Prawo międzynarodowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Unrecognised Subjects in International Law

The book discusses a variety of issues related to two imp... The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and...
€19,30
€19,30

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wsz... Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się tylko do proble...
€23,31
€23,31

Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza

Jest to wznowienie klasycznej pracy prof. Ludwika Ehrlich... Jest to wznowienie klasycznej pracy prof. Ludwika Ehrlicha poświęconej obu wyżej wymienionym myślicielom, ich dziełu oraz okolicznościom historycznym, w których tworzyli: sporom polsko-krzyżackim...
€9,81
€9,81

Podatek od wyjścia

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - po... Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników mają...
€13,07
€13,07

Prawo międzynarodowe

Treścią książki jest całokształt współczesnego prawa międ... Treścią książki jest całokształt współczesnego prawa międzynarodowego oraz zwięzły zarys jego historii. Podręcznik Malcolma N. Shawa może być wykorzystywany jako cenna pomoc naukowa. Przede wszy...
€26,34
€26,34

Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw

W prezentowanej publikacji autorka podjęła problem kompen... W prezentowanej publikacji autorka podjęła problem kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw w Polsce. Omówiła jedną z najważniejszych instytucji służących finansowemu wspieraniu ofiar przestęp...
€25,77
€25,77

Stosunki międzynarodowe Teoria i praktyka

W świecie, w którym bariery dla swobodnego przepływu ludz... W świecie, w którym bariery dla swobodnego przepływu ludzi, towarów, usług oraz kapitału są coraz mniejsze, wzrasta rola stosunków międzynarodowych. Zauważając te zmiany, grupa autorów od wielu l...
€18,29
€18,29

Międzynarodowe prawo pracy Tom 1 Międzyn...

Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodow... Książka "Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wolumen 3" zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z: ochroną trwałości stosu...
€15,62
€15,62

Ewolucja immunitetów mających swoje źród...

Problematyka immunitetów mających swoje źródło w prawie m... Problematyka immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem doniosłym zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa międzynarodowego. Instytucja immunitetów, w szczególno...
€11,52
€11,52

Prawo prywatne międzynarodowe

Podręcznik "Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościow... Podręcznik "Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego - kolizyjnego i merytorycznego. Piąte wydan...
€18,00
€18,00

Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle...

Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się n... Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się na karnoprawny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w Polsce. Ponieważ większość norm krajowych ustanowiono w tym zak...
€38,55
€38,55

Słownik finansów i bankowości / Klucz do...

"Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszy... "Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszystkie aspekty zarządzania finansami, od współpracy międzynarodowej po finanse gospodarstwa domowego. Zawiera hasłą dotyczące nowych obszar...
€11,79
€11,79

Podręcznik prawa międzynarodowego

Podręcznik od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowanie... Podręcznik od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Autor omawia w nim podstawowe pojęcia, zasady i instytucje współczesnego prawa międzynarodowego publicznego. W najnowszym, ...
€15,32
€15,32

Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni w...

Publikacja Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolnośc... Publikacja Funkcjonowanie Eurojustu w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawia złożony proces kształtowania się agencji UE. W książce podjęto analizę s...
€11,01
€11,01

Organizacje międzynarodowe Prawo instytu...

Najlepszy w Polsce podręcznik w zakresie organizacji międ... Najlepszy w Polsce podręcznik w zakresie organizacji międzynarodowych. Charakterystyka, funkcjonowanie oraz zakres działalności organizacji międzynarodowych zostały przez autorów ujęte w imponują...
€26,07
€26,07

Prawo prywatne międzynarodowe

Podręcznik ,,Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościo... Podręcznik ,,Prawo prywatne międzynarodowe" jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzyna...
€25,82
€25,82

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959

Opracowanie Zbiorowe
Tom PDD 1959 jest piętnastym tomem opublikowanym w ramach... Tom PDD 1959 jest piętnastym tomem opublikowanym w ramach serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Podstawę źródłową publikacji stanowią dokumenty wytworzone przez MSZ (zarówno przez centralę jak i...
Opracowanie Zbiorowe
€41,06
€41,06

Europejska polityka sąsiedztwa Unii Euro...

Publikacja stanowi udaną próbę wielostronnej analizy funk... Publikacja stanowi udaną próbę wielostronnej analizy funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej w odniesieniu do państw Europy Wschodniej w latach 2004-2009, z pewnymi odni...
€11,07
€11,07

Prawo prywatne międzynarodowe stan prawn...

Opracowanie Zbiorowe
Kodeksy broszurowe to propozycja dla osób, które cenią so... Kodeksy broszurowe to propozycja dla osób, które cenią sobie pragmatykę wydania i jakość za przystępną cenę. Kodeksy zawierają teksty jednolite ustaw tytułowych wraz z przepisami wprowadzającymi ...
Opracowanie Zbiorowe
€2,62
€2,62

VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym

Publikacja ta jest skierowana zarówno do osób, które w pr... Publikacja ta jest skierowana zarówno do osób, które w praktyce zajmują się wspólnotowym i polskim prawem podatkowym, jak i do osób, które czynią to w teorii. Należą do nich zatem bez wątpienia z...
€35,13
€35,13

Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe

W niniejszej publikacji autorzy przedstawili podstawowe z... W niniejszej publikacji autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia prawa integracji europejskiej, zasady unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku, zagadnienia międzynarodowego planowa...
€6,58
€6,58

Transgraniczny handel wodą w świetle pra...

Woda jako czynnik niezbędny do życia i rozwoju od zarania... Woda jako czynnik niezbędny do życia i rozwoju od zarania dziejów ludzkości stanowiła przedmiot regulacji normatywnych w świetle nie tylko norm prawnych, lecz również religijnych i obyczajowych. ...
€10,64
€10,64

Z problematyki źródeł prawa międzynarodo...

Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źr... Kolejny tom serii „Ius inter Gentes” został poświęcony źródłom prawa międzynarodowego. W doktrynie kwestia ta nie była bowiem dotąd przedmiotem szczegółowych, kompleksowych badań. Prowadzone prac...
€10,21
€10,21

Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym

Książka Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym całoś... Książka Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym całościowo omawia zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego w sprawach, w których wierzyciel i dłużnik zobowiązania alimentacyjnego mają od...
€30,92
€30,92