Prawo pracy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Pracownicze plany kapitałowe Pytania, od...

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pyta... Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców z...
€30,70
€30,70

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu...

W monografii przedstawiono w sposób kompleksowy problemat... W monografii przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieni...
€33,44
€33,44

Prawo pracy dla małych i średnich firm

Publikacja stanowi przekrojowy poradnik prawa pracy, omaw... Publikacja stanowi przekrojowy poradnik prawa pracy, omawiający przepisy oraz przedstawiający wzory dokumentów obowiązujące i stosowane przez małych i średnich pracodawców od 1.01.2019 r. Uwzględ...
€30,73
€30,73

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pr...

W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono p... W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.: - ustawowe przesłanki zatrudniania n...
€37,90
€37,90

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze...

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomo... Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizac...
€25,74
€25,74

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora s...

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieni... Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: - sposoby, tryby i warunki na...
€18,03
€18,03

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podleg... W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru ...
€25,79
€25,79

Dokumentacja pracownicza

Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnień związany... Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnień związanych z dokumentację pracowniczą z perspektywy teoretycznoprawnej przy jednoczesnym zachowaniu odniesień o charakterze praktycznym. Zagadnie...
€38,60
€38,60

PPK Poradnik Pracownika Prawo Pracy i ZU...

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program dobrow... Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Środkami PPK pracowników i zleceniobiorców będą zarządzać m.in. fundusze inwestycyjne, fundusz...
€6,52
€6,52

Niezbędnik specjalisty ds. BHP

Opracowanie Zbiorowe
Przedstawione w informatorze „Niezbędnik Specjalisty ds. ... Przedstawione w informatorze „Niezbędnik Specjalisty ds. BHP” zagadnienia to wyciąg najczęściej poszukiwanych i najbardziej istotnych zagadnień w pracy służby bhp. Znajdziecie tu informacje dotyc...
Opracowanie Zbiorowe
€5,16
€5,16

Kodeks pracy Komentarz

Jedenaste wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany,... Jedenaste wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: - związków zawodowych; - pr...
€62,26
€62,26

Świadczenia dla pracujących rodziców Url...

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanyc... Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Pon...
€6,51
€6,51

Awans zawodowy w 18 krokach na starych i...

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże s... Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dy...
€14,80
€14,80

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZU...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyc... Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i ren...
Opracowanie Zbiorowe
€7,65
€7,65

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zaw...

Niniejszy komentarz do ustawy o służbie wojskowej żołnier... Niniejszy komentarz do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2003, nr 179, poz. 1750) jest dedykowany przede wszystkim żołnierzom zawodowym, żołnierzom odbywającym służbę kandyd...
€14,77
€14,77

Życie postkorporacyjne czy jesteś gotowa...

Wiele osób jest zmęczonych pracą w korporacji, która ma w... Wiele osób jest zmęczonych pracą w korporacji, która ma wiele zalet, ale też wiele wad. Gdy wady w naszej ocenie przeważają, to chcielibyśmy porzucić swoją korporację i przejść albo „na swoje”, a...
€10,49
€10,49

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawn...

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na... Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do...
€7,85
€7,85

Jak przygotować się do zmian 2019 Podatk...

Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych n... Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością uł...
€15,27
€15,27

Składki Zmiany, dokumentacja, rozliczeni...

Poznaj skuteczne sposoby jak zaoszczędzić na składkach ZU... Poznaj skuteczne sposoby jak zaoszczędzić na składkach ZUS. Pracodawcy szukając oszczędności coraz częściej zamiast umów o pracę proponują podwładnym umowę zlecenie, umowę o dzieło, a nawet sam...
€35,03
€35,03

Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 ...

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – k... Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji: - jedyna na rynku tak wszechstronna dokument...
€68,07
€68,07

Zarządzanie płynnością zakładu ubezpiecz...

Zakłady ubezpieczeń, podobnie jak pozostałe przedsiębiors... Zakłady ubezpieczeń, podobnie jak pozostałe przedsiębiorstwa finansowe, funkcjonują w dynamicznym i zmiennym otoczeniu gospodarczym, co sprawia, że mają coraz krótszy horyzont czasowy na adaptacj...
€13,05
€13,05

Międzynarodowe prawo pracy Tom 1 Międzyn...

Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodow... Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 3" zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z: ochroną trwałości stosu...
€15,66
€15,66

Wszystko o służbie BHP

Opracowanie Zbiorowe
W książce przedstawiamy komentarz do rozporządzenia Rady ... W książce przedstawiamy komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.). W kolejnych rozdziałach om...
Opracowanie Zbiorowe
€25,55
€25,55

Derekrutacja czyli jak skutecznie rozwią...

Poradnik, który kompleksowo omawia możliwe środki ochrony... Poradnik, który kompleksowo omawia możliwe środki ochrony pracodawcy przed nadużyciami ze strony pracowników oraz zawiera wskazówki, jak przeprowadzić proces derekrutacji, aby maksymalnie ogranic...
€17,98
€17,98