Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Wierzytelności w firmie Poradnik Gazety ...

Podmioty gospodarcze prowadząc działalność wstępują w róż... Podmioty gospodarcze prowadząc działalność wstępują w róże zobowiązania umowne w wyniku czego powstają wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. W niektórych przypadkach wierzytelności...
€10,13
€10,13

Potrącenia komornicze i administracyjne ...

Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dok... Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom. Porusza praktyczne kwestie współ...
€25,48
€25,48

Postępowania i kontrole podatkowe Prawa ...

W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców... W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowyc...
€30,64
€30,64

Finanse i prawo finansowe

Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych roz... Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, m.in.: - zasady funkcjonowania ...
€18,16
€18,16

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatk...

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podat... Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w z...
€20,41
€20,41

Branch banking w Polsce

„Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań aut... „Branch banking w Polsce" to efekt kilkuletnich badań autorki nad potrzebą istnienia zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych placówek banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W s...
€24,86
€24,86

Prawo bankowe

Podręcznik stanowi systemowe ujęcie prawa bankowego. Auto... Podręcznik stanowi systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych k...
€18,38
€18,38

Ustawa o finansach publicznych broszura ...

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
Opracowanie Zbiorowe
€3,91
€3,91

Finansowanie zadań oświatowych

W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansoweg... W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansowego oraz realizację budżetu w samorządowej jednostce oświatowej, jak również źródła finansowania zadań oświatowych (dotacje i pozyskiwanie ś...
€25,54
€25,54

Współczesna bankowość hipoteczna

Książka ta idealnie wpisuje się we współczesny nurt badań... Książka ta idealnie wpisuje się we współczesny nurt badań nad finansowaniem rynku nieruchomości, prezentując Czytelnikom spójne kompendium wiedzy o nowej architekturze finansowej bankowości hipot...
€17,97
€17,97

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz f...

Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i ... Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawiono w niej spo...
€35,89
€35,89

Rozliczamy najem Przykłady wypełnione druku

Poradnik zawiera wyjaśnienia nowych przepisów obowiązując... Poradnik zawiera wyjaśnienia nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz przykłady poprawnie wypełnionych druków w celu dokładnego rozliczenia z najmu z fiskusem. W opracowaniu m.i...
€6,45
€6,45

Księgowania 2019 wg znowelizowanych regu...

W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ... W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych. Większość opracowań poświęconych regulacjom międzynarodowym za punkt wyjścia stawia sprawozdanie finan...
€38,36
€38,36

Ustawa o rachunkowości

Opracowanie Zbiorowe
Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst j... Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrz...
Opracowanie Zbiorowe
€4,21
€4,21

Faktury Nowe zasady dokumentowania sprze...

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców i ich pracowników... Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców i ich pracowników dotyczący zasad fakturowania, doręczania i archiwizowania faktur. Faktura jest jednym z najważniejszych dokumentów podatkowych, z któr...
€22,95
€22,95

Klasyfikacja budżetowa 2012 z płytą CD

Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień jednost... Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień jednostkom sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej, pomoże w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu ...
€51,22
€51,22

Kodeks postępowania administracyjnego Or...

Opracowanie Zbiorowe
Zbiór przepisów Kodeks postępowania administracyjnego. O... Zbiór przepisów Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sąd...
Opracowanie Zbiorowe
€16,24
€16,24

Finanse publiczne z elementami prawa pod...

Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych... Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań stojących przed nimi. Omawia system obowiązujących podatków i opłat stanowiących dochody państwa i je...
€18,86
€18,86

Umowy i porozumienia w sektorze finansów...

Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse... Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse korzystania z określonych instrumentów, pozwalających efektywniej wykorzystywać własne zasoby, przy zaangażowaniu także innych podmiotów ...
€38,73
€38,73

13 dodatkowe wynagrodzenie roczne Instru...

Szczegółowy instruktaż omawiający zasady nabycia przez pr... Szczegółowy instruktaż omawiający zasady nabycia przez pracownika prawa do trzynastej pensji, ustalenia jego wysokości i terminów rozliczenia. Liczne przykłady, orzecznictwo i interpretacje pomo...
€22,95
€22,95

Polityczne uwarunkowania jakości instytu...

Celem pracy jest dokonanie oceny jakości istniejących w P... Celem pracy jest dokonanie oceny jakości istniejących w Polsce instytucji fiskalnych oraz wskazanie rozwiązań w tym zakresie, które mogłyby przyczynić się do poprawy dyscypliny fiskalnej i prowad...
€8,89
€8,89

Działalność kredytowa banku komercyjnego

Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytuc... Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one...
€15,42
€15,42

Prawo pracy ZUS podatki w 2016 r. 10 zmi...

Opracowanie Zbiorowe
Rok 2016 upływa pracodawcom pod znakiem dużych zmian w pr... Rok 2016 upływa pracodawcom pod znakiem dużych zmian w prawie pracy, ZUS i podatkach. Już od 2 stycznia zaczęła obowiązywać tzw. ustawa rodzinna, która wprowadziła prawdziwą rewolucję w przepisac...
Opracowanie Zbiorowe
€17,69
€17,69

Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa to zazwyczaj stres oraz dodatkowe obow... Kontrola podatkowa to zazwyczaj stres oraz dodatkowe obowiązki, które pojawiają się równie niespodziewanie jak pracownicy urzędu skarbowego doręczający zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli...
€29,73
€29,73