Prawo o dostępie do informacji. Prawo prasowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Prawo prasowe

Podręcznik Prawo prasowe zawiera omówienie najważniejszyc... Podręcznik Prawo prasowe zawiera omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prawa prasowego, analizowanych łącznie z przykładami z orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw...
€18,03
€18,03

Ochrona danych osobowych Przewodnik po u...

Publikacja to praktyczny kompleksowy przewodnik po nowej ... Publikacja to praktyczny kompleksowy przewodnik po nowej polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Autorzy szczegółowo omawiaj...
€33,63
€33,63

Prawo do informacji publicznej Informacj...

Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje ni... Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do: - nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia b...
€15,37
€15,37

Dlaczego nie należy bać się RODO? Prakty...

Przepisy RODO nałożyły na przedsiębiorców wiele nowych ob... Przepisy RODO nałożyły na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Ich realizacja nie zawsze wymaga podjęcia dodatkowych, specjalnych działań czy też współpracy z profesjonalnym podmiotem. Autor,...
€29,76
€29,76

Zasada jawności sądowego postępowania eg...

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotycząc... Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności. Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowan...
€41,28
€41,28

Zasada jawności obrad organów stanowiący...

Książka syntetycznie omawia realizację konstytucyjnej zas... Książka syntetycznie omawia realizację konstytucyjnej zasady jawności obrad organów stanowiących w samorządzie. Dokonano kompleksowej analizy 619 jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie ra...
€41,01
€41,01

Reform of Protection of Personal Data Sy...

Changing the nature of the regulatory enactment by replac... Changing the nature of the regulatory enactment by replacing the Directive with the Regulation means that the domain of personal data processing is placed under the legislative competence of EU a...
€15,28
€15,28

Ochrona Własności Intelektualnej i prawo...

Opracowanie Zbiorowe
Kolejne wydanie zbioru przepisów niezbędnych do komplekso... Kolejne wydanie zbioru przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się ze współczesnym stanem prawnym w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Polecany zwłaszcza studentom. Na zawarto...
Opracowanie Zbiorowe
€3,66
€3,66

Rodo w HR Od rekrutacji do rozwiązania u...

Poradnik dostarczy pracownikom działów personalnych wiedz... Poradnik dostarczy pracownikom działów personalnych wiedzy i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy, pozwalających sprostać nowym wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych. Omówione zostały...
€13,36
€13,36

Ochrona danych osobowych Kontrola i post...

Książka zawiera odpowiedzi na kluczowe pytania związane z... Książka zawiera odpowiedzi na kluczowe pytania związane z kontrolą i postępowaniem w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym m.in. - jakie podmioty mogą być kontrolowane?...
€30,76
€30,76

RODO w praktyce 30 najczęstszych pytań i...

W książce znajdują się najczęściej spotykane pytania oraz... W książce znajdują się najczęściej spotykane pytania oraz odpowiedzi na temat stosowania RODO w placówkach leczniczych. Gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych pacjentów, powie...
€20,51
€20,51

Ochrona danych osobowych medycznych

Najważniejsze atuty publikacji to: liczne przykłady zwią... Najważniejsze atuty publikacji to: liczne przykłady związane z prawidłowym przetwarzaniem szczególnej kategorii medycznych danych osobowych; wzory dokumentów i rozwiązań do zastosowania w jedno...
€33,28
€33,28

Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochron...

Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszyc... Naukowe rozważania prowadzono z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i orzecznictwa z jednoczesnym poszanowaniem już ugruntowanego dorobku nauki. (...) Na uwagę zasługuje podejście z interd...
€12,72
€12,72

Dokumentacja medyczna w praktyce 99 kluc...

Poradnik z płytą CD przydatny każdemu pracownikowi medycz... Poradnik z płytą CD przydatny każdemu pracownikowi medycznemu, który ma styczność z dokumentacją medyczną oraz danymi osobowymi pacjentów – zarówno dla lekarza, pielęgniarki, zarządzającego placó...
€38,50
€38,50

RODO Ochrona danych osobowych Przewodnik...

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której... Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z przepisami ustawy z 29 sierpnia 199...
€33,32
€33,32

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych....

Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządz... Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie c...
€75,03
€75,03

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu... Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości i dylematów, które mogą powstać w codziennej pracy z danymi osobowymi. W książce omówiono w sposób praktyczny i jednoznaczny...
€38,50
€38,50

Ustawa o ochronie danych osobowych Komen...

Publikacja to komentarz do ustawy z 10 maja 2018 r. o och... Publikacja to komentarz do ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która została uchwalona na fali unijnej reformy przepisów, a związanej z wydaniem przez unijnego ustawodawcę rozpo...
€38,55
€38,55

RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych...

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmio... Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwa...
€22,94
€22,94

Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowy...

W praktyce każdy ADO może zostać skontrolowany, nawet jeż... W praktyce każdy ADO może zostać skontrolowany, nawet jeżeli kontrole w jego sektorze nie były przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przewidziane. Wystarczy bowiem jedno zgłoszenie, aby urz...
€15,18
€15,18

Poufne osobowe źródła informacji Aspekty...

Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacy... Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacyjno-rozpoznawczych jaką jest współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji. Prowadzona przez wszystkie służby policyjne, ukierunkowa...
€20,61
€20,61

RODO w praktyce Poradnik Gazety Prawnej ...

Z badań wynika, że połowa polskich firm nie poradziła sob... Z badań wynika, że połowa polskich firm nie poradziła sobie z RODO, a liczba skarg wciąż rośnie. Przedsiębiorcy po wdrożeniu RODO oczekiwali zerojedynkowych rozwiązań, które raczej jeszcze długo ...
€10,14
€10,14

Reforma ochrony danych osobowych - cel ...

Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle inte... Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle waż...
€13,84
€13,84

RODO dla kadrowych i HR Wzory dokumentów...

Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia w... Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia w kadrach i działach HR nowych zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz najnowszych polskich przepis...
€25,53
€25,53