Pozostałe działy prawa

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - za... W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; - zasady funkcjonowania podmio...
€43,97
€43,97

Znachorstwo Problematyka prawno-kryminal...

Książka ma na celu przedstawienie zjawiska znachorstwa na... Książka ma na celu przedstawienie zjawiska znachorstwa na przestrzeni wieków, zbudowanie autorskiej definicji terminów „znachor” i „praktyki znachorskie” oraz dokonanie analizy prawnej zjawiska z...
€15,68
€15,68

Kosmos w prawie i polityce, prawo i poli...

Dzisiaj kosmos jest blisko nas. Techniki kosmiczne wykorz... Dzisiaj kosmos jest blisko nas. Techniki kosmiczne wykorzystuje się w meteorologii, geodezji, kartografii, geologii, rolnictwie, transporcie i wielu innych dziedzinach – nie sposób wymienić ich w...
€9,63
€9,63

Prawo pocztowe Komentarz

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11... Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.). Komentarz stanowi omówienie przepisów ustawy – Prawo pocztowe...
€38,56
€38,56

Wykonuję zawód lekarz Lekarz dentysta Ko...

Zmiany przepisów w systemie prawa polskiego wiążą się ści... Zmiany przepisów w systemie prawa polskiego wiążą się ściśle z procesem przystosowawczym tego prawa do prawa Unii Europejskiej, który trwa nadal. Zmiany te rodzą uzasadnione trudności w stosowani...
€39,38
€39,38

Prawo medyczne w przypadkach Część 2

Ludzie słuchają oczami. Pierwsze wrażenie jest najważniej... Ludzie słuchają oczami. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Dobry komunikat to ten, który łatwo dociera do świadomości odbiorcy. Truizmy, prawda? Oczywiście tak. A jednak o nich zapominamy. W c...
€17,81
€17,81

Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na le...

Publikacja „Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczeni... Publikacja „Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie. Odpowiedzialność indywidualna i w spółce partnerskiej. Wzory pism” zawiera liczne przykłady sytuacji, w jakich może znaleźć się lekarz ...
€15,31
€15,31

Elektroniczna dokumentacja medyczna Wdro...

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadze... Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej to czwarte uaktualnione wydanie praktycznego poradnika, który krok po korku wyjaśnia, jak bezproblemowo wdrożyć e...
€25,63
€25,63

Prawo dla pielęgniarek

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze as... Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. Publikacja zawiera dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących zakładania prywa...
€13,10
€13,10

Nowe Prawo wodne

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychc... Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie...
€25,79
€25,79

Prawo medyczne

Książka Rafała Kubiaka pt. "Prawo medyczne" spełnia oczek... Książka Rafała Kubiaka pt. "Prawo medyczne" spełnia oczekiwania zarówno prawników, jak i lekarzy, a w pewnym zakresie także innych pracowników medycznych. Może być ona polecana również pacjentom ...
€18,22
€18,22

Prawo wojskowe

Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem komplekso... Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem kompleksowo omawiającym zagadnienia prawa wojskowego. Autorzy w sposób czytelny ukazują odrębności poszczególnych instytucji prawa wojskowego na tl...
€26,17
€26,17

Prawo farmaceutyczne dla aptek Część 1

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i p... Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych. Przedstawia szczegółową a...
€25,64
€25,64

Kształtowanie się regulacji prawnej zrze...

Jest to kompleksowa analiza kształtowania się administrac... Jest to kompleksowa analiza kształtowania się administracyjnoprawnej regulacji sportu, w szczególności w kontekście zasad funkcjonowania, realizowanych zasad i uprawnień historycznie podstawowej ...
€9,56
€9,56

Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz

Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stos... Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyk...
€43,72
€43,72

Najwyższa Izba Kontroli Komentarz do ust...

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokieg... Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli. NIK jako konstytucyjnie umocowany naczelny organ kontrol...
€23,28
€23,28

Prawo farmaceutyczne dla aptek Część 2

siążka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne d... siążka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonow...
€25,60
€25,60

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważni... W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i pokrewnych gałęzi prawa oraz terminy ściśle z nimi związane. Hasła omówione w leksykonie dotycz...
€38,54
€38,54

Meritum Prawo medyczne

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: - Jak... W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: - Jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej? - Kto sprawuje kontrolę i nadzór w działalności leczniczej? - Jakie zasady obowiązują ...
€66,99
€66,99

Prawo i psychologia w ochronie zdrowia

Książka porusza zagadnienia dotyczące aktualnych regulacj... Książka porusza zagadnienia dotyczące aktualnych regulacji prawnych w ochronie zdrowia, zarówno w zakresie organizacji podmiotów opieki zdrowotnej, jak i praw pacjenta czy praw lekarza i jego zob...
€12,72
€12,72

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczn...

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane... W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, pow...
€40,70
€40,70

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dent...

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie ... W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu lekarza i lekarza dentysty, uwzględniając najnowszy stan prawny, w tym zmiany ustawy, które wejdą ...
€38,95
€38,95

Nowe procedury medyczne a prawo

W książce m.in.: Jacek Sobczak Prawo do opieki medyczne... W książce m.in.: Jacek Sobczak Prawo do opieki medycznej w systemie prawnym Unii Europejskiej Daria Bieńkowska Człowiek wobec prawa, czy prawo wobec człowieka? O istocie prawa w pryzmacie ...
€11,08
€11,08

Prawo energetyczne Komentarz

Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych ins... Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy p...
€115,41
€115,41