Globalizacja

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Joseph Conrad i narodziny globalnego świata

Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolo... Arcydzieło. Jedna z najważniejszych książek na temat kolonializmu, jakie powstały w naszych czasach. William Dalrymple, „The Guardian” Najlepsza książka 2017 „New York Timesa” Joseph Conr...
€15,70
€15,70

No logo

Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, n... Międzynarodowy bestseller, kultowa książka Naomi Klein, nazywana często „biblią alterglobalistów”. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania "No Logo", książka zosta...
€11,83
€11,83

Global Discontents

From escalating climate change to the devastation in Syri... From escalating climate change to the devastation in Syria, pandemic state surveillance to looming nuclear war, Noam Chomsky takes stock of the world today. Over the course of ten conversations w...
€10,98
€10,98

Finanse publiczne w architekturze global...

Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspekta... Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspektach wykorzystuje sektor finansów publicznych. Doświadczenia Polski w różnych okresach transformacji jasno w skazują na redystrybucyjną funk...
€16,95
€16,95

Uśpione społeczeństwo Szkice z psycholog...

Książka prof. Stanisława Kowalika jest popularnonaukowym ... Książka prof. Stanisława Kowalika jest popularnonaukowym esejem na temat globalizacyjnego ładu społecznego, osiągnięć i sukcesów modernizacji a jednocześnie krytyką nieludzkich aspektów neolibera...
€10,23
€10,23

Nieformalne aspekty biznesu Rosja, kraje...

Postępująca globalizacja nie doprowadziła do zatarcia róż... Postępująca globalizacja nie doprowadziła do zatarcia różnic między krajami. Mają one miejsce mimo sąsiedztwa, kontaktów gospodarczych, politycznych, zbliżonego języka, np. między Polską a Rosją,...
€14,32
€14,32

Czas pokera

"Czas pokera" to lektura obowiązkowa i dla tych, którym s... "Czas pokera" to lektura obowiązkowa i dla tych, którym się wydaje, że wszystko wiedzą, i dla tych, którzy się gubią w dzisiejszym świecie narastającej niepewności, ogromu i szybkości przepływu i...
€17,98
€17,98

Globalizacja Traktat o rzeczach codziennych

Czym jest makdonaldyzacja życia, a czym różnorodność i ho... Czym jest makdonaldyzacja życia, a czym różnorodność i homogenizacja kultur? Co to znaczy:"świat jako globalna wioska"? I jak internet zmienił życie każdego mieszkańca globu? O tym można poc...
€6,52
€6,52

Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globa...

Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówieni... Monografia stanowi pierwsze w Polsce kompleksowe omówienie problematyki lokalizacji postępowania arbitrażowego. Problematyka siedziby arbitrażu skupia jak w soczewce wszystkie sporne zagadnienia ...
€35,78
€35,78

Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa...

Konkurencja jest nieodłącznym atrybutem gospodarki rynkow... Konkurencja jest nieodłącznym atrybutem gospodarki rynkowej, będącym jednocześnie siłą napędową jej rozwoju. Przedsiębiorstwa rywalizują o dostęp do surowców, kapitału, rynków zbytu, kanałów dyst...
€15,28
€15,28

Globalny ład Zmiany klimatu a powstanie ...

Powodzie, susze, głód i nędza miliardów ludzi. Czy to sce... Powodzie, susze, głód i nędza miliardów ludzi. Czy to scenariusz kolejnego hollywoodzkiego filmu katastroficznego? Niestety nie. Takie mogą być skutki zmiany klimatu, jeśli nie zmniejszymy emisj...
€10,42
€10,42

Fortuna sprzyja odważnym

· studium poświęcone zagadnieniom globalizacji i światowe... · studium poświęcone zagadnieniom globalizacji i światowej gospodarki · przykłady z sześciu kontynentów, z dziesiątków branż - prawdziwie globalna książka · autor książki to znany amerykański ek...
€9,68
€9,68

Wprowadzenie do problematyki globalnych

W świecie silnych powiązań gospodarczych, generowanych pr... W świecie silnych powiązań gospodarczych, generowanych przez wymianę towarów i usług oraz przepływy ludzi i kapitału, powstaje wiele problemów, które nie mogą być rozwiązane przez działania pojed...
€9,50
€9,50

Strach przed mniejszościami Esej o geogr...

Arjun Appadurai to światowej sławy antropolog wykładający... Arjun Appadurai to światowej sławy antropolog wykładający na nowojorskim New School University, w Polsce jest znany jako autor książki Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Str...
€10,10
€10,10

Dostosowania strukturalne gospodarek do ...

Książka zawiera bogaty zasób wiedzy o głównych kierunkach... Książka zawiera bogaty zasób wiedzy o głównych kierunkach zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce światowej oraz związanych z nimi wyzwaniach dla polityki dostosowań strukturalnych. Autork...
€12,74
€12,74

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat intern... Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki pow...
€15,57
€15,57

Świat Orientu - Orient w świecie

Książka Świat Orientu - Orient w świecie ukazuje fascynuj... Książka Świat Orientu - Orient w świecie ukazuje fascynujące aspekty kultury, polityki i ekonomii krajów Azji i Afryki oraz ich kontaktów ze światem Zachodu oraz procesy globalne zachodzące w świ...
€10,74
€10,74

Różne kultury różne globalizacje

Mając na uwadze wszystkie teksty, które współtworzą ninie... Mając na uwadze wszystkie teksty, które współtworzą niniejszy tom, skłaniamy się ku pewnej zasadniczej refleksji. Otóż gdy odrzucimy fałszywe (a także pełne skrywanej dumy i bezpodstawnego zadufa...
€6,54
€6,54

Globalny nadzór i regulacja sektora fina...

Niestabilność rynków finansowych nie jest zjawiskiem nowy... Niestabilność rynków finansowych nie jest zjawiskiem nowym. Już w latach siedemdziesiątych XX wieku dostrzeżono potrzebę współpracy w zakresie regulowania rynków wskali światowej, jednak dotychcz...
€15,31
€15,31

Integracja sektorowa wybranych europejsk...

Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjo... Monografia wnosi wkład w rozwój teorii i praktyki funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych w Europie. Porządkuje i systematyzuje zagadnienia ogólnoteoretyczne do...
€12,68
€12,68

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XX...

Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosn... Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosnąca konkurencja podmiotów na świecie o czynniki produkcji oraz rynki zbytu, stwarzają wyzwania w kształtowaniu się nowych międzynarodowych...
€15,11
€15,11

Religia i globalizacja

To książka w której przedmiotem analizy są wzajemne powią... To książka w której przedmiotem analizy są wzajemne powiązania pomiędzy religią a zmieniającym się w warunkach globalizacji światem. Jedną z najbardziej zasadniczych konkluzji Beyera jest ta, że ...
€9,71
€9,71

Democratic Thought in the Age of Globali...

The idea of democracy which emerged in the Athenian polis... The idea of democracy which emerged in the Athenian polis constitutes a major determinant of social and political life at the and of the 20th and the begining of the 21st century. Both indirect a...
€8,33
€8,33

Sakroturyzm w dobie globalizacji Studium...

Książka Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdy... Książka Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne jest awangardowym i unikalnym projektem w literaturze światowej polegającym na przezwyciężeniu wąskiej koncepcji religii, wype...
€16,52
€16,52