Historia języka, językoznawstwa. Językoznawcy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Języki słowiańskie

Przedmiotem opisu w tej książce są słowiańskie języki lit... Przedmiotem opisu w tej książce są słowiańskie języki literackie. Praca ma charakter synchroniczno - porównawczy. Autorka prezentuje systemy fonologiczne, struktury gramatyczne i systemy pisowni ...
€15,72
€15,72

Scripta manent Bio - bibliografia profes...

Oddajemy do rąk Czytelnika publikację przygotowaną z okaz... Oddajemy do rąk Czytelnika publikację przygotowaną z okazji osiemdziesięciolecia urodzin wybitnego językoznawcy Profesora Michała Łesiowa, od ponad pół wieku związanego z lubelskim środowiskiem a...
€6,94
€6,94

Jak powstaje socjolekt Studium słownictw...

Praca jest opisem nowo powstałego na gruncie polskim socj... Praca jest opisem nowo powstałego na gruncie polskim socjolektu paralotniarzy. Autorka wykorzystała w niej pozyskany przez siebie, obszerny, właściwie dobrany, a dotąd nieopisany materiał językow...
€8,50
€8,50

Słowo - działanie - kontekst O etnografi...

Książka poświęcona stworzonej przez polskiego badacza ant... Książka poświęcona stworzonej przez polskiego badacza antropologicznej koncepcji języka oraz inspiracji, jaką może ona dziś wnosić do badania kultury. Koncentrując się na sprawczym wymiarze prakt...
€7,69
€7,69

Kiełbasa i sznurek

Starcie tytanów inteligencji, dowcipu, ironii i finezji j... Starcie tytanów inteligencji, dowcipu, ironii i finezji językowej. Prof. Jerzy Bralczyk, wybitny i popularny językoznawca, nieprzymuszany przez Ogórka ujawnia nie tylko nieznane i niewygodne fakt...
€10,76
€10,76

Językoznawcze wędrówki nie tylko po Pozn...

Przedstawiony Czytelnikowi pierwszy tom serii „Klasycy Na... Przedstawiony Czytelnikowi pierwszy tom serii „Klasycy Nauki Poznańskiej" jest przedrukiem pięciu artykułów Moniki Gruchmanowej, które ukazywały się od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych...
€7,67
€7,67

Slavia Occidentalis 64/2007

Komentarz Zawiera m. in.: J. Widajewicz, Ujemne opini... Komentarz Zawiera m. in.: J. Widajewicz, Ujemne opinie o Bolesławie Chrobrym J. OTRĘBSKI, Imiona pierwszej chrześcijańskiej pary książęcej w Polsce T. Milewski, Stosunki językowe polsko-...
€9,35
€9,35

W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej

Spis treści: - Pochodzenie polskiego języka - Historia ... Spis treści: - Pochodzenie polskiego języka - Historia imienia władysław - Uwagi o języku Mikołaja Reja...
€8,29
€8,29

Przeszłość i teraźniejszość języków słow...

Krystyna Szcześniak, Moje wspomnienia o Profesorze Leszku... Krystyna Szcześniak, Moje wspomnienia o Profesorze Leszku Moszyńskim Resztki słownictwa słowińskiego na południowym brzegu jeziora Łebsko Świat roślinny w XVII-wiecznym dolnołużyckim przekładzi...
€9,22
€9,22

Czytam i rozumiem Lingwistyczna teoria n...

Znaczenie czytania we współczesnej kulturze Czytanie a a... Znaczenie czytania we współczesnej kulturze Czytanie a akt porozumiewania się językowego Nauka czytania a kształcenie sprawności językowej
€6,95
€6,95

Dzieje słownictwa z zakresu stosunków sp...

Książka jest pierwszą częścią obszernej monografii rozpat... Książka jest pierwszą częścią obszernej monografii rozpatrującej historię serbskiego słownictwa i stanowi cenny wkład w polską historycznojęzykową slawistykę i serbokroatystykę. To doskonałe opra...
€10,51
€10,51

Słowotwórstwo czasownika w gwarze

Monografia Anny Fadeckiej wpisuje się w nurt badań poświę... Monografia Anny Fadeckiej wpisuje się w nurt badań poświęconych słowotwórstwu części mowy (tu czasownika) w gwarach. Poza bardzo bogatym materiałem egzemplifikacyjnym (ok. 4500 derywatów) monogra...
€9,82
€9,82

Polszczyzno moja... Studia poświęcone pr...

Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dy... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Bralczyka. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
€11,68
€11,68

Regionalizmy leksykalne w słownikach dob...

Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicow... Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicowaniem regionalnym języka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji słownictwa w dobie nowopolskiej i wyj...
€20,91
€20,91

Niejedno imię miłości Ostatni wywiad

Wielcy, znani i kochani... Te cechy osobowe Pani Profeso... Wielcy, znani i kochani... Te cechy osobowe Pani Profesor Anny Świderkówny przedstawił J.E. Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński w homilii, zamieszczonej na początku tej publikacji, wygłoszonej po...
€5,60
€5,60

Losy elity akademickiej Rosyjska slawist...

W monografii „Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyk... W monografii „Losy elity akademickiej. Rosyjska slawistyka od 1917 roku do początku lat 30.” Michaił Robinson przedstawia środowisko rosyjskich slawistów i skomplikowane dzieje uprawianej przez n...
€13,17
€13,17

O łacinie tylko dobrze De lingua latina ...

• Jak łacina, mowa małego plemienia znad Tybru, opanowała... • Jak łacina, mowa małego plemienia znad Tybru, opanowała tereny od Afryki po Skandynawię, od portugalskiego Cabo da Roca po ziemie Rzeczypospolitej? • Czy łacina na pewno jest językiem martwym?...
€11,68
€11,68

Formuły werbalne polskiej etykiety język...

W badaniach etykiety językowej szczególną wartość mają źr... W badaniach etykiety językowej szczególną wartość mają źródła autentyczne: pamiętniki, dzienniki i wspomnienia. Często możemy w nich znaleźć zapisy przynajmniej fragmentów konwersacji. Choć niera...
€9,75
€9,75

Historia języka polskiego

Historia języka polskiego Zenona Klemensiewicza jest - ja... Historia języka polskiego Zenona Klemensiewicza jest - jak dotąd - najobszerniejszym i najwszechstronniej opracowanym dziełem prezentującym dzieje języka polskiego od czasów kształtowania się jeg...
€21,34
€21,34

Dzieje słownictwa z zakresu stosunków sp...

Niniejszy tom to doskonałe opracowanie określonego fragme... Niniejszy tom to doskonałe opracowanie określonego fragmentu serbskiej leksyki i historii, jedna z nielicznych tego rodzaju publikacji w serbistycznej literaturze lingwistycznej. Przynosi ona kol...
€10,60
€10,60

Profesor Przemysław Mroczkowski polski a...

W roku 2015 przypada stulecie urodzin profesora Przemysła... W roku 2015 przypada stulecie urodzin profesora Przemysława Mroczkowskiego, uczonego humanisty, anglisty, związanego głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim, ale też z Katolickim Uniwersytetem Lube...
€10,41
€10,41

Gramatyka języka polskiego większa Anton...

Celem monografii jest przedstawienie poglądów Antoniego M... Celem monografii jest przedstawienie poglądów Antoniego Małeckiego na wybrane zagadnienia językowe, jakie autor ten zawarł w pierwszym (i najprawdopodobniej najlepszym) ze swoich podręczników – G...
€15,28
€15,28

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego...

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przy... Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich (tom 1. mieści utwory do połowy XIX w., tom 2. -od połowy XIX w....
€15,45
€15,45

W świecie Słowian Szkice z dziejów leksy...

Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w o... Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin.
€9,23
€9,23