Historia i teoria prawa. Prawo rzymskie. Prawnicy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Klasztory mnisi mniszki Obraz życia mona...

Początki monastycyzmu na Zachodzie owiane są nimbem niepr... Początki monastycyzmu na Zachodzie owiane są nimbem nieprzenikliwym. Brak wystarczająco wczesnych źródeł, które pozwalałyby przeniknąć poza tę zasłonę, jest dotkliwy dla kogoś, kto chciałby się z...
€11,03
€11,03

Przestępczość i wychowanie w dwudziestol...

Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojenn... Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym jest kontynuacją pracy pod tytułem Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży stanowiącej wybór tekstów z XVI– ...
€10,43
€10,43

Prokuratura w Polsce (1918-2014)

W monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od... W monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa. W opracowaniu zaprezentowano m.in.: - międzynarodowe standar...
€25,54
€25,54

Leon Petrażycki

Profesor Leon Petrażycki (1867-1931) był wybitnym polskim... Profesor Leon Petrażycki (1867-1931) był wybitnym polskim uczonym, humanistą o rozległym spektrum zainteresowań. Pozostawił po sobie bogatą i wszechstronną spuściznę z zakresu dziedzin takich jak...
€3,88
€3,88

Język łaciński dla prawników

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwers... "Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpując...
€12,79
€12,79

Machiny do tortur kat, narzędzia, egzekucje

„Łacińskie powiedzenie „człowiek człowiekowi wilkiem” prz... „Łacińskie powiedzenie „człowiek człowiekowi wilkiem” przez długie stulecia zachowuje prawdziwość. Rozwojowi cywilizacji człowieka stale towarzyszyły tortury i egzekucje. Przemoc wobec drugiego c...
€23,99
€23,99

Carl Schmitt Wyzwanie polityczności

Zbiór tekstów czołowych lewicowych filozofów, politologów... Zbiór tekstów czołowych lewicowych filozofów, politologów i badaczy myśli społecznej, którzy analizują spuściznę Carla Schmitta – „teologa prawoznawstwa” oraz „koronnego jurysty Trzeciej Rzeszy”....
€11,70
€11,70

Wrogowie porządku rzymskiego Studium zja...

Wrogowie porządku rzymskiego mogą być definiowani jako ci... Wrogowie porządku rzymskiego mogą być definiowani jako ci, wobec których cesarze rzymscy w swoich ustawach przywoływali swoistą, agresywną retorykę, charakterystyczną dla języka ustaw późnoantycz...
€9,80
€9,80

Temida wyemancypowana? Słownik biografic...

Po raz pierwszy w polskiej historiografii udało się zgrom... Po raz pierwszy w polskiej historiografii udało się zgromadzić w jednym tomie biogramy kobiet, które współtworzyły wymiar sprawiedliwości w latach międzywojennych. Za pośrednictwem życiorysów kob...
€15,44
€15,44

Officium a rationibus

Fenomen istnienia wielkich imperiów, w tym Cesarstwa Rzym... Fenomen istnienia wielkich imperiów, w tym Cesarstwa Rzymskiego, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczonych. Do dziś nie do końca rozpoznane pozostaje zagadnienie funkcjonowania administra...
€10,20
€10,20

Pawiak Więzienie polityczne 1880-1915

Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carski... Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carskiej są dziś białą plamą. Poza kilkoma artykułami dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego, który od lat bada dzieje Pawiaka, nikt się tym problem...
€15,59
€15,59

Krwawa Luna i inni Prokuratorzy i śledcz...

Zasadniczym zadaniem urzędu bezpieczeństwa w początkowym ... Zasadniczym zadaniem urzędu bezpieczeństwa w początkowym okresie PRL było wspieranie komunistycznej władzy, która pełnymi garściami czerpała z systemu ZSRR. W okresie stalinowskim do walki z czło...
€9,20
€9,20

Pitawal łódzki Głośne procesy karne od p...

Publikacja stanowi pierwsze dla Łodzi i regionu całościow... Publikacja stanowi pierwsze dla Łodzi i regionu całościowe opracowanie o charakterze pitawalu dokumentacyjnego. Główny nurt rozważań podejmowanych w książce koncentruje się na obszernym opisie tr...
€11,82
€11,82

Historia doktryn politycznych i prawnych...

Podręcznik zawiera omówienie szerokiego spektrum myśli po... Podręcznik zawiera omówienie szerokiego spektrum myśli politycznej i prawnej od czasów antycznych do schyłku XX wieku. Autor dokonał wyboru doktryn, które według tradycji europejskiej miały i czę...
€17,54
€17,54

Darowizna remuneratoryjna w rzymskim pra...

Prezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźni... Prezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej, odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone darczyńcy dobr...
€11,71
€11,71

Historia ustroju i prawa polskiego Testy...

Pytania testowe i kazusy zamieszczone w opracowaniu Histo... Pytania testowe i kazusy zamieszczone w opracowaniu Historia ustroju i prawa polskiego. Testy i kazusy odnoszą się do zagadnień związanych z historią państwa i prawa polskiego od średniowiecza do...
€8,28
€8,28

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

VIII Lubelskie Sympozjum Naukowe z zakresu rzymskiego pra... VIII Lubelskie Sympozjum Naukowe z zakresu rzymskiego prawa karnego zatytułowane "Prawo karne i polityka w państwie rzymskim" odbyło się w szczególnych okolicznościach - w roku, w którym jubileus...
€10,57
€10,57

Historia prawa Polski Ludowej

Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze i jedyne tak szc... Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze i jedyne tak szczegółowe historycznoprawne opracowanie prawa Polski Ludowej. Autor rozpoczyna wykład już od lat drugiej wojny światowej, jak również wskaz...
€15,31
€15,31

Konstytucja 3 Maja 1791 r.

W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji... W 225 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji postanowiliśmy przypomnieć i treść, i formę tego wyjątkowego dokumentu. My, Polacy, szczycimy się tą konstytucją, prawie każdy z nas p...
€3,42
€3,42

Sine ira et studio Księga jubileuszowa d...

Jacek Gudowski całe zawodowe życie zasiadał za sędziowski... Jacek Gudowski całe zawodowe życie zasiadał za sędziowskim stołem; nigdy nie był prezesem ani nie piastował innego stanowiska, które odcinałoby sędziego od czynnej służby orzeczniczej, choć dawan...
€103,50
€103,50

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opie...

Powstałe z okazji setnej rocznicy wydania „Dekretu Rady R... Powstałe z okazji setnej rocznicy wydania „Dekretu Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury” opracowanie stanowi zbiór esejów uznanych badaczy w zakresie prawa ochrony...
€10,41
€10,41

Prawo rzymskie a współczesność

Polskiej nauce prawa wciąż brak siły, gwarantowanej przez... Polskiej nauce prawa wciąż brak siły, gwarantowanej przez tradycję. Z dobrze znanych powodów w naszym prawoznawstwie więcej jest przerw niż ciągłości. Socjalizm realny celowo umniejszał osiągnięc...
€7,87
€7,87

Testator i formy testamentu w rzymskim p...

Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytuło... Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytułowej tematyki, przybliża także zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa spadkowego i rodzinnego mające znaczenie dla europejskiej kultury pra...
€33,28
€33,28

Konstytucja 3 Maja 1791

Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z ni... Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z nią wybranych ustaw Sejmu Wielkiego, a także statutu Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - pierwszego w Polsce nowoczesnego stronn...
€10,05
€10,05