Prawo karne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Kodeks karny Komentarz

W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów poj... W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lu...
€51,74
€51,74

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym

W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania c... W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne...
€30,94
€30,94

Kodeks postępowania karnego Tom 2 Koment...

Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących... Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów...
€85,56
€85,56

Dowody zagraniczne Gromadzenie i dopuszc...

W książce przedstawiono najważniejsze instrumenty współpr... W książce przedstawiono najważniejsze instrumenty współpracy dotyczącej postępowania dowodowego, wypracowane w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i współpracy z USA. Najszerzej omówiono e...
€17,85
€17,85

Proces karny w dobie przemian Zagadnieni...

Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem sz... Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem szczególnie intensywnych działań legislacyjnych. Zarówno tzw. wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca ...
€12,99
€12,99

Czynności niepowtarzalne w sprawach o wy...

Każdego roku w Polsce ma miejsce około 34 tys. wypadków d... Każdego roku w Polsce ma miejsce około 34 tys. wypadków drogowych uruchamiających procedury karne związane z wykonywaniem czynności sprawdzających oraz niepowtarzalnych. Zaliczamy do nich, podobn...
€15,64
€15,64

Kodeks Karny

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmi... Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks k...
Opracowanie Zbiorowe
€2,62
€2,62

Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpiecz...

„Bez wątpienia „ryzyko” jest jedną z najważniejszych kate... „Bez wątpienia „ryzyko” jest jedną z najważniejszych kategorii, wokół których winny ogniskować się badania nad przestępczością ubezpieczeniową. Postanowiliśmy więc oddać głos specjalistom z wielu...
€25,64
€25,64

Studia nad instytucją warunkowego umorze...

Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego um... Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czyli najłagodniejszego środka reakcji na popełnione przestępstwo. Ta instytucja mimo swojej doniosłości jes...
€15,12
€15,12

Nowa kodyfikacja prawa karnego Tom 29

Autorzy artykułów, zamieszczonych w dwudziestym dziewiąty... Autorzy artykułów, zamieszczonych w dwudziestym dziewiątym numerze serii „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, prezentują kwestie związane ze zmianami w polskim prawie karnym materialnym, procesowym ...
€8,69
€8,69

Metodyka pracy biegłego psychiatry psych...

Z trzeciego wydania książki dowiesz się m.in.: - kiedy m... Z trzeciego wydania książki dowiesz się m.in.: - kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej biegłego za przedstawienie fałszywej opinii; - jak ocenić ryzyko ponownego popełnienia przestę...
€43,84
€43,84

Kodeks karny Część szczególna. Tom 2 Kom...

Tom II komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w... Tom II komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XXIX – XXXVIII (art. 222-...
€77,86
€77,86

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny: 1 maja 2017 r. Zawiera zmiany wchodzące w... Stan prawny: 1 maja 2017 r. Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.7.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.) w podwójnym stanie prawnym oraz 13.7.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 773) w podwójnym s...
€3,96
€3,96

Kodeks karny /wyd51/ Twoje prawo

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny 7 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące... Stan prawny 7 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 25.11.2018 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r. ...
Opracowanie Zbiorowe
€2,60
€2,60

Prawo wykroczeń

Opracowanie Zbiorowe
Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące... Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie: 1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych...
Opracowanie Zbiorowe
€3,36
€3,36

Kodeks karny

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzg... Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 8. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, - z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu ...
€3,14
€3,14

Manipulacje w postępowaniu karnym

Książka ta stanowi umiejętnie uporządkowaną całość, która... Książka ta stanowi umiejętnie uporządkowaną całość, która z pewnością znajdzie bardzo licznych Czytelników. Do poznania jej treści zachęcają intrygujące tytuły: książki, rozdziałów, podrozdziałów...
€10,52
€10,52

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych prob... Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory ...
€77,41
€77,41

Kodeks karny skarbowy

Stan prawny: lipiec 2015 r. - zawiera zmiany wchodzące w ... Stan prawny: lipiec 2015 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i ...
€3,87
€3,87

Zmowy przetargowe w prawie ochrony konku...

Monografia zawiera omówienie uregulowań służących przeciw... Monografia zawiera omówienie uregulowań służących przeciwdziałaniu zmowom przetargowym w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. W publikacji przedstawiona jest krytyczna analiza przyjętego w...
€33,48
€33,48

Kodeks karny Komentarz

Nowa propozycja Wydawnictwa C.H. Beck Komentarza do Kodek... Nowa propozycja Wydawnictwa C.H. Beck Komentarza do Kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, oraz w Przepisach w...
€72,73
€72,73

Kodeks wykroczeń

„Kodeks wykroczeń” – broszura zawierająca najważniejsze u... „Kodeks wykroczeń” – broszura zawierająca najważniejsze ustawy dotyczące prawa wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. ...
€3,37
€3,37

Postępowanie przed sądem I instancji w z...

W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla p... W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach 2015–2017), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd d...
€33,33
€33,33

System Prawa Karnego Tom 3 Nauka o przes...

System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w j... System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – n...
€103,41
€103,41