Prawo cywilne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze ...

Powtórka do egzaminu z KRO może być przyjemna Przekona... Powtórka do egzaminu z KRO może być przyjemna Przekonaj się, że z nasza książka z serii Last minute to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o pomoc w przygotowaniach do egzaminu z prawa rodzinne...
€8,67
€8,67

Zbiór cywilny Plus 2019

Stan prawny na 24.04.2019 r. Zmiany do Zbioru cywilnego ... Stan prawny na 24.04.2019 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2019 (wyd. 14) KODEKS CYWILNY - od 15 lutego 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r...
€21,30
€21,30

Kodeks Postępowania Karnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzg... Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,01
€4,01

Prawnokarna ochrona dziecka przed seksua...

Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo cz... Punktem wyjściowym rozważań autorki jest teza, że mimo częstych zmian przepisów polskie prawo karne nie zapewnia dzieciom wystarczającej ochrony przed ich wykorzystaniem seksualnym w cyberprzestr...
€19,78
€19,78

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z ...

Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć ... Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie bad...
€7,98
€7,98

Prawo rzeczowe

Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystki... Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego i zawiera informacje na temat: własności rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz użytkowania wiecz...
€15,55
€15,55

Kodeks postępowania cywilnego Dochodzeni...

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu ... Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o ...
€4,91
€4,91

Kodeks postępowania cywilnego

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks postępowania cywilnego oraz wybrane przepisy zmien... Kodeks postępowania cywilnego oraz wybrane przepisy zmieniające KPC (wyciągi). Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,86
€4,86

Zarys prawa prywatnego Część ogólna

Trzecie wydanie cenionego na rynku wydawniczym podręcznik... Trzecie wydanie cenionego na rynku wydawniczym podręcznika, obejmującego materię części ogólnej Kodeksu cywilnego na szerokim tle prawa europejskiego, zostało uzupełnione o najnowsze tendencje le...
€21,31
€21,31

Prawo spadkowe 2012

Opracowanie Zbiorowe
Prawo spadkowe jest regulowane przez Kodeks Cywilny. W 2... Prawo spadkowe jest regulowane przez Kodeks Cywilny. W 2012 roku w prawie spadkowym zaszły dość istotne zmiany, które na pewno zainteresują wiele osób.
Opracowanie Zbiorowe
€2,36
€2,36

Historia zobowiązań quasi-kontraktowych ...

Autor przedstawia specyfikę dawnego prawa angielskiego, w... Autor przedstawia specyfikę dawnego prawa angielskiego, w którym możliwość dochodzenia roszczeń osadzona była na systemie rytów (zbliżonym do siatki actiones w prawie rzymskim). Zwraca uwagę na n...
€10,30
€10,30

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz ...

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie profesjonalne... Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie profesjonalnego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiej procedury cywilnej oraz długoletnia obec...
€49,81
€49,81

Wsparcie prawne osób starszych

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspekte... Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz ...
€36,20
€36,20

Pozakodeksowe umowy handlowe

Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów za... Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i u...
€62,98
€62,98

Ustawa o podatku od spadków i darowizn K...

Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede ws... Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. Wśród nich są: - Objęcie opodatkowaniem nieodpła...
€51,64
€51,64

Prawo cywilne Zarys części ogólnej

Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika uk... Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika ukazuje się po 20 latach od jego poprzedniej edycji, a po 50 latach od opublikowania dzieła wyłącznego, którego ten podręcznik jest kontynua...
€20,88
€20,88

Experientia docet Księga jubileuszowa of...

Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpo... Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od - chyba najulubieńszego - prawa autorskiego, poprzez niemal wszystkie...
€104,42
€104,42

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 Zobowiąza...

Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydaw... Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od niemal dwudziestu lat. Pierwszy Komentarz ukazał się w 1995 roku. Autorzy Komentarza to zespół znakomitych renomowanych prawników ...
€104,42
€104,42

Kodeksowe umowy handlowe

W książce omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywni... W książce omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Analizie zostały poddane następujące typy umów: - sprzedaży na raty, - rachunku b...
€62,58
€62,58

Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji e...

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks ... Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku eg...
€23,11
€23,11

Last Minute Prawo Cywilne

Opracowanie Zbiorowe
Prawo cywilne cz. I Część ogólna. Własność i inne prawa ... Prawo cywilne cz. I Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe Publikacja obejmuje: • Część ogólną (art. 1–125 k.c.); • Własność i inne prawa rzeczowe (art. 140–231 k.c.). Książka u...
Opracowanie Zbiorowe
€6,58
€6,58

Ewidencja ludności Dowody osobiste

„Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera... „Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zale...
€2,59
€2,59

Kodeks cywilny Komentarz Tom III. Zobowi...

Tom III nowego komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje r... Tom III nowego komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.: nowatorskie pode...
€62,97
€62,97

Kodeks Postępowania Cywilnego

Opracowanie Zbiorowe
Kodeks postępowania cywilnego oraz wybrane przepisy zmien... Kodeks postępowania cywilnego oraz wybrane przepisy zmieniające KPC (wyciągi). Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki ...
Opracowanie Zbiorowe
€4,85
€4,85