Finanse międzynarodowe. Dotacje unijne

Voir comme
Trier par
Afficher
par page

Jak napisać biznesplan gwarantujący sukc...

Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dot... Skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu – zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie....
€12,41
€12,41

Rozwój endogenicznej przewagi w handlu m...

Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a ... Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej
€14,02
€14,02

Wpływ interwencji z funduszy unijnych na...

Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2... Książka stanowi podsumowanie prac prowadzonych w latach 2012-2014 w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Starano się w niej udziel...
€12,61
€12,61

Finanse międzynarodowe

Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodow... Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minim...
€15,66
€15,66

Samorząd terytorialny beneficjentem środ...

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polit... Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy ...
€12,87
€12,87

Projekty z dotacją Podręcznik konsultant...

Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je poz... Kto ma wsparcie, ten ma przewagę! Dowiedz się, jak je pozyskać! O unijnych dotacjach i innych bezzwrotnych formach pomocy dla przedsiębiorstw sporo się mówi. Rekomendowane są jako świetne źródło...
€26,05
€26,05

Obcy kapitał a handel zagraniczny w Pols...

Obecność zagranicznego kapitału - zwłaszcza w formie bezp... Obecność zagranicznego kapitału - zwłaszcza w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) - w kraju lokaty wiąże się z wieloma pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Obserwuje się rozwój eks...
€12,62
€12,62

Słownik finansów i bankowości / Klucz do...

"Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszy... "Słownik finansów i bankowości": Książka prezentuje wszystkie aspekty zarządzania finansami, od współpracy międzynarodowej po finanse gospodarstwa domowego. Zawiera hasłą dotyczące nowych obszar...
€11,89
€11,89

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego p...

Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł... Słownik rozliczeń handlu zagranicznego zawiera 5000 haseł z zakresu szeroko rozumianych rozliczeń w obrocie towarowym z zagranicą.
€14,35
€14,35

Środki unijne w rachunkowości podmiotów ...

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachu... Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych. Szczegółowo omówiono w niej kwestie dotyczące...
€15,44
€15,44

Instruktaż końcowego rozliczenia projekt...

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych... Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem -...
€40,86
€40,86

Fundusze unijne Szansa na rozwój małych ...

Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych ce... Za Twoją firmą stanie mocny gwarant Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi ...
€9,70
€9,70

Przyszłość integracji europejskiej konku...

Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo bur... Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znaki...
€15,85
€15,85

Finansowanie obce firm rodzinnych na ryn...

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierw... Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano podstawy teorii przedsiębiorstwa oraz celów funkcjonowania podmiotu gospodarczego oraz przeanalizowano rolę decyzji finans...
€16,34
€16,34

Fundusze i programy Unii Europejskiej ws...

Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czyte... Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ...
€14,45
€14,45

Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego

Opracowanie Zbiorowe
Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu ... Autorzy poradnika pt. "Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego" podpowiadają, jak poprawnie wypełnić typowy wniosek. Zwracają uwagę, o czym warto pomyśleć gromadząc informacje, aby informacje ...
Opracowanie Zbiorowe
€12,79
€12,79

Korekty finansowe nakładane przez Komisj...

Tematyka korekt finansowych jest sporadycznie podejmowana... Tematyka korekt finansowych jest sporadycznie podejmowana w piśmiennictwie prawniczym, a największą kontrowersją związaną z ich funkcjonowaniem jest ustalenie ich charakteru prawnego. Książka sta...
€46,71
€46,71

Instrumenty wspólnej polityki rolnej jak...

Opracowanie zawiera wyniki kompleksowych badań nad proble... Opracowanie zawiera wyniki kompleksowych badań nad problematyką absorpcji funduszy wdrażanych w ramach programów finansowanych ze Wspólnej Polityki Rolnej w regionie kujawsko-pomorskim. Walorem p...
€28,93
€28,93

Wpływ aktywności finansowej Unii Europej...

Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska star... Sięgając do przeszłości, Joanna Talewicz-Kwiatkowska stara się ułatwić czytelnikowi zrozumie-nie specyfiki kulturowej, a zarazem wielości problemów, z jakimi boryka się zbiorowość romska w dążeni...
€10,58
€10,58

Finanse i rozliczenia międzynarodowe

Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach eko... Od kilkunastu lat coraz większego znaczenia w naukach ekonomicznych nabiera dziedzina wiedzy, jaką są finanse międzynarodowe. Sytuacja ta jest konsekwencją postępujących procesów internacjonaliza...
€13,11
€13,11

Samorządowe prawo dotacyjne Dotacje jako...

Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardó... Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardów samorządowego dotowania, które miałyby zastosowanie do wszystkich dotacji udzielanych z budżetów gmin, powiatów i województw samorządowy...
€39,04
€39,04

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijn...

Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wyd... Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w „Wytycznych w zakresie kwalifikowaln...
€17,95
€17,95

Dotacje unijne dla NGO

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korz... Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycj...
€10,35
€10,35

W drodze do dofinansowania Jak napisać d...

- Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zami... - Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. - Stanowi elementarne...
€17,35
€17,35