Prawo morskie

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Morskie zasoby genetyczne w prawie międz...

"Monografia dr Konrada Jana Marciniaka podejmuje ważny, a... "Monografia dr Konrada Jana Marciniaka podejmuje ważny, a na gruncie polskiej nauki prawa międzynarodowego niemal całkowicie „dziewiczy” temat. (...) Przez wiele lat głębokie wody Oceanu Światowe...
€33,39
€33,39

Prawo drogi światła i znaki statków na m...

Książka omawia prawo drogie zarówno w przypadku jachtów ż... Książka omawia prawo drogie zarówno w przypadku jachtów żaglowych, jak i mechanicznych, sygnały manewrowe i ostrzegawcze, sygnały dźwiękowe podczas ograniczonej widzialności, światła i znaki stat...
€5,72
€5,72

Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa m...

Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i... Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowe...
€12,48
€12,48

Prawo wodne Praktyczny przewodnik

Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Pra... Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczow...
€33,22
€33,22

Kodeks morski

Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadr... Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmia
€5,15
€5,15

Nowe Prawo wodne

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychc... Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie...
€25,69
€25,69

Kodeks morski

Nowa publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks mor... Nowa publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks morski oraz przepisy wprowadzające ustawę. Adresowana jest do prawników, wykładowców oraz studentów prawa. Zaletą książki jest jej praktyczny...
€3,87
€3,87

Europeizacja prawa morskiego

Oddawana do rąk Czytelników publikacja stanowi efekt semi... Oddawana do rąk Czytelników publikacja stanowi efekt seminarium naukowego, w którym wzięli udział naukowcy reprezentujący takie dyscypliny jak: prawo europejskie, prawo międzynarodowe publiczne, ...
€23,00
€23,00

Prawo dla żeglarzy

Podręcznik przeznaczony zarówno dla żeglarzy pływających ... Podręcznik przeznaczony zarówno dla żeglarzy pływających po morzu, jak i po wodach śródlądowych. Nieoceniona pomoc przy nauce do egzaminów żeglarskich, ale także dająca komfort znajomości prawa p...
€18,46
€18,46

Kodeks morski

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny - 1 września 2017r. Opracowanie merytorycz... Stan prawny - 1 września 2017r. Opracowanie merytoryczne - Agnieszka Kaszok
Opracowanie Zbiorowe
€3,84
€3,84

Prawo wodne Komentarz

Według prawa natury woda jest traktowana jako dar przyrod... Według prawa natury woda jest traktowana jako dar przyrody. Powstanie jej zasobów nie zależy od woli człowieka, ale od niego zależy jej gromadzenie, ochrona przed zanieczyszczaniem i marnotrawstw...
€26,96
€26,96

Kodeks morski

Seria "Twoje Prawo" to poręczne, kieszonkowe wydania aktu... Seria "Twoje Prawo" to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. "Twoje Prawo" adresowane jest zarówno do osób zawod...
€2,40
€2,40

Kodeks morski

Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadrato... Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian.
€3,89
€3,89

Kodeks morski

Opracowanie Zbiorowe
Nowa publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks mor... Nowa publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks morski oraz przepisy wprowadzające ustawę. Adresowana jest do prawników, wykładowców oraz studentów prawa. Zaletą książki jest jej praktyczny...
Opracowanie Zbiorowe
€2,59
€2,59

Prawo wodne Komentarz

Prawo wodne. Komentarz opisuje m.in. problematykę planowa... Prawo wodne. Komentarz opisuje m.in. problematykę planowania w dziedzinie gospodaro-wania wodami, właściwość organów administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za gospodarkę wodną z p...
€38,57
€38,57

Kodeks morski

Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadrato... Seria Twoje Prawo zawiera: – hasła w nawiasach kwadratowych, – przypisy z opisem poszczególnych zmian, – indeks rzeczowy, – pogrubienie ostatnich zmian.
€2,60
€2,60

Kodeks morski

Stan prawny: 21 marca 2011 roku hasłą w nawiasach kwad... Stan prawny: 21 marca 2011 roku hasłą w nawiasach kwadratowych przypisy z opisem poszczególnych zmian indeks rzeczowy pogrubienie ostatnich zmian
€2,61
€2,61

Przemiany polskiego prawa t.2

Zasady społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa ustro... Zasady społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa ustroju gospodarczego Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej - wolność działalności gospodarczej Zasada swobody umów w prawie polskim Przemiany p...
€4,82
€4,82

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowo...

Książka jest jedynym na rynku polskim omówieniem problema... Książka jest jedynym na rynku polskim omówieniem problematyki odpowiedzialności cywilnej za szkody olejowe ze statku. Rozwój transportu ropy naftowej drogą morską czyni tę tematykę niezwykle aktu...
€12,68
€12,68

Prawo drogi światła i znaki statków na m...

Książka omawia prawo drogie zarówno w przypadku jachtów ż... Książka omawia prawo drogie zarówno w przypadku jachtów żaglowych, jak i mechanicznych, sygnały manewrowe i ostrzegawcze, sygnały dźwiękowe podczas ograniczonej widzialności, światła i znaki stat...
€5,72
€5,72

Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej w pr...

Książka omawia praktyczne zastosowanie prawideł MPZZM. W ... Książka omawia praktyczne zastosowanie prawideł MPZZM. W szczególności pierwszeństwo drogi, zachowanie się statków wobec siebie, znaki dzienne przewidziane prawidłami, światła nawigacyjne i sygn...
€5,20
€5,20

Kodeks morski

Seria Twoje Prawo zawiera: - hasła w nawiasach kwadratow... Seria Twoje Prawo zawiera: - hasła w nawiasach kwadratowych - przypisy z opisem poszczególnych zmian - indeks rzeczowy - pogrubienie ostatnich zmian Stan prawny: 12 lipca 2010
€2,61
€2,61

O żegludze i prawie morskim Wspomnienia ...

Morza zajmują w przybliżeniu dwie trzecie powierzchni nas... Morza zajmują w przybliżeniu dwie trzecie powierzchni naszego globu. Na tym obszarze człowiek od wieków prowadzi działalność różnego rodzaju: wojenną, gospodarczą, rekreacyjną, tę ostatnią obecni...
€10,19
€10,19

Prawo wodne Komentarz

Woda – jako podstawowy zasób przyrodniczy odgrywa bardzo ... Woda – jako podstawowy zasób przyrodniczy odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ umożliwia rozwój cywilizacyjny państwa i społeczeństwa. Z uwagi na ograniczone zapasy wód powierzchniowych, unormow...
€38,60
€38,60