Finanse publiczne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Jak przetrwać kontrolę RIO Praktyczny po...

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadz... Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych or...
€25,48
€25,48

Ustawa o finansach publicznych broszura ...

Opracowanie Zbiorowe
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o fina... Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy o finansach publicznych ze zmianami oraz przepisy wprowadzające ww. ustawę. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty ukł...
Opracowanie Zbiorowe
€3,91
€3,91

Rola pomocy publicznej w finansowaniu ma...

W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansow... W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, pokazano modelową ewolucję tych podmiotów, przeanalizowano dostępność pomocy publicznej, zidentyfi...
€12,83
€12,83

Prawne instrumenty ograniczania deficytu...

Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawie... Książka jest pierwszą na rynku monografią prawniczą zawierającą usystematyzowany wykład prawnych ograniczeń deficytu budżetu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego jako instytucji...
€36,22
€36,22

Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji

Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe... Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych. Auto...
€7,86
€7,86

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach sekto...

W Poradniku szczegółowo omówiono poszczególne etapy prac ... W Poradniku szczegółowo omówiono poszczególne etapy prac prowadzące do zakończenia roku obrotowego. Czynności te w jednostkach sektora finansów publicznych rozpoczynają się w ostatnim kwartale ro...
€20,43
€20,43

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach se...

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, re... Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki....
€44,04
€44,04

Ocena efektywności wykorzystania środków...

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zar... Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zarządzania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz wykładowców i studentów kierunków społecznych i ekonomicznych. Opracowanie może być z...
€11,08
€11,08

Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodaro... Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządz...
€23,28
€23,28

Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i ...

Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu prz... Książka poświęcona roli pomocy publicznej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to temat szczególnie ważny i aktualny z racji wielu realizowanych obecnie programów wspieranych pomocą...
€10,40
€10,40

Ustawa o finansach publicznych

Stan prawny: 8 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" za... Stan prawny: 8 stycznia 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
€4,70
€4,70

Sprawozdania budżetowe jednostek samorzą...

W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządze... W dniu 1.4.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 459). Znowelizowane rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do spra...
€41,21
€41,21

Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/0...

Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć... Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć kierownictwo każdej jednostki, jest zorganizowanie systemu rachunkowości w taki sposób, aby był on w stanie poprowadzić rachunkowość jedn...
€9,08
€9,08

Prawo finansowe samorządu terytorialnego...

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dz... Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i bad...
€17,31
€17,31

Finanse publiczne i prawo finansowe

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prez... Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające e...
€25,79
€25,79

Formy finansowania przedsiębiorców w świ...

W publikacji zostały kompleksowo omówione formy finansowa... W publikacji zostały kompleksowo omówione formy finansowania przedsiębiorców ze środków publicznych. Monografia dotyczy przede wszystkim tych aspektów finansowania przedsiębiorców, które łączą si...
€18,35
€18,35

Finanse i rachunkowość budżetowa Studium...

Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór ... Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publi...
€9,94
€9,94

Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresi...

Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządze... Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Przepisy rozporządzenia mają zas...
€51,50
€51,50

VAT w jednostkach sektora finansów publi...

Jednostki należące do sektora finansów publicznych stanow... Jednostki należące do sektora finansów publicznych stanowią specyficzny rodzaj podmiotów, które wykonują zarówno czynności opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione z tego podatku jak również zadania...
€41,29
€41,29

Finanse publiczne

Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki... Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 10...
€4,24
€4,24

Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu... Podręcznik stanowi pierwsze całościowe opracowanie tematu finansów i prawa finansowego Unii Europejskiej. Prezentowana problematyka jest niezwykle istotna dla prawidłowego zrozumienia zagadnień p...
€15,46
€15,46

Współczesne finanse publiczne

Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasad... Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasadnicze dziedziny współczesnych finansów publicznych: sektora finansów publicznych, systemu budżetowego, finansów jednostek samorządu teryto...
€20,45
€20,45

Ustawa o rachunkowości w jednostkach fin...

W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP sto... W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości przedstawiamy Państwu pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek ...
€51,62
€51,62

Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia ...

Zbiór ćwiczeń pt. „Podstawy finansów publicznych” jest pr... Zbiór ćwiczeń pt. „Podstawy finansów publicznych” jest przeznaczony dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik administracji. Może być również wykorzystywany przez stude...
€3,73
€3,73