Prawo rodzinne i opiekuńcze

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kazirodztwo Studium prawnokarne i krymin...

Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie w... Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie źr...
€13,44
€13,44

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z ...

Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć ... Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie bad...
€7,94
€7,94

Nie podejmujcie pochopnej adopcji

Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakt... Nie podejmujcie pochopnej adopcji ! to książka o charakterze przewodnika przeznaczona dla potencjalnych rodziców zmagających się z problemem niepłodności i bezpłodności, ale również dla tych któ...
€6,64
€6,64

Prawo rodzinne

W piątym, uaktualnionym wydaniu podręcznika kompleksowo o... W piątym, uaktualnionym wydaniu podręcznika kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzo...
€16,58
€16,58

Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu rodzinnego... Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 listopada 2017 r. Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawi...
Opracowanie Zbiorowe
€6,56
€6,56

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opracowanie Zbiorowe
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotow... Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej prakty...
Opracowanie Zbiorowe
€3,13
€3,13

Spadki i prawo rodzinne pytania kazusy t...

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1... Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i prak...
€15,62
€15,62

Polityka wsparcia nieformalnych opiekunó...

Analiza problemów polityki wsparcia nieformalnych opiekun... Analiza problemów polityki wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych: ryzyka socjalnego ponoszonego przez opiekunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad seniorami, a także e...
€9,48
€9,48

Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym ...

Monografia Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i krym... Monografia Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym dotyczy poważnego problemu społecznego, jakim są porwania małoletnich dokonywane przez ich rodziców. Tytułowe zagadnienie, ch...
€12,58
€12,58

Audyt wewnętrzny programu „500+” wzory l...

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi... Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r...
€43,45
€43,45

Między pomocą społeczną, wsparciem a pie...

Publikacja dotyczy dzieci pozbawionych pieczy naturalnych... Publikacja dotyczy dzieci pozbawionych pieczy naturalnych rodziców, a także podmiotów świadczących pomoc społeczną, wsparcie i pieczę zastępczą. Jest w niej mowa o ośrodkach o solidnym instytucjo...
€7,85
€7,85

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 28 maja 2018 roku... Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 28 maja 2018 roku. Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.
€1,30
€1,30

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 18/07

„Kodeks rodzinny i opiekuńczy” broszura – zawiera jednoli... „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia ...
€3,13
€3,13

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, ...

Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie ... Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Traktat ten został ratyfikowany przez 168 państw ze wsz...
€77,40
€77,40

Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie...

Niniejsza monografia stanowi pogłębioną analizę szeroko p... Niniejsza monografia stanowi pogłębioną analizę szeroko pojmowanej problematyki małżeństwa w kontekście doktrynalnych i praktycznych rozważań w ujęciu materialnym i procesowym. Przyczynkiem do je...
€14,90
€14,90

Wsparcie prawne osób starszych

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspekte... Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz ...
€35,99
€35,99

Prawa i obowiązki małżonków

Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II... Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.). Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją...
€51,49
€51,49

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o akt...

Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty u... Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględniono najnowszą ...
€4,17
€4,17

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinn... Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W publikacji zostały uwzględnione n...
€77,68
€77,68

Przemoc rodzinna Aspekty psychologiczne,...

W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy ... W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przedstawiono je z perspektywy pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, med...
€11,78
€11,78

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy – Kodeks rodzin... Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi, a także ustawę – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zaletą książki jest jej praktyczny, po...
Opracowanie Zbiorowe
€3,14
€3,14

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2017 Stan p...

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 11 września 2017 ... Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 11 września 2017 roku. Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.
€1,30
€1,30

Małżeńskie umowy majątkowe w świetle kra...

Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskic... Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych w Krakowie w omawianym okresie wnosi nowe treści do badań nad prawem małżeńskim majątkowym w Polsce przed unifikacją pr...
€7,97
€7,97

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019 Stan p...

Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 11 marca 2019 rok... Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 11 marca 2019 roku, uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303...
€1,30
€1,30