Prawo administracyjne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Partnerstwo publiczno-społeczne jako zas...

SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Partnerstwo publiczno-spo... SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Partnerstwo publiczno-społeczne – pojęcie, zakres i istota 1. Uwagi wprowadzające 2. Pojęcie partnerstwa 2.1. Pojęcie partnerstwa w naukach prawnych 2.2. Pojęc...
€12,05
€12,05

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,63
€2,63

Postępowanie administracyjne Postępowani...

Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowan... Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach sk...
€15,53
€15,53

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracowanie Zbiorowe
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyj... Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprow...
Opracowanie Zbiorowe
€2,63
€2,63

Jednostka w postępowaniach w sprawach na...

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jedno... W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych...
€13,09
€13,09

Prawo Administracyjne Przepisy 2019

Opracowanie Zbiorowe
Przepisy 2019 Prawo administracyjne IV wydanie Prawa adm... Przepisy 2019 Prawo administracyjne IV wydanie Prawa administracyjnego to zbiór przepisów dotyczących materialnego i formalnego prawa administracyjnego. Zawiera m. in. Konstytucję RP, ustawy do...
Opracowanie Zbiorowe
€12,01
€12,01

Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemi...

Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych... Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych założeń, zasad i instytucji materialnoprawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólnym znaczeniu tego pojęcia, a także udzielenia odpo...
€19,58
€19,58

Prawo samorządu terytorialnego broszura ...

Opracowanie Zbiorowe
Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór ... Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i wo...
Opracowanie Zbiorowe
€3,64
€3,64

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wcho... Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 11 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usłu...
€18,13
€18,13

Postępowanie administracyjne i sądowoadm...

Powtórka do egzaminu z KPA i PPSA (nie)tylko dla wzrokowc... Powtórka do egzaminu z KPA i PPSA (nie)tylko dla wzrokowców Lubisz konkretne informacje podane w przystępnej formie? Łatwiej zapamiętujesz wiadomości, jeżeli są przekazane przy pomocy graficzn...
€16,14
€16,14

Gwarancja ochrony zobowiązanego w egzeku...

Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące a... Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wyk...
€25,99 €22,09
€25,99 €22,09

Przedawnienie w polskim prawie administr...

Publikacja omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przeda... Publikacja omawia zasadnicze zagadnienia dotyczące przedawnienia w prawie administracyjnym, m.in. takie jak: - terminy i skutki prawne ich upływu w prawie administracyjnym; - konstrukcje przeda...
€30,91
€30,91

Last Minute Postępowanie administracyjne...

Stan prawny: luty 2019 r. Zawiera zmiany wchodzące w życ... Stan prawny: luty 2019 r. Zawiera zmiany wchodzące w życie z dniem 4 marca 2019 roku
€9,23
€9,23

Decentralizacja i centralizacja administ...

W monografii omówiono problematykę decentralizacji i cent... W monografii omówiono problematykę decentralizacji i centralizacji administracji publicznej zarówno w wymiarze normatywnym, jak i teoretyczno-prawnym. Wyeksponowano pozycję samorządu terytorialne...
€38,82
€38,82

Administracyjnoprawne zagadnienia imion ...

Monografia jest kompleksowym opracowaniem w doktrynie pol... Monografia jest kompleksowym opracowaniem w doktrynie polskiego prawa administracyjnego tego interesującego i złożonego zagadnienia badawczego. W opracowaniu tym autor poddaje ocenie prawnej nie ...
€4,54
€4,54

Kodeks postępowania administracyjnego Ko...

Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisó... Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzy...
€77,98
€77,98

Pomoc społeczna Komentarz do ustawy

omoc społeczna. Komentarz do ustawy jest kompleksową i pr... omoc społeczna. Komentarz do ustawy jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pom...
€51,45
€51,45

Równość w prawie administracyjnym

Monografia dokumentuje dorobek siódmych Krakowsko-Wrocław... Monografia dokumentuje dorobek siódmych Krakowsko-Wrocławskich Spotkań Naukowych Administratywistów. Wzięli w nich udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersy...
€38,70
€38,70

Partnerstwo publiczno-prywatne Komentarz...

Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 g... Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwi...
€14,32
€14,32

System Prawa Administracyjnego Procesowe...

W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjneg... W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono najważniejszą dla prawa administracyjnego procesowego problematykę jego zasad ogólnych. Szczegółowo wyjaśniono...
€85,20
€85,20

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Stan prawny na 24 sierpnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wch... Stan prawny na 24 sierpnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające...
€18,10
€18,10

Cel w administracji publicznej i prawie ...

Prezentowana książka stanowi znaczący wkład Autora w rozw... Prezentowana książka stanowi znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny prawa, a także nauki administracji. Charakteryzuje ją oryginalność podjętej problematyki, zastosowanych metod badawczych i p...
€14,48
€14,48

Kodeks postępowania administracyjnego Pr...

Stan prawny na: 5.09.2018 r. Publikacja zawiera teksty u... Stan prawny na: 5.09.2018 r. Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ...
€5,07
€5,07

System Prawa Administracyjnego Procesowe...

System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część... System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego. Wojciech Chróścielewski - profesor zwyczajny doktor habil...
€85,13
€85,13