Historia Unii Europejskiej

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Niebezpieczne związki Donalda Tuska

Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz ... Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz śledczy w Polsce, i Tomasz Budzyński, major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w swojej najmocniejszej książce odsłaniają nam niebezpiec...
€11,77 €8,88
€11,77 €8,88

Oblicza Wielkiej Brytanii Skąd wziął się...

Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego gdy jeden Angli... Do czego Brytyjczykom służy dom? Dlaczego gdy jeden Anglik otwiera usta, drugi już nim pogardza albo go nienawidzi? Czy brexit jest przejawem racjonalności Brytyjczyków, czy największym aktem kol...
€10,46
€10,46

Polityka konkurencji w obszarze rynku po...

Opracowanie jest oryginalną monografią naukową będącą efe... Opracowanie jest oryginalną monografią naukową będącą efek­tem rzetelnych i wnikliwych studiów dobrze dobranej lite­ratury przedmiotu, jak też przeprowadzonych przez Autorkę, szeroko zakrojonych,...
€15,76
€15,76

Zasada wzajemnego zaufania państw członk...

Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrz... Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrzny wymagał podjęcia działań w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym obszarze szczególne znaczenia ma wspó...
€10,64
€10,64

Aktualna kondycja integracji europejskie...

Książka poświęcona jest studiom nad kondycją Unii Europej... Książka poświęcona jest studiom nad kondycją Unii Europejskiej i ocenom działań tego ugrupowania w kontekście zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Założeniem przyjętym w nin...
€11,73
€11,73

Dziesięć lat w Unii Bilans członkostwa

W swojej nowej książce Dziesięć lat w Unii Tomasz Cukiern... W swojej nowej książce Dziesięć lat w Unii Tomasz Cukiernik podejmuje wysiłek przeprowadzenia wielu bardzo odważnych analiz ekonomicznych naszego dziesięcioletniego pobytu w Unii Europejskiej. We...
€10,26
€10,26

Unia Europejska

Znakomita książka, trudno wskazać jej słabe strony. West... Znakomita książka, trudno wskazać jej słabe strony. West European Politics Solidne opracowanie będące czymś więcej niż podręcznik. To podstawowe źródło wiedzy dla naukowców i praktyków. Mi...
€16,85
€16,85

Reprezentacja interesów gospodarczych i ...

Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii ... Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych. Autorzy związani z różnymi ośrodkami naukow...
€10,85
€10,85

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Po...

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najno... W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego ...
€18,11
€18,11

Międzynarodowa konkurencyjność gospodark...

„Wartość dodana omówionej książki polega nie tylko na tym... „Wartość dodana omówionej książki polega nie tylko na tym, że jest nowym spojrzeniem na teorię konkurencyjności międzynarodowej, ale w nie mniejszym stopniu na tym. że przybliża nam współczesną g...
€10,61
€10,61

Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i ...

Książka zawiera analizę pozytywnych i negatywnych aspektó... Książka zawiera analizę pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej z punktu widzenia zasad i praw ekonomii politycznej - z uwzględnieniem członkostwa Polski. Wiele miejsc...
€12,89
€12,89

Twórcy zjednoczonej Europy

Trzej wybitni mężowie stanu – Francuz, Niemiec i Włoch – ... Trzej wybitni mężowie stanu – Francuz, Niemiec i Włoch – położyli ideowe i polityczne fundamenty pod nową jednoczącą się Europę. Stanowiło to ważny impuls do pojednania między europejskimi naroda...
€6,97
€6,97

Samorządy w Radzie Europy Od powstania R...

„Mirosław Natanek słusznie skonstatował, że jedynie śledz... „Mirosław Natanek słusznie skonstatował, że jedynie śledząc historię integracji europejskiej, można zaobserwować nie tylko proces stałego przekazywania kompetencji rządów poszczególnych państw na...
€10,45
€10,45

Socjalizm według Unii

Mateusz Benedyk, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwi... Mateusz Benedyk, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa: Wskazywanie głupot wyczynianych przez rządzących Polską jest na szczęście w naszym kraju popularne i dzięki temu wielu nasz...
€11,00
€11,00

Europeistyka Leksykon

Europeistyka. Leksykon łączy wiedzę różnych dyscyplin nau... Europeistyka. Leksykon łączy wiedzę różnych dyscyplin naukowych w kontekście szeroko rozumianej europeistyki. Zakres tematyczny haseł wykracza poza problematykę Unii Europejskiej, obejmuje różne ...
€18,11
€18,11

Europeistyka Podręcznik akademicki Tom 1

Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, kt... Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, której przedmiotem badań są dynamiczne procesy integracji europejskiej i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Autorzy podręcznika zaproponowali...
€18,14
€18,14

Europeistyka Podręcznik akademicki Tom 2

Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, kt... Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, której przedmiotem badań są dynamiczne procesy integracji europejskiej i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Autorzy podręcznika zaproponowali...
€18,13
€18,13

Wyciskanie brukselki O europeizacji społ...

Opracowanie Zbiorowe
Książka stanowi próbę empirycznego i teoretycznego uchwyc... Książka stanowi próbę empirycznego i teoretycznego uchwycenia oddziaływań ideologicznych projektów integracji europejskiej i ich instytucjonalnych transferów do polskiej rzeczywistości.
Opracowanie Zbiorowe
€11,42
€11,42

Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść Au...

Próba uchwycenia natury obecnego kryzysu w Europie oraz z... Próba uchwycenia natury obecnego kryzysu w Europie oraz zarys strategii jego pokonania przez poddanie zadłużenia publicznego procedurze audytu obywatelskiego, anulowania bezprawnej i niesprawiedl...
€7,83
€7,83

Koordynacja polityk unijnych w Polsce

Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenari... Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenariusze rozwoju. Na scenie europejskiej spotykają się różne wizje jej kształtu geopolitycznego, ustrojowego i ekonomicznego. Seria wydawnicza...
€11,53
€11,53

Partnerstwo Wschodnie Wymiary realnej in...

Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej... Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej (Partnerstwo Wschodnie - idea i geneza inicjatywy) znalazły się teksty poświęcone m.in. miejscu PW w architekturze unijnej i polskiej pol...
€10,99
€10,99

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejs...

Niniejsza publikacja obejmuje komentarze do art. 1-60 Tra... Niniejsza publikacja obejmuje komentarze do art. 1-60 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jest to pierwsza na polskim rynku tak obszerna pozycja poświęcona podstawowemu aktowi prawa ws...
€60,25
€60,25

Polityka fiskalna w strefie euro

Główną przesłanką podjęcia tematu polityki fiskalnej w ks... Główną przesłanką podjęcia tematu polityki fiskalnej w książce jest istniejące obecnie zagrożenie stabilności waluty euro, będącej ważnym spoiwem integrującej się Europy. Zagrożenie to wynika zaś...
€13,04
€13,04

European Union Development Challenges an...

The publication represents a multi-dimensional and multi-... The publication represents a multi-dimensional and multi-faced, in depth assessment of the most significant determinants of the EU development as a political, economic and legal entity, in its fo...
€12,94
€12,94