Pieniądz. Inflacja

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Inwestycje walutowe dla bystrzaków

W tej książce znajdziesz : informacje o rynku walu... W tej książce znajdziesz : informacje o rynku walutowym i jego funkcjonowaniu listę czynników ekonomicznych, które wpływają na kursy walut skuteczne strategie gry na Foreksie ...
€13,00
€13,00

Jak zarabiać na kryptowalutach

Witaj na nowym wspaniałym rynku "Kryptowaluty" - ten ter... Witaj na nowym wspaniałym rynku "Kryptowaluty" - ten termin brzmi nieco tajemniczo, ale i wielce obiecująco. Wielu inwestorów nadal nie w pełni pojmuje mechanizm funkcjonowania kryptowalut, jedn...
€15,34
€15,34

Bitcoin Płatnicze i inwestycyjne zastoso...

Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany ... Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany na skalę światową eksperyment, którego sukces okazał się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku finansowego. W książce w przystępny i wy...
€15,43
€15,43

Finansowy potwór z Jekyll Island Prawdzi...

Skąd pochodzą pieniądze? Kto je tworzy? To książka, w któ... Skąd pochodzą pieniądze? Kto je tworzy? To książka, w której znajdziesz pełen zasób wiadomości o wielkiej iluzji zwanej pieniądzem. Nudny temat? Tylko poczekaj! W ciągu pięciu minut wciągniesz si...
€19,29
€19,29

Historia pisana pieniądzem czyli jak rzą...

Czy wiesz kto w Polsce wydrukował pierwsze papierowe pien... Czy wiesz kto w Polsce wydrukował pierwsze papierowe pieniądze? Kto był największym fałszerzem w historii naszego kraju? Kto był faktycznym założycielem NBP? Historia pisana pieniądzem odpowiada ...
€7,82
€7,82

Złoto banki ludzie krótka historia pieni...

Niewiele spraw w życiu człowieka dorównuje swoją ważności... Niewiele spraw w życiu człowieka dorównuje swoją ważnością pieniądzowi. Mimo tak wysokiej pozycji w hierarchii potrzeb, wiedza na temat pieniądza jest stosunkowo słaba i roi się od mitów i sofizm...
€9,75
€9,75

Inflacja wróg publiczny nr 1

(...) Nie ma dziś zagadnienia energiczniej dyskutowanego,... (...) Nie ma dziś zagadnienia energiczniej dyskutowanego, a jednocześnie tak źle rozumianego, jak inflacja. Politycy (...) rozmawiają o niej, jak gdyby była jakąś straszliwą zjawą pochodzącą zza...
€9,19
€9,19

Zakupy po polsku Ochrona praw i formy pł...

Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bod... Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśm...
€10,19
€10,19

Pieniądz zastępczy na Śląsku w latach 19...

Stron 240 + 32 ston kolorowych wkładek. Aneksy katalogowe... Stron 240 + 32 ston kolorowych wkładek. Aneksy katalogowe obejmują 2076 emisji 945 śląskich wydawców pieniądza zastępczego tzw. notgeldów.
€10,58
€10,58

Kształtowanie cen Praktyczny poradnik

KSZTAŁTOWANIE CEN to książka, która traktuje o trudnej sz... KSZTAŁTOWANIE CEN to książka, która traktuje o trudnej sztuce ustalania cen na oferowane produkty - towary i usługi. Właściwe kształtowanie cen jest niezmiernie ważnym, choć często pomijanym i ni...
€10,40
€10,40

Polska na drodze do Euro

Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenari... Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenariusze rozwoju. Na scenie europejskiej spotykają się różne wizje jej kształtu geopolitycznego, ustrojowego i ekonomicznego. Seria wydawnicza...
€12,87
€12,87

Współczesne waluty międzynarodowe

Istnienie kluczowych walut w światowej gospodarce jest je... Istnienie kluczowych walut w światowej gospodarce jest jej naturalnym elementem od czasów antycznych. Wraz z pojawieniem się nowych supermocarstw na arenie międzynarodowej, zmieniały się także kl...
€11,75
€11,75

Systemy płatnicze i rynek płatności w Un...

W książce przedstawiono problematykę rozliczeń pieniężnyc... W książce przedstawiono problematykę rozliczeń pieniężnych w gospodarce rynkowej w dwóch ujęciach: - poprzez pryzmat organizacji systemu płatniczego, - z perspektywy funkcjonowania rynku płatno...
€12,48
€12,48

Polityka kursu walutowego a inflacja w k...

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Eston... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) tworzą grupę państw, w których polityka kursu walutowego, zwłaszcza na począ...
€14,47
€14,47

Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza

Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na ... Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonują...
€18,34
€18,34

Złoty spisek

W Złotym spisku Ferdinand Lips zajmuje się chyba najczęśc... W Złotym spisku Ferdinand Lips zajmuje się chyba najczęściej dyskutowanym i najsłabiej rozumianym zagadnieniem: pieniądzem. Autorowi należy się podziw, ponieważ w ten sposób umożliwił nam lepsze ...
€11,77
€11,77

Ostatnie lata Euro Raport o walucie, któ...

Z książki dowiemy się m.in.: jak doszło do tego, że kancl... Z książki dowiemy się m.in.: jak doszło do tego, że kanclerz Helmut Kohl poświęcił markę niemiecką i pozbawił władzy niemiecki bank centralny; czy wprowadzenie euro i porzucenie marki niemieckiej...
€8,19
€8,19

Ustawa o obligacjach Komentarz

Stan prawny na 1.03.2010 r. Prezentowana publikacja jest... Stan prawny na 1.03.2010 r. Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych na rynku wydawniczym pozycji na temat emisji i obrotu obligacjami, które stanowią atrakcyjny sposób pozyskiwania środ...
€26,99
€26,99

Cel inflacyjny w Polsce założenia i real...

Książka Magdaleny Musielak-Linkowskiej dotyczy zagadnień ... Książka Magdaleny Musielak-Linkowskiej dotyczy zagadnień niezmiernie złożonych w teorii i praktyce gospodarczej. Polityka pieniężna realizowana w państwach wysoko rozwiniętych, o charakterze glob...
€9,21
€9,21

Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji ...

W publikacji podjęto kwestię stabilności dochodów produce... W publikacji podjęto kwestię stabilności dochodów producentów rolnych. Jest ona objaśniana i dyskutowana na bazie analizy mechanizmów zachowań producentów rolnych w ramach regulacji rynkowej zmie...
€19,55
€19,55

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

Podręcznik stanowi kontynuację poprzedniej książki prof. ... Podręcznik stanowi kontynuację poprzedniej książki prof. A. Kaźmierczaka Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Został uaktualniony i rozszerzony o elementy finansów międzynarodowych, gdyż pol...
€12,83
€12,83

Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pi...

Dzieło - jego znaczenie dla ekonomii bywa porównywane ze ... Dzieło - jego znaczenie dla ekonomii bywa porównywane ze znaczeniem, jakie dla stronomii miało dzieło Kopernika. Dlatego trudno sobie wyobrazić ekonomistę, który nie znałby tej publikacji, niezal...
€15,42
€15,42

Gospodarka Polski w perspektywie wstąpie...

W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska ... W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska stała się jednocześnie państwem członkowskim Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) z derogacją. W rezultacie, mimo nasilonej o...
€14,31
€14,31

Wpływ kursu walutowego na handel zagrani...

W książce przeanalizowano zmiany w polskim handlu zagrani... W książce przeanalizowano zmiany w polskim handlu zagranicznym pod wpływem zmian kursu walutowego. Autorzy skoncentrowali się na: • zmianach polskiego reżimu kursowego, • wpływie reżimu kurso...
€14,34
€14,34