Historia i teoria prawa. Prawo rzymskie. Prawnicy

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Powiesić wybebeszyć i poćwiartować czyli...

Największa rozrywka w średniowieczu? Oczywiście – publicz... Największa rozrywka w średniowieczu? Oczywiście – publiczna egzekucja! Miażdżenie, palenie, ćwiartowanie, topienie, gotowanie żywcem i nabijanie na pal. Średniowieczny mieszczanin byłby zawie...
€13,23 €10,67
€13,23 €10,67

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego...

Spis treści: Wstęp / 5 I. Księstwo połockie w okr... Spis treści: Wstęp / 5 I. Księstwo połockie w okresie władztwa książąt pochodzenia litewskiego od połowy XIII do końca XIV wieku / 5 II. Terytorium, urzędy oraz specyfika ustrojowa zi...
€13,30
€13,30

Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego

Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu p... Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.: wart...
€23,49
€23,49

Prawo rzymskie Instytucje

Podręcznik Prawo rzysmkie. Instytucje obejmuje pełny prog... Podręcznik Prawo rzysmkie. Instytucje obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do sytematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. S...
€14,47
€14,47

Sędzia w Auschwitz Sędzia SS Konrad Morg...

Gdzie leży granica pomiędzy sprawiedliwością a obłudą? B... Gdzie leży granica pomiędzy sprawiedliwością a obłudą? Badając sprawę pewnej paczki ze złotem, wysłanej przez jednego z techników z obozu koncentracyjnego Auschwitz do żony, Konrad Morgen przeko...
€13,14
€13,14

Krwawa Luna

Idąca za Julią Brystiger ponura legenda głosi, że lubował... Idąca za Julią Brystiger ponura legenda głosi, że lubowała się w zadawaniu okrutnych tortur, szczególnie młodym mężczyznom. Ile jest w tym prawdy? Dlaczego tylko ona do dziś nazywana jest krwawą,...
€10,53
€10,53

Resortowe togi

Obecnie istnieje państwo prawników, a nie państwo prawa. ... Obecnie istnieje państwo prawników, a nie państwo prawa. „Nadzwyczajna kasta” stoi ponad prawem, przeciwko obywatelom i interesowi publicznemu. Przeprowadzona w książce diagnoza wymiaru sprawiedl...
€13,30
€13,30

Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza

Jest to wznowienie klasycznej pracy prof. Ludwika Ehrlich... Jest to wznowienie klasycznej pracy prof. Ludwika Ehrlicha poświęconej obu wyżej wymienionym myślicielom, ich dziełu oraz okolicznościom historycznym, w których tworzyli: sporom polsko-krzyżackim...
€9,83
€9,83

Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego.

Znany i ceniony, a także nowoczesny i przystępny podręczn... Znany i ceniony, a także nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki do prawa rzymskiego, podstawowa lektura dla studentów prawa, europeistyki, historii, kulturoznawstwa, administracji i dla ap...
€23,64
€23,64

Sędzia gorszego sortu

Profesor Andrzej Rzepliński – żywy symbol niezależności o... Profesor Andrzej Rzepliński – żywy symbol niezależności oraz integralności sądownictwa, a także oporu w wojnie hybrydowej wytoczonej demokracji konstytucyjnej, trójpodziałowi władz oraz godności ...
€11,15
€11,15

Władca i prawo 1200-1600 Suwerenność mon...

Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiec... Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiecznych prawników oraz teoretyków prawa i myśli politycznej na temat pojęcia oraz zakresu uprawnień władzy publicznej ¦ Księcia, tj. suweren...
€12,88 €7,71
€12,88 €7,71

Historia ustroju Polski Testy dla studentów

Niniejszy zbiór pytań pomoże Ci w opanowaniu, sprawdzeniu... Niniejszy zbiór pytań pomoże Ci w opanowaniu, sprawdzeniu i usystematyzowaniu wiedzy z historii ustroju Polski. Zawarte w nim liczne teksty źródłowe nie tylko umożliwią Ci zapoznanie się z ówczes...
€8,75
€8,75

Historia administracji

Niniejszy zbiór 900 pytań jest kluczem do sprawdzenia i u... Niniejszy zbiór 900 pytań jest kluczem do sprawdzenia i usystematyzowania wiedzy z historii administracji. Rozwiązanie pytań pozwoli Ci skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem i utrwalić wi...
€9,14
€9,14

Powszechna historia państwa i prawa Test...

Czeka Cię wkrótce egzamin z powszechnej historii państwa ... Czeka Cię wkrótce egzamin z powszechnej historii państwa i prawa? Czy znasz odpowiedzi na takie pytania: - Z czym związana była uznawana w dawnym prawie zasada ?słabości przyrodzenia?? - Czy ...
€10,20
€10,20

Współczesne kultury prawne

Książka prezentuje dziesięć głównych kultur prawnych świa... Książka prezentuje dziesięć głównych kultur prawnych świata w oparciu o założenia znane komparatystyce prawniczej. W opracowaniu przedstawiono wzajemne związki religii, moralności i prawa, jako g...
€15,59
€15,59

Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego...

Książka przedstawia opis i analizę procesu Jezusa w świet... Książka przedstawia opis i analizę procesu Jezusa w świetle norm rzymskiego prawa karnego materialnego i procesowego. Analizując materiał źródłowy, autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: - Kto...
€18,19
€18,19

Pod wezwaniem Boga czy Narodu? Religia a...

W niniejszej publikacji autor analizuje polską tradycję k... W niniejszej publikacji autor analizuje polską tradycję konstytucyjną, szczególnie zaś interesuje go rozwój i ewolucja treści pojęcia "suweren" oraz rola suwerena w kolejnych polskich ustawach za...
€9,25
€9,25

O nabywaniu i przekazywaniu dóbr

Omawiając zagadnienie zysku kupieckiego Mateusz z Kra­ko­... Omawiając zagadnienie zysku kupieckiego Mateusz z Kra­ko­wa nawiązuje do kwestii o zysku kupieckim w Summie teologii Tomasza z Akwinu (rozdz. 2). Broniąc kupców cytuje argument Akwinaty, że zysk ...
€6,81
€6,81

Deputaci Trybunału Głównego Księstwa Lit...

Niniejsze opracowanie jest pierwszym naukowym zestawienie... Niniejsze opracowanie jest pierwszym naukowym zestawieniem deputatów do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, zawierającym ponadto informacje o sejmikach deputackich i ich datach ora...
€13,88
€13,88

Koncepcja czynu niedozwolonego w ameryka...

Głównym celem badawczym pracy jest analiza relacji, jakie... Głównym celem badawczym pracy jest analiza relacji, jakie zachodziły i zachodzą pomiędzy amerykańską teorią i filozofią prawa a amerykańskim prawem czynów niedozwolonych. Koncepcja czynu niedozw...
€12,90
€12,90

Język łaciński dla prawników

"Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwers... "Język łaciński dla prawników" jest podręcznikiem uniwersyteckim, używanym i sprawdzonym na wydziałach prawa już od dawna. Równomierne rozłożenie materiału oraz oszczędne, ale jasne i wyczerpując...
€12,86
€12,86

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Pols... Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Książka opiera się na kryterium chronologicznym. Obok doktryny i prawa administracyjnego autor...
€18,22
€18,22

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Najobszerniejsza publikacja źródeł w naukach historycznop... Najobszerniejsza publikacja źródeł w naukach historycznoprawnych. Ułatwia zrozumienie procesu zmian administracyjnych, ich przyczyn i okoliczności. Obszerne zestawienie najważniejszych aktów ...
€15,62
€15,62

Historia prawa w Polsce

Nowoczesny podręcznik historii prawa w ujęciu dostosowany... Nowoczesny podręcznik historii prawa w ujęciu dostosowanym do wymagań egzaminacyjnych. Autor zastosował podział chronologiczny i w każdym z okresów historycznych omówił szczegółowo dziedziny praw...
€20,95
€20,95