Prawo konstytucyjne, państwowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Opracowanie Zbiorowe
€2,65
€2,65

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowanie Zbiorowe
Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowy... Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego – konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany...
Opracowanie Zbiorowe
€1,57
€1,57

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 20...

Opracowanie Zbiorowe
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku - z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 7 kwietnia 2017 roku).
Opracowanie Zbiorowe
€1,04
€1,04

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej St...

Stan prawny na 7.08.2018 r. Książka zawiera tekst Konsty... Stan prawny na 7.08.2018 r. Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tyt...
€2,59
€2,59

Zasada autonomii regulaminowej Sejmu Sen...

Zasada autonomii regulaminowej Sejmu, Senatu i Zgromadzen... Zasada autonomii regulaminowej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego w polskim prawie parlamentarnym. Rozważania na tle uregulowań Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku
€16,53
€16,53

Problemy samorządu terytorialnego w deba...

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdzi... Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Teorie decyzji - zarys problematyki 1.1. Normatywna i opisowa teoria decyzji 1.2. Teoria decyzji politycznych 1.3. Polito...
€16,44
€16,44

Azymut wspólna Europa Jastrzębowski

Częścią tej książki jest pierwsza w historii „Konstytucja... Częścią tej książki jest pierwsza w historii „Konstytucja dla Europy”. Napisana blisko 200 lat temu przez Jastrzębowskiego, a przypomniana przed wyborami do parlamentu europejskiego oraz w 15. ro...
€10,45
€10,45

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 20...

Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polski... Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku – z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 20 września 2018 roku).
€1,04
€1,04

Zmiana Konstytucji V Republiki Francuski...

Przedmiotem monografii jest analiza zmiany Konstytucji V ... Przedmiotem monografii jest analiza zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej. Długi czas obowiązywania Konstytucji V Republiki jest we francuskich warunkach przypadkiem szczególnym, gdyż jedyni...
€11,11
€11,11

Niepodległa Rozważania prawno-ustrojowe ...

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania ... W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy ...
€11,81
€11,81

Trybunał Konstytucyjny 1982-2018. Rola R...

Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią... Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów w toku postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle ustrojow...
€9,15
€9,15

Prawo konstytucyjne Pytania i odpowiedzi

Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu pr... Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej dziewiąte wydanie uwzglę...
€18,03
€18,03

Kontrola publiczna. Ciągłość i zmiana

Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola p... Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola publiczna, której wyniki powinny ułatwiać ocenę sposobu planowania, realizacji i finansowania zadań publicznych. Bez rzetelnych informacji ...
€13,03
€13,03

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polsk...

Głównym celem publikacji jest przedstawienie zasad, organ... Głównym celem publikacji jest przedstawienie zasad, organów i instytucji ustrojowych funkcjonujących na podstawie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Należy zwrócić uwagę na metodol...
€10,51
€10,51

Zakaz publikacji w prasie danych osobowy...

Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska,... Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska, a obok tego informacja o zajmowanym stanowisku, wykonywanym zawodzie czy innych charakterystycznych dla osoby elementach – o powszechnie ...
€11,83
€11,83

Kodeks wyborczy

Stan prawny na 8 sierpnia 2018 r. Publikacja zawiera tek... Stan prawny na 8 sierpnia 2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks wyborczy. Uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone: ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zw...
€3,72
€3,72

Konstytucyjne umocowanie samorządu teryt...

W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie... W monografii przedstawiono zagadnienia omawiane w trakcie XI Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się w dniach 19–20.10.2017 r. w...
€35,97
€35,97

Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu

W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe ... W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny eta...
€19,62
€19,62

Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużyc...

W książce przedstawiono zagadnienia zarządzania sprawami ... W książce przedstawiono zagadnienia zarządzania sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia w Polsce w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Kwestie te o...
€33,31
€33,31

Wybory samorządowe Komentarz

W komentarzu zostały kompleksowo omówione przepisy Kodeks... W komentarzu zostały kompleksowo omówione przepisy Kodeksu wyborczego w zakresie samorządowej problematyki wyborczej. Zawiera on analizę problematyki dotyczącej wyborów samorządowych – od ogólnyc...
€30,72
€30,72

Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europ...

Problematyka ustroju konstytucyjnego wolnych miast (teryt... Problematyka ustroju konstytucyjnego wolnych miast (terytoriów, państw) Europy w XIX i XX w. (1806-1954) nie doczekała się dotychczas odrębnej monografii tak w polskiej, jak i europejskiej, zwłas...
€51,40
€51,40

Wiele hałasu o nic? Konflikt wokół Trybu...

Książka Lecha Mażewskiego „Wiele hałasu o nic? Konflikt w... Książka Lecha Mażewskiego „Wiele hałasu o nic? Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2016 w perspektywie rozważań modelowych” jest zakończona supozycjami autora na temat dalszego...
€7,55
€7,55

Konstytucyjny spór o granice zmian organ...

Publikacja jest poświęcona nowelizacjom ustawy z 25 czerw... Publikacja jest poświęcona nowelizacjom ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Dokumentuje prace legislacyjne oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące zmian or...
€51,62
€51,62

Kodeks wyborczy

Opracowanie Zbiorowe
Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ... Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ustawy regulującej kwestie wyborów parlamentarnych, wyboru Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do organów jednostek sa...
Opracowanie Zbiorowe
€3,67
€3,67