Polityka społeczna. Bezrobocie

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Jacek

Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być ... Jacek Kuroń – najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964–1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednok...
€17,13 €11,63
€17,13 €11,63

Jacek

Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział ... Koedycja z wydawnictwem Czarne. Ma swój wielki udział w zbudowaniu niepodległej Polski co okupił ponad dziewięcioma latami więzienia. Czekała na niego Gaja, jego żona, jego wielka miłość. W mł...
€14,51
€14,51

Upolitycznienie problemu starzenia się s...

Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom d... Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom demograficznym w Polsce z perspektywy podejmowanych działań politycznych. Szczególną uwagę poświęcają procesowi upolitycznienia problemu st...
€9,17
€9,17

Karawana kryzysu Za kulisami przemysłu p...

Ze wstępem Janiny Ochojskiej-Okońskiej Nigdy wcześniej n... Ze wstępem Janiny Ochojskiej-Okońskiej Nigdy wcześniej nie istniało tak wiele instytucji niosących pomoc. Karawana organizacji humanitarnych wraz z podążającymi ich śladem gwiazdami muzyki pop, ...
€10,43
€10,43

Praca w XXI wieku Wymiary formalne i nie...

„W książce tej podejmowane są niezmiernie ważne, a zaraz... „W książce tej podejmowane są niezmiernie ważne, a zarazem bardzo aktualne dwa wiodące zagadnienia dotyczące współczesnej pracy i jej kontekstu, formalnego i nieformalnego. Pierwsze z tych zagad...
€9,13
€9,13

Starzenie się społeczeństwa a polityka f...

Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałan... Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa. Pokazują, jaki wpływ na dzietność mają konkretne działania z zakresu polityki fiskalnej, jaki jest ich kos...
€7,60
€7,60

Współpraca przedsiębiorstw i organizacji...

Opracowanie stanowi nowatorskie ujęcie problemu społeczne... Opracowanie stanowi nowatorskie ujęcie problemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Podjęto w nim próbę kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji społecznych, a w szczeg...
€11,76
€11,76

Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej

Publikacja jest skrótem pracy doktorskiej napisanej w ram... Publikacja jest skrótem pracy doktorskiej napisanej w ramach struktur Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem profesora Władysława Piotra Zaczyńskiego. Badając sytuację ...
€10,73
€10,73

Współczesne problemy prawa emerytalnego

Autorami książki są specjaliści z zakresu prawa ubezpiecz... Autorami książki są specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, łączący pracę naukową z doświadczeniem zawodowym, którzy w sposób szczegółowy i praktyczny przybliżyli kwestie odnoszące s...
€30,79
€30,79

Programy i strategie polityki społecznej...

Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej... Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”). Opracowanie zawiera ...
€17,75
€17,75

Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? ...

Publikacja podejmuje kluczowe zagadnienia: kondycji klini... Publikacja podejmuje kluczowe zagadnienia: kondycji klinicznej pracy socjalnej w Polsce, kondycji pracy socjalnej w obszarze zdrowia i choroby oraz jej relacji z instytucją medycyny. Celem jest o...
€9,17
€9,17

Ekonomia społeczna Teoria i praktyka prz...

Publikacja ukazuje zarówno ekonomiczno-prawne podstawy fu... Publikacja ukazuje zarówno ekonomiczno-prawne podstawy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji), jak i praktyczne aspekty ich działalności, np. rac...
€12,52
€12,52

Bezdomność Modele pracy socjalnej Wsparc...

Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autork... Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli prac...
€12,02
€12,02

Nierówności społeczne w polskim dyskursi...

Nierówności płacowe w długim okresie, mierzone stosunkiem... Nierówności płacowe w długim okresie, mierzone stosunkiem dochodów górnego decyla do najniższego, w ostatnich dwóch dekadach wzrosły w Polsce najbardziej ze wszystkich krajów należących do OECD. ...
€9,41
€9,41

Społeczna odpowiedzialność banków w kont...

Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych.... Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych. Często zwraca się uwagę, że są one jednocześnie przedsiębiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Rodzi to większe oczekiwania - od...
€14,27
€14,27

Prawo rodzinne

Podręcznik „Prawo rodzinne” stanowi przystępne i komplek... Podręcznik „Prawo rodzinne” stanowi przystępne i kompleksowe omówienie trudnej materii prawa rodzinnego, w którego to nauce niewątpliwie pomoże szerokie wykorzystanie tabel i schematów. Podrę...
€16,93
€16,93

Stulecie polskiej polityki społecznej 19...

Opracowanie Zbiorowe
Publikacja związana jest z obchodami Jubileuszu 100-lecia... Publikacja związana jest z obchodami Jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej, organizowanymi w ramach rocznicy 100 lat niepodległości Polski. Tom zawiera przekrojowe opracowania ukazuj...
Opracowanie Zbiorowe
€22,57
€22,57

Ćwiczenia z mieszkania Praktyki, polityk...

Monografia poświęcona tematyce mieszkaniowej przedstawion... Monografia poświęcona tematyce mieszkaniowej przedstawionej z perspektywy antropologii i historii kultury. Autorzy tekstów sięgają po przykłady często nieznane szerszej publiczności, dzięki czemu...
€5,78
€5,78

Dobro dziecka w dyskursie państwo rodzin...

Podjęta przeze mnie próba zrozumienia fragmentu rzeczywis... Podjęta przeze mnie próba zrozumienia fragmentu rzeczywistości badawczej, jaką stanowi dyskurs państwa i rodziny, szczególnie w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, stanowiła dla mnie swoistą podró...
€9,96
€9,96

Bread for All

'Makes a gripping human story out of the wisest and most ... 'Makes a gripping human story out of the wisest and most progressive policy achievement of any government in the history of the world ... the welfare state deserves books this good' Stuart Maconi...
€12,26
€12,26

Participative approaches in social work ...

Participation is the term often present both in publicati... Participation is the term often present both in publications concerning social work and manuals on social research mythodology. Quantity does not reflect the clarity of theoretical conceptualizat...
€8,83
€8,83

Procedury prawne ochrony praw kobiet ora...

W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega pr... W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega przemoc domowa, jak się rozwija, jakie formy może przybierać, a także kogo można uznać za ofiarę przemocy, a kogo za sprawcę. Pozycja ta to ...
€13,50
€13,50

Polityka społeczna w kryzysie

Pobudzić do myślenia o polityce społecznej w końcu pierws... Pobudzić do myślenia o polityce społecznej w końcu pierwszej dekady XXI wieku – taki właśnie cel stawialiśmy przed sobą, przystępując do pisania tej książki. Bezpośrednią inspiracją do jej powsta...
€14,19
€14,19

Innowacyjna polityka senioralna XXI wiek...

Jest to bardzo dobrze napisana merytorycznie i metodologi... Jest to bardzo dobrze napisana merytorycznie i metodologicznie monografia, zawierająca interdyscyplinarne kompendium wiedzy na temat aktualnych wyzwań demograficznych i skutków procesu starzenia ...
€11,77
€11,77