona przez niego we własnym zakresie lub przez ZUS. Błęd...
Opracowanie Zbiorowe
€17,95
€17,95

Sprawiedliwość a efektywność

(...) Ciężar emerytur, jaki ludność pracująca musi znosić... (...) Ciężar emerytur, jaki ludność pracująca musi znosić, staje się coraz mniej znośny dla każdego państwa w ogóle, a w szczególności dla każdego podatnika, nad którym stoi widmo recesji gospoda...
€14,15
€14,15

Obniżenie wieku emerytalnego Konsekwencj...

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony prz... Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian stanu prawnego odnośnie do powszechnego wieku emerytalnego. Unikatowość pu...
€51,12
€51,12

Pracownicze plany kapitałowe Nowe obowią...

racodawcy muszą poznać całkowicie nowe zagadnienia objęte... racodawcy muszą poznać całkowicie nowe zagadnienia objęte nowymi przepisami: zawieranie umowy o zarządzanie PPK pomiędzy pracodawcą a uprawnioną instytucją finansową, procedury przystępowania d...
€25,53
€25,53

Składki 2016 Zmiany, dokumentacja, rozli...

Do końca 2015 roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ... Do końca 2015 roku, przy wyborze tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nie ma znaczenia wysokość przychodu uzyskiwanego z danej umowy zlecenia. Sytuacja uległa zmianie od 1 stycznia 20...
€17,69
€17,69

Życie postkorporacyjne czy jesteś gotowa...

Wiele osób jest zmęczonych pracą w korporacji, która ma w... Wiele osób jest zmęczonych pracą w korporacji, która ma wiele zalet, ale też wiele wad. Gdy wady w naszej ocenie przeważają, to chcielibyśmy porzucić swoją korporację i przejść albo „na swoje”, a...
€10,45
€10,45

Małżeńskie ustroje majątkowe

Stosunki majątkowe między małżonkami odgrywają istotną ro... Stosunki majątkowe między małżonkami odgrywają istotną rolę. Uprawnienia każdego z małżonków do majątku, który zgromadzili w czasie trwania małżeństwa, kształtują się różnie w zależności od tego,...
€14,21
€14,21

ZUS czy OFE Poradnik Gazety Prawnej

Publikacja pomoże podjąć decyzję, co wybrać i jak ten wyb... Publikacja pomoże podjąć decyzję, co wybrać i jak ten wybór przełoży się na wysokość naszej przyszłej emerytury. Atutem publikacji są liczne: tabele, wykresy przykłady opinie ekspertów odp...
€3,90
€3,90

ZUS dla firm Zmiany w składkach ubezpiec...

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców dotyczący prawidł... Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców dotyczący prawidłowego rozliczania składek ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. O...
€20,32
€20,32

Ubezpieczenia społeczne

Stan prawny: 1 września 2015 r. Seria "Twoje Prawo" za... Stan prawny: 1 września 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€9,03
€9,03